SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Kdo je s námi a kdo je s teroristickými vrahy?

Kdo je s námi a kdo je s teroristickými vrahy?

Sílící aktivity muslimských teroristických vrahů dělí společnost na ty, kteří teroristické vyvražďování odsuzují a ty, kteří poté na ně útočí z pozic různých „hate-free“ a „antifa“ organizací a skupinek. Uměle tak rozdělují populaci a vyvolávají bezpečnostní destabilizaci a připravují podhoubí pro další teroristické bojůvky, které vzaly život již tisícům spoluobčanů v zemích Evropy. Lidé se musí jasně vyjádřit – podporují nás, nebo teroristy? Každý, kdo podporuje vraždu člověka je zločinec. Bez ohledu jakou rétoriku zneužívá a jaké výrazy zneužívá ve své argumentaci. Útok v Nice je třetí velkou tragédií, která se během posledních dvou let ve Evropě udála. Loni v lednu vystříleli redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a v listopadu si jejich útoky v Paříži vyžádaly 137 obětí. Poté byl ve Francii vyhlášen výjimečný stav, který měl skončit letos 26. července.

A právě během oslav státního svátku pádu Bastily najel kamion do slavícího davu na promenádě jihofrancouzského města Nice. O život přišlo 84  lidí, 100 osob je zraněno, z toho 18 zůstává v kritickém stavu. Řidič vozu je Francouz tuniského původu a zemřel při přestřelce s policií.

Útoky osob s islámským pozadím se stupňují již několik let ve všech zemích Evropy a výjimkou nezůstalo ani Švédsko, kde 11. prosince 2010 v době příprav na vánoční svátky se v centru Stockholmu odpálil švédský občan původem z Iráku a s vazbou na  teroristickou organizaci Al-Káida.

Po četných útocích se zbraní v ruce, kdy umírali civilisté zde v Evropě a kdy počty obětí už dosahují řádu tisíců, se ale opakuje neustále stejné schéma – bezprostředně po teroristickém útoku vyjadřují politici znepokojení, média bijí na poplach, lidé se scházejí v tichých demonstracích a Eiffelova věž jen vymění barvy reflektorů, které v danou chvíli vyjadřují barvy země, odkud jsou oběti. A několik dní poté následují vzrušené diskuse na sociálních sítích, kde píší oprávněně občané EU ve strachu o své životy a budoucnost svých dětí. Ovšem po několika dnech opadnou vojenské hlídky a policejní kontroly a vše se vrátí „do normálu“. Nastoupí novináři a různí „myslitelé“, kteří začnou hlásat cosi o vzrůstající xenofobii, zneužívání témat teroristických útoků extrémisty z pravice, nastane kritika společnosti, která se údajně kloní k nebezpečnému fašismu a veřejnost z obav, že by byli jednotliví lidé nařčeni z jakéhokoliv …-ismu raději přestanou teroristický útok komentovat.

A tak na seznamu zavražděných spoluobčanů přibyde pár desítek jmen a v ten moment jejich smrt jakoby se nás netýkala. Zemřeli lidé – každý z těch obětí byl člověk – lidská myslící bytost, která se většinou osobně ničím neprovinila. Ať to byl něčí táta, nebo máma, sourozenec, nebo kamarád, či druh, nebo kolega. Prostě byl vyrván ze života a byl ukončen lidmi, kteří našli v naší Evropě nový domov a čerpají veškeré výhody států Evropy, které jim, jako asylantům, my v Evropě poskytujeme z našich státních rozpočtů i ze společného účtu Evropské unie.

Téměř vždy se umlčí šok ze smrti mnoha lidí, kteří měli svůj život, šli z práce, chtěli si nakoupit a jít domů za svými blízkými. Někomu se nevrátila maminka, jinému se třeba nevrátil životní partner… Náhle jakoby se zapomnělo na ukončené životy doslova válečným způsobem a to v Evropě, čili v našem těsném sousedství. Vždy jsou reakce umlčeny hlasy, které opakují neustále stejné termíny – xenofobie, rasismus, fašismus. Ve Švédsku je dokonce zvyk, že po zabití švédského občana muslimem se druhý den pořádá demonstrace proti rasismu a fašismu, protože se aktivizují především národní a vlastenecké strany, kterým se nově říká fašistické.

A teroristé? Celé schéma, které se opakuje a celá bezmocnost politických špiček států EU, vedení národních policejních sborů, tajných služeb – to vše teroristy jen utvrzuje, že „je to bezpečné“. Terorismus má zelenou. Lidé mlčí z obav nařčení z extrémismu a hlasatelé pravdy a lásky a multikulturalismu se štěstím tetelí u počítače jak to těm „fašounům“ zase nandali. Mrtví po teroristickém útoku jsou zatím pohřbeni a v rodinách a jejich okolí setrvává bolest z jejich ztrát a strach o budoucnost našich domovů, ať jsme ve Francii, Británii, Španělsku, nebo Česku.

