SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Nesociální sociální demokracie

Nesociální sociální demokracie

ostrava

Sociální demokracie nyní (ne)řeší své nesporné dluhy, které si sama způsobila neplacením odměny advokáta, který je zastupoval ve věci sporu o sídlo ČSSD.

Nyní se diví tomu, na co jsem je upozorňoval celá léta marně a zbytečně – jak strašné náklady k dluhu vznikly! Světe div se.

ČSSD měří dvěma metry, jedním sobě a druhým občanům.

Ovšem mé dnešní téma se nebude týkat špatné platební morálce současné vládní strany, která chce poučovat obyvatelstvo země o finanční gramotnosti a to nejen ČSSD.

Chci se věnovat velmi aktuální a často diskutované otázce sociálních dávek.

Miloš Zeman kdysi na přednášce na jedné vysoké škole ekonomické ukončil svůj výklad původu finanční krize slovy ”daně se mají zvyšovat a sociální dávky snižovat a kdo tvrdí opak je populista”.

Na bývalého šéfa sociální demokracie dosti silná slova.

Sociální dávky jsou neustále diskutovány a zmiňovány všude a je jim přičítáno vše špatné, co se ve státě děje.

Nikdo nepoukazuje na to, že za kruhový objezd v nějaké obci kraj, či stát zaplatil 10x více, než v sousedním Rakousku. Nikdo neřeší, že stejná tramvajová trať v Německu šla vystavět desetkrát levněji, než v dnešní ČR. Nikdo se nepozastaví nad rozhazováním miliard korun na desítky ”poradců” s ročními odměnami kolem 100 000 korun. Že se staví nesmyslné památníky, místo aby se postavil desetibytový domek pro osoby v bytové nouzi.

Vyhazují se peníze za propagační materiály, průzkumy, zahraniční návštěvy poslanců bez výsledku, atd. Ovšem poukazuje se výhradně na – sociální dávky.

Já osobně mám na tuto věc dva základní názory.

Ten první, že sociální dávky jsou nezbytným prostředkem záchrany lidského života v případě hmotné nouze a když už poplatník platil daně a sociální pojištění, mohl by se dočkat záchranné sítě v podobě sociální dávky, která zabrání smrti hladem.

Ten druhý je, že sociální dávky jsou ale často zneužívány osobami, které se úmyslně vyhýbají práci a přitom nemají žádné zdravotní, či psychické vady.

Proč tomu tak je a proč celá léta žádná vláda nedokázala tento problém nikdy rozklíčovat je mj. ten, že se stačilo podívat tam, kde mají podobné podmínky a kde nějaký systém funguje.

Politici jak ODS tak ČSSD si zvykli dávat za příklad Švédsko. Je to zajímavé, protože politik typu ODS, nebo ČSSD by právě ve Švédsku na základě svých názorů už nebyl politikem a na základě svého chování by už nebyl na svobodě.

Pokud se tedy do Švédska podíváme, pak zjistíme, že Švédsko sociální dávky nestanovuje fixní částkou pro všechny v hmotné nouzi a na několik let stejnou.

Švédský systém je propracovaný tak, že hmotná nouze, tedy stav člověka, kdy nemůže z nějakého opodstatněného důvodu získat peníze a nemá na jídlo, oblečení a hygienu, se posuzuje u každého člověka individuálně a to především podle důvodu vzniku situace, možností jedince, jeho životní situace, zdravotního stavu a mentálních možností.

Navíc vláda každý rok stanovuje jisté částky, které jsou jako sociální dávky vypláceny těm, kteří si je zaslouží. To se řídí mj. na základě pohybu cenových hladin a životních nákladů v zemi.

Všimněte si už toho rozdílu, že vláda jedná o výši a stanovuje výši dávek každý rok – v České republice se sociální dávky navyšovaly naposled ministrem TOP09 v lednu 2012 na dnešních 3410 Kč ale ve sněmovně je již senátní návrh z dílny ODS na snížení dávek přesunem z životního na existenční minimum, které činí jen 2200 Kč měsíčně.

V České republice je to prostě jinak – všichni dostanou stejně. Nezáleží na důvodu nezaměstnanosti, nezáleží na tom kolik let se dávka neměnila a spotřebitelské ceny rostly.

Všem se měří stejně jednou dávkou a ta byla navíc ministryní práce a sociálních věcí Marksovou za ČSSD zmrazena na stále stejných 3410 Kč měsíčně na jídlo, oblečení, obuv, lékařskou péči, léky, dopravu, hygienu, čistící prostředky, veřejnou dopravu a telefon.

