SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Právo být bílý

Právo být bílý

Na světe žije v současné době asi 7,8 milionu druhů živočichů, avšak jen jediný druh člověka - člověk moudrý (homo sapiens sapiens). Živočišné druhy mají mnoho plemen, jinak nazývané rasy, což jsou zvířata stejného druhu, která mají své charakteristické vlastnosti a znaky.

Nejoblíbenější zvíře je u nás bezesporu pes. Přesný počet psích ras (plemen) nelze určit, odhad je více než 400 různých psích ras. Lidé si pro výběr svého psího mazlíčka vyhledávají zejména čistokrevné psy. Tito psi se šlechtí, jejich majitelé chtějí, aby jejich potomci byli opět jen čisté rasy, což se odehrává pod taktovkou člověka moudrého. Chcete-li si pořídit psa, zvažujete kromě jeho vzhledu také jeho vlastnosti – zda je vhodný k dětem, je aktivní nebo naopak má rád klid a minimum pohybu, apod.

Rasismus, dnes tak často používaný a zneužívaný pojem. Co to vlastně je? Na webu www.multikulturazlin.cz  mají tuto informaci: „Z hlediska legislativního či právního neexistuje žádná definice rasismu. Z hlediska sociologického a filozofického lze prý rasismus charakterizovat takto: Rasismus je ideologie, představující soubor koncepcí vycházejícího ze strachu z cizího a tvořících jeho ideologickou nadstavbu. Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen (ras) a rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva. Rasové teorie jsou proloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na nižší a vyšší rasy. Vyšší rasy jsou chápány jako tvůrčí a jsou nositeli civilizace a pokroku, jsou určeny k vládnutí. Nižší rasy jsou charakteristické svou neschopností kulturní tvořivosti a je třeba je vést.“

Tedy ano, máme tři lidské rasy - rasa černá (negroidní), žlutá (mongoloidní) a bílá (europoidní). Tyto rasy se dělí z důvodu korektnosti pouze podle svých znaků, např. podle barvy pleti, očí, barvy a tvaru vlasů, ale také podle tvaru lebky, proporcí těla, ochlupení a vousů. Znaky se vyvinuly v závislosti na přírodních podmínkách. Nabízí se otázka – proč říkáme, že rasy u zvířat se liší také podle svých vlastností, avšak u lidského druhu vlastnosti vynecháváme? I zde se přece různé charakteristické vlastnosti samy nabízí. Rasa bílá je vytrvalá, inteligentní, pokroková, pracovitá a vynalézavá. Rasa černá je rychlá, mrštná a ohebná a rasa žlutá je uctivá, slušná a pracující. Avšak dělení na nižší a vyšší rasu postrádám, možná je právě toto cílem tzv. „nového světa“. Někteří vyvolení budou rasou vyšší a my ostatní – spíše naši potomci, kteří budou nuceni se množit s příchozími lidmi z Afriky a Blízkého východu – to bude ta rasa nižší?

Chtěla bych se mýlit, ale současná situace tomu hodně nahrává. Nebo někdo znáte pravdu? Je ta pravda odlišná? Kéž by!

Mysleme na to, že veškeré krásy Země jsou tvořeny právě rozmanitostí živočišných i rostlinných druhů. Chráníme zvířecí plemena, chráníme rostliny, chraňme i lidská plemena. Není možné bílou lidskou rasu vyhubit. Je to nevratný krok, o který by byl celý svět ochuzen.

Chci právo na zachování čistoty rasy a to konkrétně bílé rasy v Evropě, neboť je to jen právo, nikoli povinnost nebo nařízení, nikdo jiný tímto právem není ohrožen, je to jen právo na ochranu v době, kdy bílá rasa má nakročeno k vyhynutí.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.