Je třeba zcela jasně definovat události, které se dějí. Muslimové konají popravy našich občanů válečným způsobem a to přímo v centru naší Evropy. Muslimové tak jasně dávají najevo „my s vámi žít v pokoji nechceme“ a současně žijí zde v našich zemích, což znamená, že oni chtějí naše země ale ne nás původní obyvatele. Teroristické útoky sílí, mrtví civilisté přibývají a Evropa je pod tlakem těchto útoků, ale i pod nátlakem mediálně šířených zpráv o fašizaci populace evropských států a konají se demonstrace „hate-free“ organizací, které nosí cedule s nápisy směřovanými asylantům z muslimských zemí – „Vítáme vás – jste zde doma!“ a také „Stop rasismu a xenofobii!“

Jinými slovy – všechny tyto „hate-free“ osoby jsou lidé, kteří konají ve prospěch zvyšování rizika dalších teroristických útoků a umlčují každého, kdo by jen ceknul o tom, že je třeba zvážit otázku přistěhovalectví.

V dnešní době, kdy v mnoha státech je nařízen vyšší stupeň pohotovosti, který se postupně blíží stupni nejvyššímu, tedy válečnému stavu, je bezpodmínečně nutné, aby každý občan každého státu Evropské unie jasně dal najevo svůj postoj. Existují pouze dvě odpovědi. Buď jsi ty občane s námi proti teroristickému vyvražďování civilních obyvatel Evropy, nebo jsi proti nám a schvaluješ teroristické útoky a smrt našich spoluobčanů ve spojeneckých státech a možná v blízké budoucnosti i smrt českých spoluobčanů, protože hrozba sice podle BIS nyní v ČR bezprostředně nehrozí, zároveň však BIS konstatuje, že není v jejich silách odhalit jednotlivce kdekoliv, kteří se navenek neprojevují a teroristický útok jednou prostě provedou. Do hlav lidem nevidíme. Avšak já jsem přesvědčen, že pravdoláskaři a hate free fanatici budou řvát o rasismu a xenofobii, i kdyby byl realizován teroristický útok kdekoliv v České republice a i kdyby v něm zemřelo tisíc a třeba i deset tisíc českých spoluobčanů. Těmto milovníkům tzv „antirasismu“ je totiž úplně jedno, že zemřeli lidé. naopak. Oni se radují. Považují to za jakousi lekci nám všem, kteří jsme v jejich očích fašouni a kdo ví co ještě.

Léta soužití muslimů a domácího obyvatelstva v zemích jako je Velká Británie a Francie, ale dnes už i Švédsko, nám jedině dokázala, že toto soužití není možné. Muslimové dávají dnes a denně tím nejkrutějším způsobem najevo, že jsme pro ně ne kamarád a spoluobčan a ten kdo jim pomohl, ale že jsme pro ně lidský odpad, určený k fyzické likvidaci. A právě fakta, která vždy hovoří o pachateli, že to byl tichý a nenápadný muslim v jejich okolí, nám jasně dokazují, že tím teroristou může být skutečně každý muslim a že jednou se může stát, že všichni povstanou do boje a společně začnou kosit všechny Evropany hlava nehlava až do úplného vybití. Už si dokážu představit hate free fanatiky, jak na mě podávají trestní oznámení a píší o fašistovi a plivou špínu.

Vrátím se však k otázce, kterou po teroristických útocích v USA jasně nekompromisně položil ve svém projevu tehdejší prezident USA – J.W. Bush: „Buď půjdete v boji proti terorismu s námi, nebo jste proti nám!“

Tato slova platí dnes o to víc, protože od té doby fakticky padlo v Evropě o několik tisíc mrtvých nevinných civilistů víc a to jen proto, že se muslimům, kteří už mají většinou občanství některé země Evropy, my jako populace Západu a naše kultura nelíbí a že oni nás nikdy respektovat nebudou. Jasně dávají dnes a denně celá léta vražděním se zbraní v ruce najevo, že naše kultura je jim cizí a že ji nikdy akceptovat nebudou a naopak nás budou dál zabíjet v čím dál větším počtu až do okamžiku jejich globálního povstání, kdy chystají popravu celé naší populace. Je to zjevné a desítkami teroristických útoků dokázané.

