SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Jsme skutečně líní mít děti?

Jsme skutečně líní mít děti?

Děti

Toť otázka od pranice. Proč se nepoučíme z minulosti? Minulost nám připomene chyby, kterých se lidé dopustili, a také známe jejich následky. Nyní se však nějak nechceme poučit. Ač nejsem věřící, zoufale toužím, aby v České republice zůstaly zachovány rodiny jako základní kameny. Složení rodiny je staletími ověřené. Když se podíváme do minulosti, tak jedním z důvodů proč například zanikla římská říše, byl požitek jejich obyvatel v homosexualitě, orgiích a sadistických zábavách. Přeneseno do dnešních dnů, kamkoli se podívám, je zviditelňována a propagována lesbická a homosexuální orientace. Transexuálové jsou považováni za celebrity stejně jako různí umělci (dříve nazýváni „komedianti“) a jejich příběhy a zvrácené názory v různých bulvárních i nebulvárních časopisech lidé hltají jedním dechem. Poctivě pracujícím lidem se nedostává uznání, dostávají minimální mzdu a i tu se snaží jejich nadřízení osekat. Jak si pak mohou poctiví a pracovití lidé založit velkou a spokojenou rodinu?
Vládnoucí elity nám neustále vtloukají do hlavy, že máme málo dětí a je třeba více rodit a toto podporují různými sociálními příspěvky a přídavky na děti. Na tyto příspěvky však rodiny s pracujícími rodiči ve velké většině případů nedosáhnou. Příspěvky jsou tak vypláceny pouze jedincům, kteří nepracují, nemají zájem pracovat, nechtějí založit úplné rodiny, a pouze rodí a rodí další a další děti. A proč by ne? Stačí přijít na úřad, natáhnout ruku a říct: „Státe dej, já mám děti, postarej se!“. A stát se stará. Jenže další generace má dobrý důvod to opakovat a do toho křičí: „Dejte víc, my máme málo, máme děti, starejte se o nás, je to vaše povinnost.“ Nemá smysl to dále rozebírat. Výsledkem je, že pracující rodiče musí ze svých příjmů nejen živit své děti, vychovávat je ve vší slušnosti a vést je k pracovitosti, ale ještě nedobrovolně přispívají na tyto „křičící“ občany.
Je načase říci STOP. My, řádně sezdaní také toužíme mít více dětí, ale nemůžeme si to dovolit. Pracující člověk s více dětmi se stává doslova a do písmene otrokem společnosti a svých nadřízených. Platí hypotéku, aspoň minimem si šetří na penzi, ač je školství zdarma, tak je třeba příspěvků na pomůcky, vzdělávací nadstandardní akce, děti rostou, mají své nároky a potřeby na oděvy, obuv, koníčky a do toho se daňové zatížení stále zvyšuje z důvodu „zvýhodňování sociálně slabých“ atd., atd.
Zkrátka a dobře, není to lenost, proč je ve většině rodin jedno až dvě děti. Je to dáno ekonomickou a společenskou situací tak, jak je dnes v ČR nastavena. Práce se nevyplatí, sociální dávky ano?! Všichni cítíme, že to není správné.
Nastavme podmínky tak, aby byly stejné pro všechny. Chceme-li někoho skutečně zvýhodnit, pak by to měla být ta pomyslná většina, která je skutečnými uvědomělými občany naší vlasti. Jsou to úplné rodiny s dětmi i bez dětí, kde rodiče řádně pracují. Dávky pro sociálně slabé? Pokud člověk řádně pracuje, nemůže být v pozici sociálně slabého. Republikánky říkají NE dávky, ale pořádné odměny za práci. Nestyďme si říci nepracujícím občanům, že jsou „příživníci“ a především: Státe, chovej se ke všem svým občanům tak, jak si skutečně zaslouží.
Naší volbou nejsou plané sliby, naší volbou a nadějí do budoucna je SPR-RSČ 2016.
Přijďte i vy ke krajským volbám ve dnech 7. – 8. října 2016 a dejte svým hlasem ve volební urně najevo co je pro vás prioritou.
Za Republikánky pro rodinu, V.Lyčková

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.