SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám!

přidejte-se

Jsem si vědom toho, že dnes nejsou politické strany a hnutí příliš populární. Především a jedině proto, že strany a hnutí, které se stále dokola střídají v parlamentu, slíbí před volbami cokoliv, ale po volbách na lidi zapomenou, žádný slib nesplní a ozvou se opět až před novými volbami. Ke všeobecné neoblibě politických stran přispěl kdysi i Václav Havel svými proklamacemi o nepolitické politice. Dodnes nikdo sice nevysvětlil co to nepolitická politika je, ale mezi lidmi přežívá jakási mlhavá představa, která však nemá s realitou nic společného. Vždyť politika sama o sobě, když vyjdeme z jejího antického řeckého kořene a jak řeckého, tak římského výkladu, je péčí o veřejný prospěch, chod společnosti a moderně řečeno angažování se v těch záležitostech, které se dotýkají našeho každodenního života. Tím pádem se politika promítá do všech oblastí, do všeho v čem žijeme. Kdo schvaluje daně – parlament, kdo určuje pravidla třeba pro řízení ekonomiky, kdo určuje třeba výši sociálních dávek, způsob fungování zdravotnictví, školství? Opět parlament. Účastnit se voleb a být tedy zvolen a pracovat v parlamentu mohou jen politické strany a hnutí. Jak tedy ovlivňovat chod věcí veřejných, než právě prostřednictvím strany nebo hnutí a voleb. Jistě to není nejlepší způsob, ale je to zatím ten nejlepší, který máme.

Jinou otázkou je přímé rozhodování v referendu. Byli jsme první a jedinou politickou stranou, která v době Havlovy nepolitické politiky a tříštění Občanského fóra na drobné strany a straničky, prosazovala referendum. A to nejen o zásadních otázkách třeba státoprávního uspořádání, ale i o zcela běžných otázkách každodenního života. Chtěli jsme tedy velmi široký okruh otázek, o kterých by sami občané rozhodovali.

Nebyli jsme vyslyšeni a dodnes náš původní návrh nebyl realizován.

Nejsem obhájcem ani propagátorem současného uspořádání a formy zastupitelské demokracie. Veškerá moc patří lidem a ti mají také svaté a nezrušitelné právo sami o sobě rozhodovat. Jestliže však chceme změnit to, s čím nejsme spokojeni, je třeba se organizovat a bojovat. K tomu jsou politické strany a hnutí. Takže, kdo má chuť a neztratil v každodenním shonu ten zbytek elánu, který nám ještě zůstal, uvítáme vás v našich řadách.

Ale i pro ty, kdo se nechtějí angažovat tak otevřeně, mám dobrou zprávu. Stačí jít k volbám a tam za plentou, kde jste sami, vhodit do urny ten správný lístek.

PhDr. Miroslav Sládek

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.