SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Chraňme svá práva

Chraňme svá práva

právo

Článků na téma polygamie a nezletilých manželek je v současné době velké množství. Stále však nevycházím z úžasu nad tím, že někdo vůbec uvažuje a počítá s tím, že by osoby, čerstvě přistěhované do naší země, mohly žít v polygamním svazku či ve svazku s nezletilým. Domnívám se, že zákony České republiky platí pro všechny osoby, které na území České republiky žijí.

Z tohoto omylu mě částečně vyvedl zákon o mezinárodním právu soukromém. Jsem z toho naprosto zmatená. Co se týče nově nezákonně příchozích osob, hned § 4 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, nazvaný Výhrada veřejného pořádku nám říká, že ustanovení zahraničního právního řádu nelze použít, pokud by se účinky tohoto použití zjevně příčily veřejnému pořádku. To je hezké, následně je také v důvodové zprávě k tomuto zákonu uvedeno, že „… výhrady veřejného pořádku se má použít, jestliže by se účinky použití cizího předpisu příčily takovým zásadám českého právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat, a dobrým mravům.“ Dle mého názoru, polygamie odporuje dobrým mravům a je třeba trvat na zásadách českého právního řádu, což je manželství nebo registrovaný svazek pouze s jednou osobou. Další významnou zásadou českého práva je rovnoprávnost pohlaví, rovnoprávnost národností, ras apod. V neposlední řadě je u nás uzákoněna ochrana dětí a mladistvých a za trestný čin je považováno kupčení či prodej dětí (i dospělých) a otroctví.

Stále tedy nerozumím tomu, proč tyto věci u nás tolerujeme a diskutujeme o nich? Jsou dány, jsou dány dobře, historicky se osvědčily. Chybí nám jediné … stát pevně na nohou, neodtrhávat se od reality a vše posuzovat s chladnou hlavou. Tvrdě vymezit hranice a mantinely, nepřizpůsobovat naše zákony jiným kulturám, především pak postavit polygamii a pedofilii mimo zákon. Budeme-li stále povolovat a ustupovat minoritám a nezákonně příchozím osobám, stanou se z nás otroci. Pusťme konečně sluneční svit a veselé barvy na šedosti, tmy a veškeré hrůzy, které nastolily vlády v naší zemi za poslední roky a to za vydatné podpory nechutně bohatých lidí a lidí, pro které jsou důležité jen peníze a moc a lidský život je nezajímá.

Křičme spolu - dost již bylo tolerance k osobám postiženým neznalostí, pedofilií a ovládaným chamtivostí a chtivostí. Nikdo z nich není Bůh ani Nadčlověk. Tito lidé vládnou lidem jen ke škodě.

Je zvláštní, že každá nezákonně příchozí osoba ze zahraničí se u nás odvolává na svá práva a to velmi tvrdým způsobem, neváhá ani použít násilí. Proč jim tedy „multikulturalističtí vítači“ nevysvětlí, že s právem přichází povinnost? Povinnost a slušnost dodržovat zákony dané země, která se o ně postarala … že je neznají? Neznalost přece neomlouvá!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.