SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Česká vláda podává agresorům svou pomocnou ruku

Česká vláda podává agresorům svou pomocnou ruku

vláda

Kdysi, v dávných dobách, existovala na našem území kmenová společenství. Lidé se sdružovali do menších, nebo větších uskupení, ve kterých převládaly především rodinné vazby. Těmto kmenovým uskupením zpravidla vládl stařešina, vladyka, kmet, nebo prostě vůdce s podobným označením. Když se nějaký příslušník kmene dopustil zločinu, který byl natolik závažný, že vyžadoval potrestání nejvyšší, ne vždy se uplatňoval hrdelní trest, nebo akt pomsty. Viník byl mnohdy potrestán vyhnáním z kmene a to beze zbraně. V těch drsných podmínkách se to rovnalo rozsudku smrti. Osamělý člověk mohl jen stěží přežít střet s divokou zvěří, nebo s příslušníky nepřátelského kmene beze zbraně.

Úplně stejně se to jeví i dnes, kdy v celé Evropě narůstá kriminalita násilného charakteru, přibývají atentáty a etnické útoky proti bílému obyvatelstvu. Nenávistná kampaň proti bílému obyvatelstvu nabírá na intenzitě a téměř každý přivandrovalec z Blízkého a Středního východu, zvláště pak z Afriky, si považuje za povinnost odvděčit se za poskytnutou pomoc co největším dílem nenávisti a přímou agresí. Každý normální člověk by takovéto žadatele o pomoc odehnal od prahu svého domu.

Ne tak naše vláda, které se tento problém vůbec netýká. Ten se týká jenom nás, obyvatel naší země a s námi, jakožto s lidem, nemá vláda opravdu nic společného. Když se něco zvrtne, oni již dávno mají svá bezpečná a teplá místečka, kam se uchýlí. Takže, co by řešili, že? Zvláště pak, když mají za příjem agresivních přivandrovalců dobře zaplaceno z různých pochybných zdrojů. Naše vláda úzce spolupracuje s tvůrci nového světového řádu a nějaký občan, ten přece nestojí ani za pohled z okna Strakovy akademie. Zvláště pak, když je nahraditelný. Kým? Přece nově příchozími přivandrovalci, kteří se místo nás, zcela jistě ujmou budování a zvelebování naší země!

Aby naše vláda, v čele s Bohuslavem Sobotkou, usnadnila džihádistům, teroristům a kriminálním živlům, lépe a efektivněji rozvrátit naší zemi, rozhodla se pro radikální krok. Sebrat lidem zbraně a odzbrojit národ. Připomíná mi to úryvek z filmu, Jan Žižka, kdy král Václav vydal nařízení odebrat Pražanům zbraně. Jan Žižka to vyřešil po svém. Otevřel zbrojnice a vydal lidem zbraně. Takto ozbrojený lid se po té vydal na audienci ke králi, kterého z toho ranila mrtvice.

Ne jinak to vidím i dnes. Protože odzbrojit lid v časech nebezpečí se rovná zločinu proti národu!

Odzbrojit lid, v čase reálných hrozeb teroristických útoků a vydat bezbranný lid napospas fanatickým vrahům, je jasným činem velezrady. Je to zrada národa ve prospěch cizích mocností. Je to dokonaný trestný čin, přesně podle zákona.

Vláda jasně vidí, co se děje v okolních zemích, vláda jasně vidí, jaké záměry mají tito takzvaní uprchlíci, vláda jasně vidí reálné nebezpečí likvidace našeho státu a namísto toho, aby sama podněcovala vytváření ozbrojených oddílů domobrany, pod velením a organizací armády a policie, vláda naopak odzbrojuje lid a vydává jej napospas cizímu nepříteli! Není snad naplněna skutková podstata trestného činu zrady?

Na jedné demonstraci se jedna občanská aktivistka zeptala přítomného policisty, zda on nemá strach o svou ženu a děti, když takto stojí proti nám. Policista se jí vysmál a řekl jí, že jejich ženy mají zbrojní průkazy i zbraně a dovedou se bránit! Ponechme stranou ten arogantní a sobecký postoj policisty. Pokud takto smýšlí většina z nich, pak je otázkou, k čemu vlastně jsou, když je bezpečnost ostatních občanů nezajímá. Ale! Vážený pane policisto. Jestli máte doma internet a jestli jste se ve škole učil i číst, ne jen mlátit bezbranné demonstranty, tak byste měl vědět, že muslimové i ti z Afriky, útočí výhradně v davu. Už vidím vaší manželku, jak vytahuje svou zbraň proti dvaceti, třiceti útočníkům, zvláště pak, pokud jí napadnou nečekaně, že se nebude stačit ani rozhlédnout, natož něco proti útočícímu davu islamistů podniknout. To chci vidět! Možná, že pak, až vám na patologii ukážou, co z vaší manželky, nebo dcerky zbylo, možná pak konečně dostanete rozum a uvědomíte si, koho jste to vlastně celou dobu chránil. Jen nechápu, proč by to mělo dojít až tak daleko, když můžete udělat to, za co jste mimochodem placen. Totiž, pomáhat a chránit obyvatele České republiky. Vy, policisté i profesionální vojáci byste měli připravovat lid na nebezpečí, abychom se všichni společně dokázali ubránit. Vy, policisté a profesionální vojáci byste měli jít příkladem. Nebo se budete chovat jako policejní složky v časech okupace, které na rozkaz německých okupačních úřadů zatýkaly české vlastence? Budete totéž činit na rozkaz vlády, která zradila lid celé země? Budete totéž činit na rozkaz imámů a chalífů? Budete jen slepě plnit rozkazy, bez ohledu na to, kdo je vydá, jen proto, že poslouchat rozkazy je součástí vaší práce a samostatné myšlení bolí?

Ve Švýcarsku je běžné, že lidé, kteří absolvovali vojenský výcvik, si berou své osobní zbraně domů a mají je doma, připravené použít je v případě ohrožení státu. Když je ve Švýcarsku většina lidí ozbrojená, to si pak každý vyznavač dvaasedmdesáti panen, sakra rozmyslí, jestli se bude v takové zemi chovat agresivně, nehledě na to, jestli se do takové země vůbec dostane. Co myslíte? Je ve Švýcarsku taková míra kriminality, jako třeba v Německu, nebo ve Francii, když každý pachatel ví, že jeho potenciální oběť je ozbrojena?

Zákon české vlády, omezující zbraně mezi obyvateli je zločinem proti lidu, protože zvýhodňuje agresora. Jak cizího, tak domácího.

A pro vás, ozbrojené složky, které dnes stojíte proti nám, proti lidu naší země, mám jen jeden vzkaz. Vlastně to není vzkaz, spíše takové staré a moudré lidové přísloví.

Dvakrát měř, a jednou řež!

Přemýšlejte, než nás opět začnete mlátit a zatýkat. Přemýšlejte dvakrát, komu pomáháte, abyste se nemuseli před vašimi dětmi a vnoučaty stydět, pokud vám islám nějaká vnoučata povolí!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.