SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Podpořme mladé rodiny

Podpořme mladé rodiny

rodina

Každý mi dá za pravdu, že radostí s dětmi si užijeme do syta, s radostmi však přichází i starosti. Převažují finanční starosti. V době, kdy jsou děti malé, jsou ženy po určitou dobu na rodičovské dovolené. Muži jsou vyčerpáni a neustále ve stresu, neboť jako živitelé rodin musí nadměrně pracovat a z výdělku uživit celou rodinu. Je to současně doba, kdy rodina ještě nemá vlastní bydlení a nemá možnost si na bydlení našetřit (z jednoho platu to není reálné). Pokud rodina bydlení má, pak je zatížena vysokou hypotékou a finanční starosti se jí nevyhýbají. Ne každý má to štěstí, že bydlení po někom zdědí, tito lidé mají život mnohem snazší a ani si neuvědomují, co jim spadlo do klína. Zajímají mě běžní mladí lidé, kteří se zamilují, z lásky se vezmou a také z lásky chtějí zplodit děti. Vše nezištně, pokojně a ve stopách tradiční rodiny. To jsou lidé, které je třeba podpořit a motivovat k založení rodiny. Bylo by přece fajn mít i podporu státu pro založení nové rodiny, i když na druhou stranu i stát musí něco získat.

Co by tedy mohlo být tím tahounem, který přivede zamilované páry ke sňatku a výchově dětí a nikoli jen ke společnému bydlení bez závazků? Co tak forma bezúročné půjčky na bydlení nebo snížení daňové zátěže obou rodičů po určitou dobu od sňatku? Výše podpory a délka trvání by měla vzejít z diskuse. Například snížit daně o 50 procent na dobu tří let pro oba manžele a snížit daňovou zátěž zaměstnavatelům za tyto zaměstnance. To je jen jedna z mnoha možností. Dále bezúročná půjčka na bydlení, také důležitá věc. Reklama nás ujišťuje, že úrok hypotéky ve výši tři procenta je naprosto minimální. Ne není, to jsou tři procenta z částky každý rok. Hypotéku si lidé berou na dvacet a více let. Výsledkem je, že místo půjčených dvou milionů korun vrátíte čtyři miliony. To není zanedbatelný rozdíl. Troufnu si napsat, že je to druh lichvy schválený státem.

Proč by měl stát mladým rodinám takto pomáhat, co z toho bude mít? Přece více tradičních heterosexuálních rodin a postupem času i více dětí, které budou žít ve spokojených rodinách. Ano, tušíte správně, mé myšlenky se netýkají žádné LGBT komunity, ty jsou z tohoto plánu vyjmuty. Dva muži nemohou zplodit dítě a zájmem státu ani Republikánek pro rodinu není tyto komunity upřednostňovat. Prioritou by vždy a za všech okolností měly být tradiční rodiny. Rodina je základ státu a stát nemůže fungovat bez rodiny - je to jednoduchá rovnice. Mít vzor v obou rodičích je pro děti mnohem lepší než pouze v matce nebo otci. Rodiče spolu musí vycházet, musí chápat svého partnera a najít vždy řešení, které je pro oba správným a akceptovatelným. Děti to vše vnímají citlivě a vytváří si tak náhled na věci z různých úhlů. Ovšem jen rodiče, kteří se nebudou cítit vyčerpáni a stresováni finančními starostmi o rodinu se mohou dětem plně věnovat. Péče těchto rodičů tak ve výsledku vede ke zvýšené vzdělanosti, dovednosti a inteligenci dětí, čímž se zdokonaluje i celá naše společnost a stát. Děti, kterým si rodiče nevěnují, naopak propadají drogám, poflakují se bezcílně po ulicích, jsou agresivní a ničí vše co jiní svou prací vytvořili.

Stát může fungovat pouze s podporou rodin. Zní to jednoduše a v praxi také nevidím problém aplikovatelnosti státní podpory mladých rodin. Děti jsou naše budoucnost a je jen na nás jaká budoucnost nás čeká. Nesmíme chtít vše hned. Začněme u dobrého vzoru svým dětem a jsem si jistá, že u další generace uvidíme dobré výsledky naší činů. Nestačí se snažit, musíme KONAT, neboť snaha je jen zbytečně vynaložená energie.

Za Republikánky pro rodinu, Věra Lyčková

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.