Avšak hate free společnost stojí pevně na straně teroristů a není jim ani trochu líto našich mrtvých spoluobčanů a jejich rodin a je jim zcela lhostejná budoucnost Evropy a naší západní civilizace v jaké jsme zvyklí žít.

Ten kdo jednoznačně neodsoudí teroristické útoky je stejně riziková osoba jako ten, kdo je přímo schvaluje. Jakýkoliv projev odporu proti lidem, kteří teroristické vražedné útoky odsuzují, je projevem souhlasu s teororismem a jde ruku v ruce se skutečnými teroristy, neboť nahrává teroristům tím, že jim připravuje půdu pro jejich klidné prostředí zde v Evropě. Hate free osoby zametají teroristickým vrahům cestu až do vašeho domova, tím že tlumí oprávněnou ktitiku nezvládnuté špatné cesty multi-kulti politiky uplynulých let.

Jen bezcitná bestie dokáže v době těsně po smrti mnoha nevinných lidí řvát proti lidem, kteří tyto útoky jednoznačně odsuzují a požadují po politicích EU i národních parlamentů, aby prosadili radikální omezení a možnost vypovídání muslimů z EU do jejich domovských států.

Máme totiž jed dvě možnosti: buď budeme chránit muslimské uprchlíky a přijímat je a čekat až oni vykonají další teorirstický vražedný útok, nebo budeme chránit nás Evropany, kteří jsme nikoho nezabili, ale jsme dnes a denně terčem bombových a střelných útoků všude po celé Evropě přímo u nás doma.

Je třeba jasně si říci na čí straně kdo jsme. Jsme buď s teroristy, nebo proti nim. Buď podporujeme vraždění civilistů, nebo mír v naší společné Evropě. A každý, kdo podporuje vraždu člověka je zločinec. Bez ohledu jakou rétoriku zneužívá a jaké výrazy zneužívá ve své argumentaci, která nepřímo schvaluje to, co muslimové dělají tady u nás doma v Evropě, kde jsme se narodili a kde žijeme.

Politici by měli jednoznačně zajisti vnitřní bezpečnost každý svého státu a udržet bezpečnostní stabilitu aktivním prováděním politiky a současně také politici v EU prováděním aktivní politiky celku Evropské unie a zemí NATO.

Politici národních států by měli okamžitě upustit od veškerých populistických předvolebních kroků, které destabilizují vnitřní bezpečnost, což činí ČSSD a ODS snižováním sociálních dávek a opětovným protiústavním zaváděním nucených prací, čímž riskují právě v této době zcela zbytečně bezpečnostní stabilitu České republiky. Politici by se měli od těchto stejně neefektivních projevů populismu odklonit a soustředit svoji činnost naopak pro udržení bezpečnostní stability jak celku EU tak i ve svých domovských národních státech a nepopuzovat vnitřně skupiny obyvatel k demonstracím ze zoufalého ekonomického stavu.

Politici by měli jasně vyjádřit odmítavý postoj teroristickému vyvražďování a eliminovat zlo jasnými kroky, které povedou k vyloučení jakéhokoliv rizika u nás.

Je zjevné, že žádný muslim nechce mír a nechce naši kulturu a co je mnohem hroznější fakt, nechce ani nás!

Je tedy logické, že věc má jediné řešení. Zastavit tok statisíců muslimských uprchlíků do Evropy a pracovat na stabilizaci v jejich zemích a deportaci uprchlíků zpět do jejich zemí, kde jsou doma a tak ochránit domácí obyvatele Evropy.

A ty občane, ty jsi buď s námi proti teroristickému vraždění, nebo jsi proti nám a teroristické vraždění podporuješ a společnost je povinna většinu lidí, žijících v Evropě, ochránit a zachovat mír a bezpečné prostředí pro život těch, kteří respektují naši kulturu a naše životy.

Ten kdo vraždí je zločinec. Ten kdo vraždění podporuje a nekritizuje je spolupachatelem.

Je nejvyšší čas tento klíč zavést a ukotvit v trestních zákonech zemí Evropské unie a tyto anomálie ve společnosti zastavit. Nebudeme se bát chránit naše životy a domovy kvůli malé skupince propagandistů, kteří žijí mezi námi a chtějí se jen zviditelnit a hovoří o demokracii, ale současně schvalují terorismus a vraždění civliních obyvatel.

Zítra tou obětí totiž může být kdokoliv z nás, protože Evropa už není bezpečná, dokud zde budou statisíce muslimů, kteří nám svůj postoj k nám dali jasně najevo. Jen jejich nenávist a touha po naší smrti a po našich zemích. A to nesmíme nikdy tolerovat v zájmu zachováni civilizace takové, jako ji známe! Jsi s námi, nebo jsi s nimi – vyber si občane!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.