SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Velká dohoda...

Velká dohoda...

klárov

VELKÁ DOHODA ZÍSKÁVÁ MASOVOU PODPORU

14.květen je významným dnem výročí narození císaře Karla IV., za jehož vlády dosáhly země Koruny české největšího rozmachu a největší moci. 14.květen 2016 se však zapíše do dějin nejen jako 700. výročí narození Karla IV., ale také jako den, kdy se VELKÁ DOHODA vymanila ze svých skrovných počátků a začala získávat masovou podporu občanů České republiky a nejen jí.

Tento den pořádaly jednotlivé strany a skupiny svoje vlastní setkání, při jejich ukončení docházelo dokonce k takovým excesům, že jejich pořadatelé varovali občany před pochodem na Klárova to dokonce zcela falešnou informací, že se ocitnou bez policejní ochrany. Jakoby ji někdo potřeboval.

Hlas lidu, hlas boží se tentokrát ozval naplno. Účastníci jednotlivých separátních setkání neuposlechli právě tak separátní výzvy a hromadně pochodovali na Klárov. Tam se všechny proudy slily do jediné dravé řeky, která vyjádřila jasně to, co lidé od představitelů vlasteneckých stran, hnutí a iniciativ očekávají a žádají. A nebyli to jen lidé z Čech a Moravy. Tolik občanů Československé republiky vážilo dlouhou cestu i ze Slovenska, aby podpořili společný hlas.

SPOJTE SÍLY k prosazení našich požadavků a přání. My, lid požadujeme demisi současné vlády, co nejbližší volby a vytvoření nové vlády, která by byla vládou národní, nekompromisně hájící národní zájmy, proti Evropské unii.

My, lid požadujeme, aby se vlastenecké síly sjednotily ke společnému postupu již při blížících se volbách do krajských zastupitelstev. Tam se nemusí ani ti nejvíce egoističtí politici a předsedové jednotlivých uskupení přeci bát, že by nebyli na čelných místech kandidátních listin. Tam se nelze vymlouvat na nějaké úzkoprsé stranické zájmy. Volby probíhají do třinácti krajů, je tedy i ze zcela praktických důvodů třináct prvních, třináct druhých, a tak dále, míst. Jestliže někdo odmítá i v této kritické době odložit stranický dres a svoje egoistické zájmy, jestliže je nadřazuje nad zájmy celku, vypovídá to o jediném, že to nejsou vlastenci a že jim na srdci osud národa a vlasti rozhodně neleží. A že se chovají jenom jako žoldnéři, kteří svoji korouhev halí jen do barev svých sponzorů.

Právě VELKÁ DOHODA je příležitostí odložit stranický dres a svoje ego a prospět národu a vlasti.

To je hlas lidu, a ten by měl být vyslechnut.

VELKÁ DOHODA je stále otevřena všem. Avšak čas chvátá svým tempem, ať již chceme nebo ne. Není možné se donekonečna vymlouvat a jen prázdně tlachat, je třeba jasně říct ano nebo ne. Není možné se donekonečna schovávat, vyhýbat a nechat se zapírat.

Příští dny ukáží, kdo dokáže překročit vlastní stín a kdo je jen prospěchář, který nedokáže nic jiného než neustále dokola vyzývat hrstku posluchačů, volte jenom mne. A přitom si ani neuvědomujíce, jak uboze ve světle hrozících katastrof taková výzva působí.

V jednotě je síla, jedině tak můžeme prosadit názory a přání lidu.

klárov

klárov

klárov

klárov

klárov

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.