SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Zákaz angličtiny, steaků a Beatles

Zákaz angličtiny, steaků a Beatles

Brexit

Evropská unie je mrtvá. Brusel ale bude kopat v předsmrtných křečích a jen tak se nevzdá svého snu o Svazu evropských socialistických republik. Tomu nasvědčuje hned první krok vedení nejmocnějších zemí Evropské unie, které je evidentně nepoučitelné. Svolávají poradu zakládajících členů unie.

Každý by předpokládal, že po takovém šoku, jaký jim způsobili Britové svým rozhodnutím, se zamyslí nad svým jednáním a především chováním vůči novým, menším a ekonomicky slabším partnerů, tedy vůči zbývajícím jednadvaceti státům. Na poradu je však pozváno pouze těch šest nejmocnějších. Nepoučili se a nejsou schopni vystoupit ze svého klišé daného zahleděním se sama do sebe.

Takto se sejdou zástupci šesti zemí a budou rozhodovat o tom, jak se má v nastalé situaci chovat zbývajících jedenadvacet.

Vyvstane hned první otázka, zda většina zemí unie bude rozhodnutí zakládající šestky respektovat. Vlády jednotlivých států, zvláště východních, povzbuzeny tím, co se ještě před několika dny zdálo být nemožným, totiž opuštění unie, budou možná také chtít uspořádat referenda. Každopádně se slib referenda stane ústředním tématem volebních kampaní v každé zemi při nejbližších parlamentních volbách. I v naší zemi si takovou situaci dovedu představit. Z padesáti kandidujících stran budou mít tento bod v programu všechny. Avšak naprosté minimum bude tento slib myslet vážně, vlastně jen jedna. Ostatní budou jen předstírat, že chtějí unii opustit. Nedovolí jim to především touha po mandátu poslance a europoslance a penězích za hlasy, které přináší stranám volby do národního i Evropského parlamentu. Jelikož odměna za hlasy je jedním ze zdrojů financování všech politických stran, které bez tohoto struku nejsou schopny přežít, bude volání po referendu o vystoupení z Evropské unie jenom návnadou pro dezorientované voliče, kterou bez jakýchkoliv výčitek odhodí v okamžiku zvolení do parlamentu a to i domácího. Ke stejnému chování budou nutit strany i jejich sponzoři, protože jim jde také jen a jen o zhodnocení jejich vkladu. A je skutečně úplně jedno, jakou spravedlnost, referendum, práv občanů a podobných hesel mají ve svém názvu a je také úplně jedno, zda jejich sponzoři okupují hrad anebo hrací automaty. I v takové situaci musíme však mít na paměti věrolomnost politiků, kteří k financování používají černé duše, tajná konta nebo třeba výpalné vynucované předsedou hnutí z titulu funkce ministra financí.

Brusel mezitím dospěje k názoru, že po vystoupení Británie přeci nelze používat angličtinu jako hlavní jednací jazyk. Zvláště ne po tom, co angličtí lučištníci postříleli na den svatého Kryšpína většinu francouzského vojska u Azincourtu. A poté, co upálili Johanku z Arku, kterou jim ovšem nejprve Francouzi sami vydali. Zvláště, když v unii zůstala již jediná země hovořící anglicky. Poté se ovšem rozhoří bitva mezi zastánci francouzštiny a němčiny. Ta nabude podobných rozměrů, jako debaty českých a slovenských federálních poslanců, jak se má jmenovat společný stát. Čili nekonečná debata, jejímž jediným výsledkem byl rozpad státu.

Ovšem nahrazení angličtiny tak jednoduché nebude. Němci nemohou Francouzům odpustit ponižující podmínky Versaillské smlouvy a Francouzi zase Němcům, že je Hitler donutil podepsat kapitulaci ve stejném železničním vagonu a na stejném místě v Compiégne.

Zášť bruselských byrokratů se poté obrátí proti samotným Angličanům, proto podpoří Skoty v jejich referendu o vyhlášení nezávislosti Skotska na Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. I s tím mají Francouzi velké zkušenosti již z doby královny Marie Stuartovny. Konec konců Francouzi prokázali svoji jasnozřivost, když několikrát zablokovali přijetí Británie do vznikající unie. Současně budou zahájeny rozhovory s Irskou republikánskou armádou, která bude Evropskou unií uznána za národně osvobozeneckou frakcí bojující proti nelidskému útlaku vedenému Alžbětou II., nástupkyní té první, stejně kruté, která dala popravit Marii. Obrovský příliv peněz umožní IRA zefektivnit boj proti Londýnu.

