» » » Volby do Poslanecké sněmovny Paramentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Paramentu České republiky

Parlamentní volby

 

JDEME DO VOLEB NAPLNO A VŠUDE. OPĚT JSME ZVEDLI HLAVU. NE PRO SVŮJ PROSPĚCH, ALE PRO ZÁCHRANU NÁRODA A VLASTI.

Ve dnech 20. a 21. října tohoto roku se uskuteční volby do poslanecké sněmovny. Jedná se o 200 míst poslanců ze všech čtrnácti volebních krajů, včetně hlavního města Prahy. Není snad třeba zdůrazňovat, jak důležité jsou tyto volby pro budoucnost země. Současný parlament se bez výjimky stal jenom zdrojem peněz pro parlamentní strany a poslance, kteří bez jakýchkoliv námitek naprosto bezmyšlenkovitě přejímají směrnice Evropské komise a rozhodnutí Evropského parlamentu. Přestože jsou bohatě honorování za zastávání poslaneckého mandátu nedělají pro svoje voliče vůbec nic. Svojí neschopností, nečinností a zbabělostí jsou tak ke škodě budoucnosti nás všech. Pokud se tam tedy udrží ty strany a ti poslanci, kteří jsou tam dnes, bude to znamenat definitivní zánik samostatnosti České republiky, ale také zánik naprosté většiny občanský práv a svobod. Znovu zdůrazňujeme, že tato charakteristika a kritika se týká všech současných dvou set poslanců bez ohledu na to, zda jsou členy stranického klubu, nebo jsou vedeni jako nezařazení. Naprosto všech dvou set bez jakékoliv výjimky, kteří jinak hovoří před voliči a jinak hlasovali v parlamentu. Většinou proti zájmům svých voličů. Toto nestoudné obelhávání občanů musí již definitivně skončit.

Jistě nikoho nepřekvapuje, že kandidujeme ve všech volebních krajích. Kandidátní listiny byly podány, nyní probíhá jejich kontrola. 1. 9. budou oficiálně zaregistrovány a do 5. 9. budou vylosována volební čísla, která bychom měli náležitě propagovat v rámci velmi intenzivní volební kampaně. Nicméně tím práce přeci nekončí. Důležitým úkolem je obsazení co největšího počtu volebních komisí. Původní systém kontroly, kdy byli zástupci kandidujících stran nejen účastni práce okrskových volebních komisí, ale také práce Ústřední volební komise byl zrušen. Nejspíše proto, aby bylo možné s volebními výsledky snadněji manipulovat. Nyní je Státní volební komise obsazena úředníky, které dosazují parlamentní politické strany. O to důležitější je, aby naši členové okrskových volebních komisí podali po skončení voleb obratem zprávu, ve které budou uvedeny počty hlasů pro jednotlivé kandidující strany tak, abychom si mohli vzápětí vyžádat kontrolu na statistickém úřadu. Při zjištění jakéhokoliv nedostatku bude podána samozřejmě žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jsme si jisti, že Republikány není třeba zvláště představovat. Každému občanu je jasné, kdo jsme, jaký máme program a každý ocení neměnnost našich názorů a postojů. Kvůli důsledně udržované informační blokádě však stále ještě mnoho voličů nevím o tom, že jsme zpátky a v plné síle. Naším prvořadým úkolem je tedy s tímto faktem co nejvíce našich spoluobčanů seznámit. Osobní setkání, rozdávání letáků, publikační činnost na internetu, publikace v regionálním tisku, účast na jednáních místních zastupitelstev. Jistě sami přijdete na další možnosti, jak dát všem na vědomí, že jsme zde a kandidujeme.

Práce tedy máme hodně. Vyzýváme proto tímto všechny členy a příznivce, aby se nyní pustili do práce opravdu velmi intenzivně. Naše práce v příštích týdnech rozhodne o našem výsledku ve volbách a jejich prostřednictvím o osudu národa a vlasti.

Již dopředu děkujeme za aktivitu a veškerou spolupráci při letošní volební kampani.

Volební štáb SPR-RSČ Miroslava Sládka

 

Pro připomenutí znovu upozorňujeme na obsazování volebních komisí. Všechny potřebné údaje jsou zveřejněny v tomto oddíle a přihláška do volební komise je ke stažení. Upozorňujeme, že pečlivě vyplněnou přihlášku do volební komise podává strana, je tedy zapotřebí ji vyplnit, nebo údaje nahlásit telefonicky nebo emailem na ústřední sekretariát ( office@sprrsc.cz ), který zašle přihlášku na příslušný obecní nebo městský úřad.

Nezapomeňte si stáhnout a vyplnit:

Přihláška do okrskové volební komise [309.89 Kb] (staženo: 146)

Prohlášení kandidáta [341.26 Kb] (staženo: 147)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.