Pokud by mi někdo argumentoval tím, že Švédsko na to má, pak Česko na to má také – tedy mělo by, kdyby se tolik nekradlo. Kdyby se nestavělo dráž, než v Německu, protože je třeba proplatit všechny zůčastněné na protlačené státní zakázce. Kdyby peníze z dotací z EU nemizely v účelově zakládaných firmách bez historie a které slouží pouze jako prostředek k vylákání peněz z fondů EU a za nimiž mnohdy stojí lidé kolem jistých politických stran, většinou ODS ale i ČSSD.

Pokud by mi někdo argumentoval tím, že Švédsko má více úředníků na to, aby posuzovalo každého zvlášť, pak odpovím, že nemá. Stačí inspekční návštěvy, zjištění stavu osoby, posouzení rodinných poměrů a stavu domácnosti i důvodu nezaměstnanosti. Mnohdy pomůže jen pomoc k přestěhování se do jiné oblasti, kde je více šancí k práci. Jindy zase pomůže rekvalifikace, ovšem řízená podle barometrů úspěšnosti v daném oboru a v dané oblasti. Ty jsou dokonce zveřejněny na webu švédského úřadu práce. Úřad práce ve Švédsku vás nepošle na rekvalifikaci na místo, které má vysokou konkurenci a není po takto kvalifikovaných osobách v dané oblasti země poptávka.

A naopak. Pokud je v jisté části země poptávka po určitých řemeslnících a nezaměstnaný má zájem v tomto oboru podnikat, pak získá od státu zdarma jednak rekvalifikaci a jednak mu dokonce stát platí mzdu po jistou dobu, aby se jako OSVČ měl šanci rozjet bez obav z toho, zda investovat do materiálu, či do svého jídla a na nájem bytu. Státu se vyplatí první měsíce podnikání nezaměstnaného mu platit mzdu, než jej udržovat léta na dávkách. Protože člověk na dávkách nemá peníze a neutrácí a pro společnost je tak poněkud všestranně neefektivní.

Spousta živnostníků se takto rozjela v podnikání a po skončení mezd vyplácených státem měli již své první tržby a živnost si udrželi. Vznikla samostatně žijící osoba, která nejenže nečerpá dávky, ale naopak začíná platit podle toho kolik vydělá do státního systému. A navíc vznikla osoba, která začíná vydělávat a tudíž i utrácet a tím jiným vytvářet jejich tržby.

Český systém raději dávky sníží, ale bez efektu, protože předtím si poslanci ze stejného pytle přidali na platech a nezapomněli ani na soudce, kteří řeší exekuce oněch osob v hmotné nouzi. A tak nikdo nemá peníze, neutrácí a tudíž nikdo nevydělává, nebo málo.

Individuální nastavování sociálních dávek sice bude složitější, než plošné, zato efektivnější a hlavně spravedlivější.

Jak se má dívat na věc zaměstnanec, nebo OSVČ, kteří pracovali 10, nebo 25 let a dostanou naprosto stejnou sociální dávku jako ten, který od školy do svých 40 let nikdy nepracoval a stále pobíral dávky?

ČSSD a ANO vymysleli s ODS plán jak to spravit… Ignorují nález Ústavního soudu z roku 2012 a znova zavedou nucené práce. A tak kraje a obce budou platit zbytečně stovky zametačů ulic, protože současná ministryně práce a sociálních věcí si jako veřejně prospěšné práce nedokáže představit nic jiného, než úklid veřejných prostor.

Pro české politiky je pohodlnější nechat vše tak jak je a jít cestou nejmenšího odporu a prostě ubrat těm, kteří se nebudou bránit. A tak se ruší léčebny dlouhodobě nemocných a snižují se sociální dávky těm nejnuznějším, kteří doma ani nemají počítač, nebo internet, aby se mohli bránit. Prvním krokem vlády bylo zvýšení platů ministrům a poslancům. Takže efekt pro stát je nula. Chudí jsou chudší a na práci nemají stále šanci a bohatí poslanci a soudci jsou ještě bohatší a ukazují nám jejich cesty po světě na svých Facebookových profilech. Řada z českých politiků má bankovní účty v zahraničí, kde také nakupují, čili ani tržby v ČR nedělají.

