SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » A už dost!!!

A už dost!!!

dost

Rada Evropy vyhodnotila našeho, lidem zvoleného prezidenta, jako islamofoba, kterého by měli trestně stíhat.

Rada Evropy hledá způsoby, jak potrestat našeho prezidenta a s ním také ostatní, podobně smýšlející lidi.

Co je to islamofobie? Na to neexistuje žádná přímá definice.

Fobie, je úzkostná porucha, charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí, situací nebo lidí. Toliko definice Wikipedie.

Islamofobie, bude tedy neodůvodněný strach z islámu, respektive, z jeho nositelů, muslimů.

To znamená, že náš pan prezident, má podle Rady Evropy, doslova chorobný, absolutně ničím neodůvodněný, doslova panický strach, z něčeho absolutně neznámého! Strach z něčeho, co reálně neexistuje!

Tak tedy, aby už konečně bylo jasno.

Neexistuje muslim bez islámu, rovněž tak není islám bez muslimů. Muslim, je člověk, vyznávající islámské náboženství. Neexistuje něco takového, jako muslim, který není islamistou. To by si už konečně měli naši slunéčkoví politici uvědomit. O slunéčkových studentících se vyjadřovat nebudu. Výraz, student, již začíná být pojmem. Ovšem, ne v tom pozitivním slova smyslu. Na úkor těch studentů, kteří se chtějí doopravdy vzdělávat a v budoucnu pracovat a podnikat ve prospěch naší vlasti.

Pojďme si tedy několik věcí vyjasnit.

Podle Rady Evropy je trestné:

Vyjadřovat nelibost, nesouhlas, nenávist vůči agresivnímu islámu a jeho nositelům, muslimům.
(Naproti tomu, každý muslim nás může nenávidět, může nás urážet, může se nám posmívat, může nám vyhrožovat likvidací a otroctvím).

Vyjadřovat výroky o agresivním a netolerantním islámu.
(Naproti tomu, každý muslim smí beztrestně vyjadřovat svou nenávist vůči nám, a každý muslim smí beztrestně vyjadřovat svou netoleranci vůči ne-muslimům a projevovat svou nadřazenost vůči všem ostatním lidem).

Upírat muslimům práva na azyl, byť podle mezinárodních zákonů, právo azylu v naší zemi nemají, neboť k nám přicházejí již z bezpečných zemí.
(Naproti tomu, muslimové si smějí beztrestně zabírat jakákoli území, na které, podle jejich víry vkročila noha muslima).

Kastovat a třídit lidi podle etnika, barvy pleti a náboženského přesvědčení a projevovat vůči nim netoleranci.
(Naproti tomu, každý muslim smí beztrestně rozdělovat lidi na věřící, tedy muslimy, lidi knihy, tedy křesťany a židy a ty ostatní, tedy ateisty, kteří jsou v očích muslimů na poslední příčce islámského rozdělování světa. Pro muslimy nemá člověk, který nevěří v žádného boha absolutně žádnou cenu. Pokud muslimové za určitých podmínek dovolují křesťanům a židům žít, jako otroci muslimů, ateisté nemají žádné právo na život a pravověrní muslimové si považují za svou svatou povinnost tyto nevěřící vyvraždit. Toto by si měli uvědomit především šílení a fanatičtí slunéčkoví studentíci, protože kolik z nich jsou skuteční křesťané a kolik je z nich ateistů? Muslimové tedy smí být vůči ostatním lidem absolutně netolerantní a my jsme pro ně pouze podlidé, které si zotročí, nebo zlikvidují).

Bránit své rodiny, své domovy, svou vlast, legálně drženými zbraněmi.
(Naproti tomu si islámští teroristé nikdy nelámou hlavy nad tím, aby legalizovali své zbraně, kterými zabíjí bezbranný lid).

Prezident Zeman pouze vyjadřuje to, co skutečně cítí a jak to vnímá i drtivá většina národa. Mimochodem, pan prezident je velice vzdělaný člověk, a netvrdí nic, co by nebyl schopen podložit důkazy. Ostatně ty důkazy o zvěrstvech a primitivizmu islámu, si dnes umí vyhledat každý člověk, který chce. Prezident Zeman prostě mluví pravdu a ta pravda neladí do pánu tvůrcům nového světového řádu.

Evropská Unie je zločineckou organizací, která má za cíl totálně rozvrátit civilizovanou Evropu a uvrhnout jí zpět, do doby temna, aby se evropský člověk dostal na úroveň primitivního a zaostalého islámu. Taková Evropa se pak snáze dá ovládat. To je jediný cíl zločinných spolků, jako Bilderberg a Nový světový řád.

Naší povinností je, bránit svého prezidenta, který stojí za národem a bránit své rodiny, bránit své domovy, bránit svou vlast, proti všem okupantům a zrádcům z vlastních řad.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.