SPR-RSČ » O straně » Místní organizace » Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

 • Návrh volebního programu pro Krajské volby 2016 v Jihomoravském kraji

  Ne ilegálním imigraci, všechny peníze pro naše občany.

  Vážení spoluobčané, Jistě se zajímáte o dění kolem vás. Od komunální úrovně až po parlament a vládu. S mnohým z toho, co se kolem nás děje můžeme souhlasit, mnohé z toho nám však více než vadí. Nejvíce informací ovšem máme prostřednictvím médií pouze o dění v parlamentu a vládě. Zastupitelstvo kraje je často opomíjeno a může to vzbudit dojem, že je méně významné pro řešení každodenních problémů. Bylo by však chybou podceňovat význam voleb právě do tohoto zastupitelského orgánu. Nebudeme ani zastírat, že současná podoba krajů přímo vybízí k jejich podceňování. Plně se ztotožňujeme i s názorem mnohých z vás o zbytečně velkém počtu krajů. Vždyť právě toto uspořádání má za následek doslovné plýtvání penězi z kapes daňových poplatníků. Chod kraje, krajského zastupitelstva a úřadu spotřebovává ze státního rozpočtu miliardy korun. Ideální by samozřejmě byl návrat k zemskému uspořádání České republiky. Země Česká a Moravskoslezská by byly dostatečnou protiváhou ústřední vlády, byly by dostatečně blízko občanům a přitom by uspořily obrovské finanční částky, které by mohly být použity na potřebnější účely. Jakékoliv změny k lepšímu však nelze dosáhnout pasivním přihlížením a ignorováním voleb. Pokud budeme stát mimo krajská zastupitelstva, těžko můžeme dosáhnout zlepšení jejich činnosti, nebo dokonce jejich zrušení a nahrazení zeměmi. Média a konec konců většina politiků vás přesvědčují, že není důležité se voleb zúčastnit. Potom se není možné divit převládajícímu názoru ve veřejnosti, že volby stejně nemají žádný význam nebo dokonce, že jedinec svým hlasem nic nezmůže. Každá množina se skládá právě jen a jen z jednotlivých částí (čísel, hlasů, předmětů, osob). Právě ten jeden jediný váš hlas může rozhodnout o budoucím vývoji ve vašem okolí na budoucí čtyři roky. Proto je velmi ošidné se kterýchkoliv voleb pod jakoukoliv výmluvou nezúčastnit.

  Program pro Krajské volby 2016

  Ani ve volbách do zastupitelstva kraje nelze opomenout podstatná ústřední témata:

  Zákon o referendu musí být rozšířen tak, aby rozhodování o všech záležitostech, které občané považují za důležité, jim také bylo svěřeno. Jen sami občané budou rozhodovat co je a co není důležité. Tuto pravomoc nebudeme nikomu svěřovat. Moravě vrátíme obnovením zemského zřízení místo, které je jí po desetiletí upíráno přesto, že jí plným právem náleží. V této souvislosti nepřipustíme přejmenování České republiky na Čechii. Referendem svěříme občanům rozhodnutí o těchto otázkách – zrušení Senátu, vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance, vyhlášení neutrality, obnovu branné povinnosti, obnovení trestu smrti za nejtěžší zločiny. Nezbytné je provést revizi takzvané privatizace národního majetku, která zavinila úpadek průmyslu a služeb a ztrátu potravinové soběstačnosti.

  Aktuální témata významná pro Jihomoravský kraj, jejichž řešení nesnese odkladu:

  Dokončit dálnici spojující Brno s Vídní. Toto spojení vytvoří z našich měst metropolitní areu, nejvýznamnější ve střední Evropě. Zlevnit jízdné v celém Integrovaném dopravním systému. Obnova celostátního výcvikového centra ve Vyškově pro potřeby armády, policie a hasičského záchranného sboru. Zabránit zavedení inkluze ve školách všech stupňů. Program sociálního začleňování musí být zrušen včetně tak zvaných neziskových organizací, které se nestarají o vlastní spoluobčany, ať již seniory, mladé rodiny, opuštěné děti. Rozvoj a podpora regionální kultury a sportu v duchu těch nejlepších moravských tradic. Obnova tradičních kvalit školství bez chaotických změn a experimentů. Dopravní obslužnost obcí a pravidelné spojení s regionálními centry bude výrazně posíleno. Doprava pro děti do 7 let v městské hromadné dopravě bezplatná. Výrazná korekce systému přebujelých sociálních dávek a nadstandartních podpor. Posílení úspěšné mezinárodní spolupráce mezi partnerskými městy a regiony. Návrat přírodních zdrojů (vody) do vlastnictví obcí a měst Jihomoravského kraje. Podpora vinařství jako významného kulturního a krajinotvorného prvku tak specifického pro jižní Moravu. Zkrácení dojezdových časů záchranářů a hasičů rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových stanic spolu se zvýšením podpory dobrovolným hasičů a obecním spolkům. Veškeré dosažitelné dotace budeme směřovat pouze na projekty prospěšné regionu a jeho občanům.

  Prošetříme kauzu podivného a nevýhodného pronájmu Brněnského Letiště v Tuřanech. Plánovaní silničních oprav a staveb tak, aby nedocházelo k nesmyslným uzavírkám a následně zastavení silničního provozu.

Místní organizace Brno

Předseda: Karel Fleischer

Kontaktní adresa: Štefánikova 119/50, 612 00 Brno
Telefon: 702 900 284
e-mail: brno@sprrsc.cz

"Schůzky MO Brno budou svolávány zveřejněním na webu, nebo zprávou na váš e-mail a to výhradně z

e-mailových adres: sekretariat@sprrsc.cz nebo brno@sprrsc.cz!"

Facebook: https://www.facebook.com/sprrsc.brno/

Místní organizace Brťov

Předseda: Michal Lefler
e-mail: brtov@sprrsc.cz

Místní organizace Hodonín

Předseda: Jan Otruba
e-mail: hodonin@sprrsc.cz

Místní organizace Šardice, okr. Hodonín

Předseda: Libor Červínek
e-mail: sardice@sprrsc.cz

Vranov u Brna

Předseda: Tomáš Šebela
e-mail: vranov@sprrsc.cz

Místní organizace Řícmanice okr. Brno-venkov

Předseda: 
e-mail: ricmanice@sprrsc.cz

Místní organizace Bučovice

Předseda:

JUDr. Miroslav Pindeš, PhD.
e-mail: bucovice@sprrsc.cz