Před volbami se opět aktivují a začnou slibovat poměrně snadno rozeznatelné nesmysly i pro laika – například nulové sociální odvody pro rodiny se 3 dětmi. Skvělý nápad. Neplodný jedinec bude dotovat početnou rodinku ze své práce, za kterou dostane mzdu mínus 2x vyšší odvod na sociální pojištění, protože nemá 3 děti. A důvod? Prý nám to ty děti vrátí, až dorostou. Dle mého názoru, pokud ty děti budou mít dostatek rozumu, což už dnes řada má, tak po studiích Českou republiku opustí a budou pracovat v jiné zemi, kde jsou mnohem vyšší mzdy a možnosti a “vracet” ve formě daní budou tam – ne tady v ČR. Tedy zase vedle.

Další strana slibuje další snížení daní. Čím ovšem zalepí díru v příjmové části státního rozpočtu, to už nám z nich nikdo neprozradí.

Prezident přednáší na ekonomických fakultách, že se daně mají zvyšovat a sociální dávky snižovat. Důsledky se už ovšem od pana ekonoma Ing. Zemana nedozvíme.

Švédsko platí začínajícím OSVČ a naopak Česko bude živnostníka odírat ještě víc. Nejen že bude online a každá tržba bude ihned dopravena na finanční úřad, kam denně přijdou miliony částek, z nichž čtvrtina bude záhy stornována, protože občas se vrací zboží, nebo provize. Mimochodem za přenos dat se bude jistě platit.

Živnostníci nejsou ČSSD, aby si objednali služby advokáta a pak mu nezaplatili. Živnostníci musí platit vše a včas. Problém nastane v době, kdy se dostane živnostník do hmotné nouze vlivem nízkých tržeb, nebo třeba exekuce 25 000 Kč za nějakou 8 let starou pokutu a dluh 1000 Kč. To je český systém a nikdo ze současných stran v parlamentu jej měnit nechce. Ne, že nemůže, ne že to nejde, ale protože nechce.

Lidé ve sněmovně a senátu ČR sedí celá léta odtrženi od reality života a určují nám co budeme a co nebudeme.

A tak živnostník skončí kvůli jedné exekuci v hmotné nouzi a ačkoliv má odpracováno 25 roků, dostane stejných 3410 Kč jako příspěvek na živobytí, jako ten, který nebyl nikdy ani živnostníkem ani zaměstnancem, ačkoliv mohl.

Politici jezdí po stavbách, které realizují soukromé firmy, tam se vyfotí a publikují to na Facebooku, aby vypadali jako aktivní a co všechno zařídili.

Sociální systém ale zůstal stejný od počátku a celých 26 let se prakticky nic nezměnilo.

Jen z webu vlády ČR nám poněkud zmizela kolonka, kterou si velmi dobře pamatuji a která nesla název “harmonogram legislativních prací vlády” a pod kterou volič a daňový poplatník našel vytýčené úkoly vlády a jejich časový rozvrh. To už na webu vlády ČR nenajdete.

Projednávání zákonů se z veřejného pléna, změnou jednacího řádu, přemístilo do výborů, kam nemá veřejnost přístup a tak z přenosů ze sněmovny vidíme už jen tlachání nad rozhodnutou věcí, která se tajně upekla ve výboru bez kamer a beze svědků.

V zemi rapidně přibývá bezdomovců, osob v exekucích, sebevražd, ukončení živností, odchodů na trvalo do zahraničí a ČSSD a ANO dumají zda soukromým exekutorům snížit, či nesnížit poplatky a jaký vliv to na těch 158 miliardářů bude v ČR mít.

To vše doprovázeno skandálem, který tématicky zcela zapadá do sféry exekucí – ČSSD dluží dál svému bývalému právníkovi a diví se, jak je možné, že náklady narostly tak enormně a samozřejmě do dnešního dne dluh nezaplatila.

Závěr je dle mého soudu jednoznačný.

Z výše uvedených důvodů je naprosto nepřípustné, aby subjekt, jako ČSSD nadále setrvával jak v obou komorách parlamentu, tak i ve vládě a je čas podat demisi a vypsat na podzim spolu s krajskými volbami i volby do poslanecké sněmovny, čímž alespoň ušetříme.

Je čas, páni politici, abyste si zametli pořádně před vlastním prahem.

Nárok na výkon státní moci a dispozice se státními penězi stranou, která porušuje sama platební morálku těmito vašimi výkony zanikl. Nemáte mandát řídit tuto zemi. Taková vláda nemá moji důvěru a věřím, že se nenajde žádný člověk z jakékoliv sociální skupiny, či sféry činnosti, který by si takovou vládu přál. Máte-li v sobě kousek cti – odejděte ještě do konce tohoto týdne a dejte, po několika volebních obdobích vašeho působení v parlamentu, příležitost schopnějším.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.