SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Občané si volí svůj osud sami

Občané si volí svůj osud sami

volebni-urna

Každé 4 roky, někdy dříve, když vládu ukončí zásah kriminální policie jako v případě Petra Nečase a jeho slavná vláda ”rozpočtové odpovědnosti” ODS a TOP09, dopouštíme sami sobě vládnout skupinám lidí, kteří později nedělají pro občany nic a sami sobě a svým kamarádům naopak pěkně vypouštějí z žíly rozpočtů země, krajů i obcí.

Z celkem nejasného rozpočtu Jihomoravského kraje jsem se dozvěděl, že:

” Výdaje krajů na rok 2016 se dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 odhadují celkově ve výši 163,8 mld. Kč a jsou především směrovány na financování běžných výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši 147,8 mld. Kč by se na celkových výdajích měly podílet cca 90,2 %. Zbývajících 9,8 %, tj. 16,0 mld. Kč, by mělo být určeno na financování investičních akcí.”

Docela by mě zajímalo co se skrývá pod pojmem ”běžné výdaje” – zda je to Haškovo ježdění po Moravě a focení se u stříhání pásek a ochutnávek vín a potravinových produktů JM kraje, nebo něco že by něco prospěšnějšího?

Čtu-li dále, pak se opět nic moc nedozvím, jen že:

”Na základě smlouvy se Statutárním městem Brnem je do schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 zahrnuta dotace na financování činnosti Moravian Science Centre Brno 43 letého Lukáše Richtera z Kuřimi a to ve výši 12 323 000,- Kč.” neboli Vědecký pavilon na Křížkovského v Brně.

Celkem nic moc, jinak dál následuje věta:

” Ostatní dotace budou do rozpočtu Jihomoravského kraje zapojovány v průběhu roku 2016 na základě rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnější budou převody finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání.”

Jistě, na vzdělávání. Koho? Jakého? Kdy a kde? Jak obecné a snadno zaškatulkovatelné.

V příjmové oblasti se dozvídám, že kraj bere podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH a má podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob a také právnických osob a také podíl výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci). Čtu-li dál, dozvídám se, že kraj má v příjmech přijaté sankční platby, tj. pokuty ve výši 7 800 000 Kč, což ani nepokryje náklady na Richetrův vědecký pavilon, který běžnému občanovi nedá vůbec nic a studenti se bez něj obejdou.

Dále se dočteme v dokumentu:

” Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů kraje za období let 2005 – 2014 a z očekávané skutečnosti roku 2015, kterou ovlivňuje pozitivní vývoj české ekonomiky. Rozpočtový výhled zohledňuje čerpání prostředků z fondů Evropské unie a ostatních nadnárodních zdrojů v programovacím období 2007 – 2013 a odhad předpokládaného čerpání prostředků EU pro programovací období 2014 – 2020. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje bude v roce 2016 aktualizován.”

Jinými slovy, tak nějak to odhadneme jak to bylo před lety a dlouhodobě dopředu to načárujeme co se asi podaří vytáhnout z EU a letošní rok? To ještě uvidíme – to nevíme.

Tak to je celé. To je práce profesionálů JM kraje. Střihač pásek a ochutnavač vín hejtman  Hašek se tedy nic moc nevycajchnoval.

Nikde nevidím péči o ty, kteří se o sebe již postarat nemohou. Starobní důchodce, které ČSSD na radnici vyhnala na chodník zvýšením nájmů bytů v majetku města poté, co po ODS převzala kdysi vládu nad Brnem. O těch, co v Brně na úrovni města a MČ vládnou dnes, raději nemluvím.

Nikde v návrhu rozpočtu nevidím žádné iniciativy v příjmové části, investice odpuzovala ČSSD doslova vyštváním Amazonu a také Evropské servisní středisko mobilních telefonů HTC v Brně nebude. Prostě dokud bude socan vládnout, Jižní Morava investory podporovat nebude a tečka. Možná své kamarády. Nebude HTC, nebude Amazon, nebude nové nádražív Brně.

V českých krajích po současné vládě krajů, zůstalo aspoň těch několik set předražených kruhových objezdů i tam, kde nejsou třeba, ale v JM kraji nemáme skoro nic. Čekají se příjmy z EU a z pokut. Tečka.

Obávám se, že takovou práci, pod kterou se podepsal hejtman Hašek a nazval to ROZPOČET JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROK 2016, by hravě splácal i průměrný středoškolák.

Co bude v roce 2016 to nevíme, ale vybrali jsme na pokutách a na DPH a něco taky vycucáme z EU.

To jsou informace, které jsou veřejně přístupné na portále Jihomoravského kraje, ale běžný občan nemá čas ani náladu toto hledat a studovat a s tím se také počítá.

