SPR-RSČ » O straně » Místní organizace » Ústecký kraj

Ústecký kraj

 • Návrh volebního programu pro Krajské volby 2016 v Ústeckém kraji

  Zrušení krajů jako mezičlánku mezi vládou a občany, obnovení zemského zřízení - Čechy, Morava, Slezsko, možnost ušetřit ročně až 75 miliard Kč (tolik nás stojí ročně Kraje), snížení byrokracie a větší podíl občana na rozhodování, s širším přehledem a dostupností informací, např. při výběrových řízeních; zrušení přebytečných komisí a výborů - náklady na řízení kraje od roku 2008 vzrostly o více než dvojnásobek.
  Doprava:
  řešení dopravní obslužnosti - zejména mezi obcemi a městy; více autobusů i do malých obcí, zrušení dominantního postavení ČD na železnici, větší konkurence - levnější jízdné, větší návaznost autobusové a vlakové dopravy s MHD, dostavbu dálnice D8, silnic R6 a R7
  Zaměstnanost:
  podpora domácího podnikání v kraji jako možnost jak řešit nezaměstnanost - podpora tradiční zemědělské, potravinářské a strojírenské výroby, nikoli však kvůli vazbám toho kterého podnikatele a politika, ale proto, aby náš kraj neopouštěli lidé z nedostatku pracovních příležitostí, vzdělanosti a celkové kulturní úrovně
  pokračování těžby hnědého uhlí v severočeských dolech - zachování zaměstnanosti v regionu, pokračovat v rekvalifikaci méně vzdělaných občanů, snižovat nezaměstnanost musí řešit hlavně vláda, ale tím, že zvedne radikálně minimální mzdu, aby se vyplatilo chodit do zaměstnání, nebýt na Úřadu práce a nebude podporovat zaměstnávání cizinců, kteří budou snižovat pracovní a mzdové podmínky.
  Kriminalita:
  navýšení počtu policistů v celém kraji, řešit s Ministerstvem vnitra ČR, zákony budou platit pro všechny - nepřizpůsobivé, ilegální cizince, nulová tolerance kriminalitě těchto občanů - např. Arabové v Teplicích, větší ochrana státních hranic ČR proti ilegálním vetřelcům.
  Zdravotnictví:
  podpora všem nemocnicím a zdravotnickým zařízením na území kraje, aby pokryly základní zdravotní péči, ne jen podpora Krajské zdravotní a.s., zajištění lepší dostupnosti zdravotní péče pro všechny oblasti kraje, obnovení protialkoholních záchytek, nemocnice v každém okresním městě, nastavení lepších smluv s pojišťovnami, zabezpečit plné hrazení nákladů, spojených s péčí o zdraví ze zdravotního pojištění.

  Školství:
  výraznější podpora technických a účňovských oborů v návaznosti na obnovení praxe a následného zaměstnání v oboru v našem kraji - udělování stipendií vybraným oborům, podpora VŠ formou prospěchových stipendií, zachování venkovských škol ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR - děti jsou naše budoucnost.
  Venkov:
  zachování a obnovování zemědělské a potravinářské výroby ve venkovských oblastech - potravinová soběstačnost, zaměstnanost, zachování venkova pro další generace, udržení mladých lidí na venkově, obnovení krušnohorských lesů a pokračovat v rekultivaci po těžbě uhlí v rekreační oblasti či znovuobnovení ztracených obcí.
  Sociální oblast:
  domácí péče pro seniory a výstavba nových pečovatelských domů s cenově dostupnými službami pro seniory a jejich rodiny (cena za pobyt a jiné poplatky nesmí zatěžovat rodinný rozpočet), nepřizpůsobivý - platby proplácené přímo sociálním odborem, dohled nad výchovou dětí-docházka vázána na vyplácení dávek, zničení bytu rovná se žádný nový byt.
  Kultura, volný čas:
  pokračovat ve výstavbě cyklostezek, domovy dětí a mládeže, ZUŠ musí být více finančně podpořeny, aby nezasahovaly do rozpočtu rodiny a matek samoživitelek, propagace návštěv kulturních a sportovních akcí v kraji.

Místní organizace Děčín

Předseda: Pavel Vybíral
e-mail: decin@sprrsc.cz

Místní organizace Roudnice nad Labem

Předseda: Luďka Šírová
e-mail: roudnice@sprrsc.cz

Místní organizace Hošťka

Předseda: Jan Förster
e-mail: hostka@sprrsc.cz

Místní organizace Roudnice nad Labem

Předseda: Luďka Šírová
e-mail: roudnice@sprrsc.cz

Místní organizace Teplice

Předseda: Jiří Dohnal
e-mail: teplice@sprrsc.cz

Místní organizace Most

Předseda: Pavel Valášek
e-mail: most@sprrsc.cz

Místní organizace Štětí

Předseda: Pavel Bludský
e-mail: steti@sprrsc.cz