SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Stanovisko SPR-RSČ k událostem v Turecku

Stanovisko SPR-RSČ k událostem v Turecku

Ze všeho nejvíce je třeba zdůraznit, že není možné tuto událost vidět černobíle a že je nutné zhodnotit všechny aspekty a to jak jednání samotných Turků ať již na straně současného prezidenta, tak pučistů, ale zároveň i mezinárodního společenství a především Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Není možné se nechat zaslepit úspěchem tureckého prezidenta při potlačení pokusu o puč, pochvalnými tirádami evropských politiků. Jedna z nejdůležitějších odpovědí bude totiž na otázku, zda je pro Evropu lepší, že zvítězil prezident Erdogan, nebo zda by bylo lepší, aby uspěli pučisté.
Zdá se vám tato otázka provokativní anebo dokonce nepatřičná v souvislosti se všeobecným jásotem davu? Jenže si musíme uvědomit, že ten jásající dav, lynčuje zajaté vojáky!
Turecká armáda se vždy považovala za strážce odkazu zakladatele tureckého státu. A ten, zvláště z dnešního hlediska, projevil přímo věštecké schopnosti. Co může být prozíravější, než trvat na naprostém oddělení islámu od státu a budování státu úplně mimo vliv islámských duchovních? A to již od doby tohoto odkazu uplynula stovka let. Co může být aktuálnějším postojem, než naprostá izolace islámu a co naopak je tím nejhorším možným postojem, než přeměna sekulárního státu na stát řízený islámem?
Proto také pučisté ve svém pátečním prohlášení jasně řekli, že se o převrat pokusili z důvodů, „aby byl zajištěn a obnoven ústavní pořádek, demokracie, lidská práva a svobody a aby byla v zemi zajištěna nadvláda práva“. Slova pučistů lze zlehčovat jen do té doby, než si uvědomíme následující skutečnosti.
V Turecku již dlouhou dobu vládne Erdoganova strana AKP, která v minulých letech vyhrávala volby. Zároveň ale byla tato strana a především její vůdce kritizováni za naprosté pohrdání principy demokracie. Samotný prezident zcela nepokrytě prosazuje politický islamismus a již dávno zradil sekulární charakter moderního Turecka, ustavený zakladatelem republiky Mustafou Kemalem Atatürkem.
Ve vší tichosti a za pomoci EU a USA a především jejich zbraní vybudoval Erdogan druhou nejmocnější armádu v NATO a to hned po USA. Takováto charakteristika by měla být nejen varující, ale měla by zásadně ovlivnit jednání všech evropských zemí a jejich postoj ke všem požadavkům Turecka.
V zemi, kde se stále větší část obyvatelstva přiklání k radikálnímu islámu je katastrofou, že prezidenta při potlačování puče podporovala právě nejhorší lůza, které vyhovuje probíhající přebudování Turecka v islámský stát. Pokud shlédneme záběry z potlačení puče, nemůže nikdo soudný prohlásit, že je rozdíl mezi bojovníky islámského státu a těmi „občany“, kteří své vítězství oslavovali na tanku ukořistěném pučistům. Nikdo soudný nemůže prohlásit, že v Evropě 21. století je přijatelné lynčování zajatých vojáků. Každý z nich svým jednáním naplnil podstatu hned několika trestných činů a to včetně válečných zločinů.
Potlačení puče využil nebo spíše zneužil Erdogan k masovému zatýkání státních úředníků. Jeho zdůvodnění, že se jednalo o osoby napojené na radikální islámské vůdce, bychom věřit neměli, zvláště když pocházejí od prezidenta, který je největším zastáncem radikálního islámu. On ví velmi dobře, že obvinění z příklonu k islámu je dnes nejlepší nálepkou k likvidaci opozice a že na to Evropská unie bude slyšet. Takto může zakrýt jakékoliv zločiny a ještě ho za ně Brusel navrhne na Nobelovu cenu za mír. Vůdci unie přeci nejsou úplně hloupí, přesto je takovéto lež dokáže natolik uchlácholit, že uvěří Erdoganovi stejně jako kdysi Chamberlein a Dalladier uvěřili v Mnichově Adolfu Hitlerovi. Tentokrát však toto selhání evropských vůdců bude znamenat definitivní konec evropské civilizace.
Pochvalné řeči evropských a amerických vůdců jsou výrazem jejich naprosté neznalosti dějin a naprosté neschopnosti jakékoliv poznatky zužitkovat při odhadu budoucího vývoje nebo jenom pouhém řešení aktuálních společenských problémů.
Jsem si naprosto jist tím, že naší zemi nehrozí jakýkoliv pokus o puč, protože v naší zemi žádná armáda není, ale co když je to chyba? Pod vedením současné vládnoucí garnitury totiž naší zemi hrozí naprostá a jednoznačná zkáza.
Proto se ptám, jak bude vypadat země, které vládne autoritářský prezident podporovaný islámskou lůzou? Jak bude vypadat země, jejíž prezident vydírá Evropu svými požadavky na finanční injekce ve výši mnoha miliard Eur a požadavkem na bezvízové cestování pro Turky? Jaký vliv na Evropu bude mít země, jejíž občané tvoří jednu z největších komunit v Německu? Jak bude vypadat země, vedená diktátorem, pro kterého je potlačení puče jen záminkou k likvidaci politických protivníků?
Je třeba se vší vážností konstatovat, že se z Turecka se stala největší hrozba pro Evropu a pokud se udrží současný turecký diktátor, a podaří se mu díky zmařenému puči završit své satanské dílo, stane se možná oním Nostradamovým Chirénem ničícím Evropu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.