Proto jsem si dovolil vám toto dílko prezentovat, aby si každý volič udělal obrázek o tom, koho volil.

Tím se dostáváme k zásadnímu tématu, o kterém bych rád něco napsal poněkud šířeji a také poněkud méně populisticky.

Každý občan má právo rozhodnout jednou za 4 roky kdo bude a kdo nebude mít moc nad penězi, které z něj stát vytahá.

Česká republika má cca 8 400 000 voličů a z toho volby ignoruje 3 400 000 voličů. Za tyto voliče rozhodují ti, kteří k volbám jdou a zvolí si tu “svoji” stranu.

A tak trucující občan nevytrestá ty, kteří páchají výše uvedení dílka a ještě mnohem horší věci, nebo naopak nedělají vůbec nic. Občan tak vytrestá maximálně sám sebe, protože umožní opakování paradoxu, který nedovede pochopit nikdo, kdo se na politickou situaci v ČR dívá z venku – Češi nadávají na politiky a pak si ve volbách zvolí zase ty samé, nebo jim podobné.

Kolik let se v politice plácá ČSSD a ODS s TOP09, přestože každý ví, že tyto strany připravily nás občany už o stovky miliard a zpackali nejen stovky změn zákonů, ale také statisíce lidských životů našich občanů, kterým za nemalý plat vládnou přes čtvrt století!

A stále dokola. A kdo to může změnit?

Když jsem poprvé vyzval občany ve své skupině “Stop soukromým exekutorům v ČR” a na svém webu “Exekuce není byznys”, aby přišli na setkání do Brna a Prahy, sešlo se deset lidí v Brně i v Praze. Když jsem už jako předseda MO Brno za SPR-RSČ 2016 vyzval v krajích a v celé zemi lidi, aby se zmobilizovali a šli něco dělat – pomohli mi tři lidé z celé ČR, kteří se se mnou sešli.

Podstata věci totiž začíná nikoliv od politika, protože politik vzniká ze zákona na základě úkonu, který musí, nebo nemusí vykonat občan – jít volit. Druhou věcí je pro občana – být aktivní. Ono není nutné být členem strany a nezáleží už vůbec na tom jak se strana jmenuje. Je ale důležité vstát a něco dělat.

Jako věřící člověk bych připomněl i starou známou větu „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.“ A je to pravda.

Budeme-li doma bědovat a nadávat v hospodě s kamarády na “ty nahoře” tak se opravdu nic nezmění.

Pokud se podíváme na program setkání s občany PhDr. Sládka, pak vidíme, že objíždí celou ČR a navštěvuje denně nejméně 4 byť sebemenší obce.

Dnes 20. května například zavítal mezi občany v obcích Vítkov, Odry, Nový Jičín, Příbor a zítra navštíví Javorní, Žulovou, Jeseník a Bělou pod Pradědem.  Kdo z politků ČSSD a ODS tam byl?

Já sám jezdím před panem Sládkem a vylepuji plakáty v těchto obcích a hlásám na náměstích a parkovištích obchodních center termíny těchto mítinků a rozdávám občanům letáčky, kam narychlo vpisuji termíny a webovou adresu a spojení na Facebook SPR-RSČ 2016.

Práce, bez které by nebylo možné něco začít.

Mohli bychom i my zůstat doma a nechat to tak, jak to je. Bylo by to pohodlnější a koneckonců ani já, ani pan Sládek z toho nemáme žádný plat, na rozdíl od volených poslanců a zastupitelů. Ani ti další členové nebo příznivci strany, co jsou dnes aktivní v Praze, Novém Jičíně a na dalších místech.

Smutné ovšem je, že je dnes zatěžko skoro každému jít ve své obci nalepit 10 plakátů, nebo si někam stoupnout a prostě rozdávat letáky a podávat informace. To už je skoro sci-fi představa a já vím, že budu tímto článkem nepopulární, ale sáhněte si sami do vlastního svědomí, kdo jste něco v poledních letech udělali? Pochopím, že někdo, na koho stát uvalil 5 exekucí nemá zrovna na to, aby cestoval po demonstracích. Když jsem ale vyzýval, aby lidé hlasovali v anketách na webu Exekuce není byznys – lidem bylo zatěžko byť i jenom doma na počítači v sedě vepsat “Exekuce není byznys” do vyhledávacího okénka Google prohlížeče a dát “Enter” a pak kliknout na hlasování. Natož napsat pár řádků a svůj názor, pod jménem, či anonymně.

Jak máme očekávat od politiků aktivitu, když sami neděláme nic?  Ono se to samo neudělá a ani EU nás nespasí. Za naše neštěstí a bídný stav neobviňujme EU, USA ani Rusko, nebo Vikingy se zednáři. Mezinárodní politika je jedna věc, naše vnitřní uspořádání a hospodaření a politická práce je však věc druhá a přímo na nás závislá.

