SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Spravedlnost - Právo - Řád

Spravedlnost - Právo - Řád

spravedlnost

Jen nepatrně pozměněná zkratka první části názvu naší strany. Avšak přesně vyjadřuje náš cíl. Nastolit v naší zemi spravedlnost pro všechny, stabilní a předvídatelné právní prostředí a řád, které mají mít všechny věci kolem nás.

Není možné porovnávat období nesvobody a naprostého pošlapání všech principů, na kterých je založena lidská společnost a její fungování v letech 1938 až 1989, s obdobím první republiky a obdobím po listopadu 1989.

Roku 1918 si vážíme, protože to bylo po mnoha staletí opět zahájení období, kdy náš národ mohl hrdě prohlásit, že založil a spravuje národní stát, se všemi atributy. Povznesení kulturní, společenské i ekonomické je jasným svědectvím toho, že náš národ v sobě ukrýval obrovskou sílu, která jen čekala na příležitost ke svému rozkvětu. Za doslova několik let, se naše ekonomika zařadila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nemalou měrou k tomu i přispěla tehdejší poloha i rozloha naší země. Té pozice ve světě jsme ovšem nedosáhli poklonkováním cizincům a rozprodejem národního majetku. Ano dobrovolným předáváním našeho území, každému, kdo si o to řekne. Již zrod naší země byl doprovázen doslova heroickým bojem našich legionářů. Ovládnout celé tehdejší Rusko napříč obrovskou rozlohou chtělo nesmírné odhodlání, statečnost, vytrvalost a velitelské schopnosti. Ani na poli válečném se nám tedy v té době nikdo nevyrovnal.

Tak dlouho jsme ovšem byli provázeni zradou spojenců při každé příležitosti, že jsme bohužel místo toho, abychom přestali věřit jim, přestali věřit sami sobě.

Listopad 1989 byl uvítán všemi, dokonce snad i funkcionáři komunistické strany. Vždyť uniknout trestu za střílení lidí za to, že chtěli cestovat, věšení za to, že měli jiný názor? A ještě k tomu přetavit styky s jim podobnými na přesun z politické do ekonomické sféry a k blahobytu, kdo by to třeba z nacistických funkcionářů také nebral? A nedivme se tomu, jak vše probíhalo a dopadlo, lid byl unesen vidinou svobody projevu, shromažďování, podnikání a právě tak cestování na bájemi opředený Západ, že si ani neuvědomil, jak výhodný byl samet revoluce pro ty, kdo toto loutkové divadlo pečlivě po léta připravovali a provedli. Soustavná výchova disentu, jehož minimálně třetina byla agenty STB, stejně soustavná výchova budoucích vedoucích kádrů, jejich školením na Západě a soustředěním ve školicím středisku, nazývaném Prognostický ústav. A je jedno, zda to byli předurčení předsedové politických stran, prezident, budoucí předseda vlády, guvernér Národní banky, apod. Nelze se potom divit, že k smrti nenáviděli a nenávidí politickou stranu, která jediná se nezúčastnila přípravy kolosálního podvodu a vzešla jen a jen z prostých lidí, kteří se na tomto předem připraveném falešném předání moci nepodíleli.

V důsledku sametového podvodu ovšem nebylo možné narovnat vztahy a nastolit nový demokratický řád. Na shnilých základech bezcharakterního komplotu, jehož naprostá většina účastníku byla delší či kratší dobu organizována v komunistické straně, nelze vybudovat ani jeden z atributů uvedených v titulku tohoto zamyšlení.

Kodex zákonů by podle ústavy měl platit pro všechny občany stejně. Je však jen hromadou popsaného papíru, jímž se nemusí řídit ani soudci, natož současní pohlaváři. Proto se spravedlnosti nelze dovolat a občan odchází od soudu s vědomím, že by lépe udělal, kdyby si nechal všechno líbit a proti novodobé vrchnosti vůbec neprotestoval. V České republice vládne justiční mafie, jejíž jedinou starostí je pravidelné zvyšování platů. V jedné a téže věci může kterýkoliv soudce vydat naprosto odlišné rozhodnutí, takže nelze naprosto předvídat, jak soudní jednání dopadne a tudíž se obrátit na soud znamená již dopředu prohru, pro každého čestného člověka. V tom jim ovšem nahrávají sami zákonodárci, kteří schvalují nekvalitní zákony, mnohokrát novelizované tak, že se v nich nakonec nikdo nevyzná.

Policisté mohou organizovat trestnou činnost a kteréhokoliv občana může zlikvidovat i exekutorská mafie. Zhruba sto padesát jedinců s narušenou psychikou může beztrestně terorizovat a ničit kohokoliv a to jen na základě vylhaných důvodů.

Řád věcí veřejných, včetně správy státu na všech úrovních byl pouhým bezvládím, kdy byl občan vydán na milost a nemilost byrokratickému aparátu. Ještě před několika lety by bylo možné konstatovat jen chaos a vládu právě byrokracie. Dalo by se parafrázovat, že jsme stáli na pokraji propasti. Od té doby jsme však učinili rozhodný krok vpřed. Ač by se dalo předpokládat, že volný pád je konstantou, pád české společnosti je natolik organizovaným zločinem vůči národu a státu, že dokonce akceleruje. Plně v duchu Franze Kafky a dnes naprosto nejpopulárnějšího vizionáře Orwella, se naše společnost dostává pod dohled, který daleko předčil nejdivočejší představy těchto osobností.

Skutečně již zbývá jen očipovat lidské bytosti vyráběné v inkubátorech a dílo zkázy bude dokonáno. Vše ostatní pro řízení takové společnosti prefabrikovaných otrockých bytostí řízených od početí po recyklaci je připraveno. Máme registry takřka všeho a jejich komplexní výstupy má k dispozici jediná, bezcharakterní a všech lidských rysů zbavená osoba. Která ovšem nevyrostla díky svým schopnostem, nadání nebo usilovných vzděláváním a ani odvahou, nedá se tedy srovnávat s Ceasarem, Michelangelem ani Machiavelim. Svou provázaností s komunistickým režimem, podlostí udavače a zbabělostí lháře je srovnatelná snad jen s východoasijskými komunistickými diktátory druhé poloviny minulého století až do současnosti. Může si klidně notovat s Kim Čong Unem nebo Duem, do střední Evropy však někdo takový nepatří a nepatří sem ani jeho metody.

Proto nemůžeme jinak, než konstatovat, že před námi je skutečně revoluční změna v celé společnosti, srovnatelná v naší historii snad jen s ovládnutím Říše římské, husitskou revolucí a založením Československé republiky.

SPRAVEDLNOST, PRÁVO, ŘÁD PRO VŠECHNY

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.