» » » Volby do Poslanecké sněmovny Paramentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Paramentu České republiky

Parlamentní volby

V měsíci říjnu (konkrétní termín bude určen až rozhodnutím prezidenta republiky) tohoto roku se uskuteční volby do poslanecké sněmovny. Jedná se o 200 míst poslanců ze všech čtrnácti volebních krajů, včetně hlavního města Prahy. Není snad třeba zdůrazňovat, jak důležité jsou tyto volby pro budoucnost země. Současný parlament se bez výjimky stal jenom zdrojem peněz pro parlamentní strany a poslance, kteří bez jakýchkoliv námitek naprosto bezmyšlenkovitě přejímají směrnice Evropské komise a rozhodnutí Evropského parlamentu. Přestože jsou bohatě honorování za zastávání poslaneckého mandátu nedělají pro svoje voliče vůbec nic. Svojí neschopností, nečinností a zbabělostí jsou tak ke škodě budoucnosti nás všech. Pokud se tam tedy udrží ty strany a ti poslanci, kteří jsou tam dnes, bude to znamenat definitivní zánik samostatnosti České republiky, ale také zánik naprosté většiny občanský práv a svobod. Znovu zdůrazňujeme, že tato charakteristika a kritika se týká všech současných dvou set poslanců bez ohledu na to, zda jsou členy stranického klubu, nebo jsou vedeni jako nezařazení. Naprosto všech dvou set bez jakékoliv výjimky.

Na zajištění těchto voleb již mnozí z vás delší dobu aktivně pracují.

Je samozřejmé, že budeme kandidovat ve všech volebních krajích. Proto je třeba sestavit včas kandidátní listiny tak, aby byly připraveny k odevzdání nejdéle do konce června. Poté budou kontrolovány a odstraněny případné nedostatky již na úrovni strany, tedy před jejich odevzdáním na pověřených úřadech. Průměrný počet kandidátů na jednu kandidátní listinu je dvacet.

Neméně důležitým úkolem je obsazení tisíců volebních komisí. Původní systém kontroly, kdy byli zástupci kandidujících stran nejen účastni práce okrskových volebních komisí, ale také práce Ústřední volební komise byl zrušen. Nejspíše proto, aby bylo možné s volebními výsledky snadněji manipulovat. Nyní je Státní volební komise obsazena úředníky, které dosazují parlamentní politické strany. O to důležitější je, aby naši členové okrskových volebních komisí podali po skončení voleb obratem zprávu, ve které budou uvedeny počty hlasů pro jednotlivé kandidující strany tak, abychom si mohli vzápětí vyžádat kontrolu na statistickém úřadu. Při zjištění jakéhokoliv nedostatku bude podána samozřejmě žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jsme si jisti, že Republikány není třeba zvláště představovat. Každému občanu je jasné, kdo jsme, jaký máme program a každý ocení neměnnost našich názorů a postojů. Kvůli důsledně udržované informační blokádě však stále ještě mnoho voličů nevím o tom, že jsme zpátky a v plné síle. Naším prvořadým úkolem je tedy s tímto faktem co nejvíce našich spoluobčanů seznámit. Osobní setkání, rozdávání letáků, publikační činnost na internetu, publikace v regionálním tisku, účast na jednáních místních zastupitelstev. Jistě sami přijdete na další možnosti, jak dát všem na vědomí, že jsme zde a kandidujeme. 

Práce tedy máme hodně. Vyzýváme proto tímto všechny členy a příznivce, aby od úrovně místních organizací začali aktivovat členy volebních komisí, kteří naši stranu zastupovali v minulosti a nabírali nové zájemce.

Všechny potřebné údaje jsou zveřejněny v tomto oddíle a přihláška do volební komise je ke stažení. Upozorňujeme, že pečlivě vyplněnou přihlášku do volební komise podává strana, je tedy zapotřebí ji vyplnit, nebo údaje nahlásit telefonicky nebo emailem na ústřední sekretariát ( office@sprrsc.cz ), který zašle přihlášku na příslušný obecní nebo městský úřad.

Již dopředu děkujeme za aktivitu a veškerou spolupráci při přípravě těchto parlamentních voleb.

Volební štáb SPR-RSČ Miroslava Sládka

Nezapomeňte si stáhnout a vyplnit:

Přihláška do okrskové volební komise [309.89 Kb] (staženo: 78)

Prohlášení kandidáta [341.26 Kb] (staženo: 97)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.