1991

V naší zemi se bohužel politika a politik staly pojmy pro něco špatného. Hlavním cílem současné české politiky je zmanipulovat občany před volbami a ukořistit křesla v parlamentu a ve vládě a jejich prostřednictvím bohatnout.

Pokud se ale vrátíme k původnímu významu obou slov tak, jak platil ve starověkém Řecku a Římě, jejichž kultura tvoří základy naší civilizace, zjistíme pravý opak. Politika byla vždy péčí o veřejné blaho a politik byl ten, kdo se o veřejné blaho staral a to bez ohledu na svůj osobní prospěch.

Politik měl na mysli jenom prospěch národa a státu a byl jím jen ten, kdo měl jasné názory a byl schopen formulovat problémy a jejich řešení na celá desetiletí dopředu.

V době úpadku se samozřejmě chápání politiky starověké velmi přibližovalo chápání dnešnímu. Chamtivost, sobeckost a zlořády vládnoucí garnitury nakonec oba starověké giganty pohřbily. My všichni jsme bohužel svědky právě takového úpadku.

Když někdo vyčnívá tak místo toho, aby bylo využito jeho služeb ku prospěchu celku, je pronásledován, ostouzen a zadupán do země. Místo toho jsou u moci lidé charakteru podlého a odpudivého, cílů nízkých a chamtivostí ovládaní, kteří si bohužel nevidí ani na špičku vlastního nosu. U moci je sorta lidí, kterým by v době rozmachu a rozkvětu nebyla svěřena ani ta neobyčejnější úřednická práce.

Na přepisu proslovu na 1. řádném sjezdu SPR – RSČ konaného v únoru roku 1991 se můžete sami přesvědčit o tom, kdo měl od počátku jasnou vizi. Naštěstí se zachovala i nahrávka na VHS, sice nekvalitní, ale přesto jasný důkaz.

Věnujte prosím pozornost záznamu od minuty 34.

 „Otázka posílení našich národů. Tak, aby byli tyto národy i do budoucna ekonomicky silné. A zároveň, aby se dokázaly ubránit přílivu uprchlíků, kterým bude naše země dříve nebo později vystavena. My se dostaneme pod obrovský tlak uprchlíků z Východu, kteří, jak to uvádím na mítincích,  v lepším případě půjdou přes naši republiku jen jednou. A to v případě, že je absorbuje Západ. V případě, že se i Západ bude bránit přílivu uprchlíků, tak tito uprchlíci buď půjdou podruhé přes nás anebo tady mezi námi zůstanou. Naše síla není taková, abychom se takovému přílivu vůbec dokázali do budoucna ubránit. Posilovat tedy národní hrdost, ale zároveň posilovat naše národy jako takové. Nejen slovně, ale taká fyzicky, protože my potřebujeme mladou generaci, potřebujeme sílu v natalitě, tedy porodnosti.“

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.