Jsme to my, lidé, kteří musíme čas od času vstát s gauče a něco udělat. Někdo může víc a častěji, jiný méně a jen občas, ale každá pomoc se hodí. A děkujeme za ni, protože se zúročí a vyplatí do brzké budoucnosti, vždyť volby do Sněmovny jsou už za rok!

Těžko se dá prosadit jakákoliv změna v zákonech, aby se nám “lidem dole” ulevilo, když nemáme ani jednoho slušného poslance ve Sněmovně!

Jediná možnost, jak prosadit vůli nás všech, ať jde o zrušení soukromých exekutorů, vyšetření zkorumpovaných soudů, zrušení Senátu ČR, omezení přijímání uprchlíků z rizikových oblastí a další a další naše tužby a přání, ta jediná možnost jak tato přání proměnit ve skutečnost je zcela jednoduchá. Je potřeba, abychom se masívní volební kampaní zburcovali a v těch nejpodstatnějších volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 šli volit a všichni!

Ono to nebolí. Bolí ale pak ty 4 roky vlády někoho jiného, poté co 4 miliony lidí místo aby šli k volbám zůstali doma, nebo šli okopávat zahrádku.

A tak se to opakuje již čtvrtstoletí každé 4 roky stále stejně, po celou dobu, co jsem aktivní v politice, ale nikdy jsem nikam nebyl zvolen, protože mí voliči mi fandí a lajkují na Facebooku a dávají hlasy na Parlamentních listech ale – volit, to budou raději mudrovat v hospodě? Otázka je? Až bude mé jméno na kandidátce – budete mě volit? Lajky na sociální síti potěší, ale o tom jak bude vypadat novela Občanského soudního řádu a Exekučního řádu – o tom rozhodnou ti, kteří budou mít mandát, ti, kteří budou za poslance do Sněmovny zvoleni. A samozřejmě platí pravidlo, že čím více poslanců, tím větší možnosti a šance na prosazení našeho programu tak, jak jsme jej jako oběti minulých vlád napsali na základě vlastních zkušeností.

Proč si klást malé cíle? Co třeba 35% hlasů? Co třeba vystřídat konečně ty staré struktury v politice?

Já nejsem ten, který ze střední či vysoké školy šel rovnou do parlamentu. Já jsem vydělával jako prodavač, skladník, bankovní obchodní zástupce, ale také jako OSVČ a také jsem skončil na základě bagatelního dluhu v exekuci s lichvářskými odměnami soukromých exekutorů a advokátů a rozhodců. Přesto i když jsem přišel pro nic a za nic o všechno, zvedl jsem se a začal něco dělat. V tom okamžiku se vyskytlo pár “chytrých”, kteří okamžitě reagovali ”a zase jeden co mu jde jen o teplé místečko v parlamentu” a seděli dál u notebooku a nadávali, zatímco já jsem zadarmo objížděl Jeseníky a Hradecko, Plzeňsko a Zlínsko a v mém volném čase bez peněz s půjčeným autem agitoval. A dělám to rád, protože vím, že to má smysl. To jediné má smysl. Být aktivní a směřovat úsilí k výhře ve volbách. K totálnímu vítězství, které může i tebe, co čteš tyto řádky, příští rok dostat jako poslance do Sněmovny a můžeš rozhodovat o tom, co tě dnes bolí, ty sám! To je realita! A dosažitelná snadno.

Je to tak. My občané – voliči, jsme tím, kdo rozhoduje. Nezahazujme toto právo!

To jediné co máme, zahazujeme a marníme práci těch několika málo lidí, kteří jsou ochotni jezdit celou ČR napříč ve svém volném čase a bez peněz.

Pokud si totiž nepomůžeme sami – nepomůže nám už nikdo.

Nebudu nikoho prosit. Jen připomenu, že je to jeho rozhodnutí a jeho právo. To je vše.

O svém osudu máme právě v příštím roce v parlamentních a také letos v krajských volbách, možnost rozhodnout kdo tam bude sedět a vládnout. A můžeme to být my sami! Proč té příležitosti nevyužít? Proč to stále nechávat jiným?

Ten, kdo chce pomoci, ten pomůže. Ten si nás i sám snadno najde na internetu a spojí se s námi. Kontakty jsou všude a jak se říká ”Google najde všecko” tak do toho! Je to na nás na všech a je otázka – chceme něco změnit, nebo to nechat dál tak, jak to je? Pořád ta stejná ODS a její odpadlické strany, pořád ta stejná ČSSD a jejich sliby a pak opak? Stačí malá pomoc, mnohdy jen něco udělat co zabere pouhý půlden, který bychom jinak proseděli u televize nebo u piva. Já jdu do toho naplno s těmi aktivními! A co vy? Jdete s námi?

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.