Útoky spekulantů budou soustavně oslabovat libru. Pan Soros, člen Bilderbergu s tím má bohaté zkušenosti, třeba z jeho pověstného útoku v roce 1992 kdy donutil Bank of England k devalvaci libry a od té doby má přezdívku „Muž, který zruinoval Bank of England“. Věru úctyhodný titul, otázkou ovšem je zda ve slušné lidské společnosti nebo v bohaté spodině, která si říká Bilderberg Group.

Nebudou zapomenuty ani takové negativní vlivy Británie, jako je pojídání hovězích steaků, které budou v unii zakázány, a zvláště přitěžující okolností bude současný poslech písniček Beatles, kteří znehodnotili celou popmusic přijetím šlechtických titulů od královny, známé protiunijními postoji.

Francie a Německo dále splní svoje hrozby a vypustí všechny imigranty, kteří budou chtít pokračovat dále na britské ostrovy.

Zášť bruselských byrokratů se však obrátí i proti zemím, zatím setrvávajícím v unii. Zvláště potom proti těm, které jsou menší ekonomicky i co do počtu obyvatel. Drakonická opatření následovaná stejně drakonickými tresty budou nutit národní vlády a parlamentní politické strany, aby uznaly svrchovanost Bruselu, naprosto respektovaly veškerá nařízení a uvnitř svých zemí tvrdě pronásledovaly zastánce opuštění unie. Ke splnění těchto nařízení dá Brusel plně k dispozici jak věznice po celé unii, tak především Mezinárodní tribunál v Haagu i Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku, které se budou plně soustředit na zatýkání, souzení s předem připravenými rozsudky mnohaletých žalářů pro nenapravitelné kverulanty.

Brusel spolu s Německem a Francií vpustí do unie co největší počet přistěhovalců z Afriky a Blízkého východu. Ti jsou tak jako tak prolezlí primitivním socialismem, což neobolševikům z Bruselu velmi vyhovuje. Negramotní přivandrovalci budou velmi tvární a ochotní naslouchat Bruselu. Pokud jich v každé ze zbývajících dvaceti sedmi zemí bude dostatečné množství a na pokyn Bruselu budou vybaveni hlasovacím právem, potom budou každé volby, i každé referendum již dopředu rozhodnuté.

Avšak ani v této, alespoň v podání médií vzrušené době nesmíme zapomínat na problémy, které máme tady doma bez jakékoliv souvislosti s výsledkem britského referenda. Vláda stále více a více omezuje svobody a práva občanů. Pod vedením školeného estébáka je Česká republika přeměňována ve fízlovský stát. Zneužívání funkce, rozkrádání zbytku národního majetku, tunelování státního rozpočtu, vydírání a zneužívání dotací, tím vším dále rozmnožuje svůj miliardový majetek. Životní úroveň se dále snižuje. Mladé rodiny si nemohou dovolit mít děti, důchodci umírají hlady. Chudí jsou stále chudší a bohatí dále bohatnou. Spravedlnosti se u soudu obyčejný člověk nedočká. Další problémy i ohrožující život si můžete doplnit sami. Nesmíme se nechat manipulovat, aby s námi nemohli zacházet jako s chátrou ve starověkém Římě. Tam se také pořádaly i krvavé hry, jenom proto, aby chátra neohrozila císaře. My nejsme chátra, my se sebou nenecháme manipulovat.

Všechna zmíněná nebezpečí by se stala skutečností v blízké budoucnosti tak jako tak. Vystoupení Británie však chod událostí urychlil.

Proto i naše reakce musí odpovídat prudce se měnící situaci.

Jelikož národní vlády a parlamentní strany bez rozdílu kolaborují s Bruselem a vedením unie, národní armády jsou marginální a bezpečnostní aparát zasahuje jen proti odpůrcům Bruselu a přijímání imigrantů, je naší povinností se organizovat a budovat domobranu, tedy připravit se na obranu národa a vlasti.

První příležitostí je kampaň a samotné volby do zastupitelstev krajů. Všichni, komu skutečně leží na srdci prospěch národa, se musí sjednotit. V jednotě je síla, která by se dokázala prosadit v každém ze třinácti krajů České republiky, které jsou ve hře. Ignorování tohoto návrhu a faktu, ať již podporováno nebo nepodporováno občany je důkazem nad slunce jasnějším o zradě národních zájmů a upřednostňování sobeckých zájmů politiků nad zájmy celku, v tomto případě národa. Je to neomluvitelné dnes a bude to stejně neomluvitelné kdykoliv v budoucnosti, pro kterou mají zbabělci i zrádci jistě již připravenu výmluvu, že o tomto nebezpečí nevěděli, že museli volit raději menší zlo a kupu dalších nesmyslů včetně předstírání totálního výpadku paměti.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.