SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Dluhů na nájmech příbývá

Dluhů na nájmech příbývá

Počet neplatičů nájemného v České republice stále roste – podle sdružení Solus má závazky po splatnosti 8,24 % dospělých lidí. Situace se liší podle jednotlivých krajů – nejhorší je v Ústeckém kraji, kde dlouhodobě neplní své závazky 15 dospělých obyvatel ze sta. Více než 10 % dlužníků žije také v Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji.

Nebývá vzácností, že majitel bytu uzavírá na svůj byt i dvě nové nájemní smlouvy za pouhý kalendářní rok. Důvodem je neplacení nájemného, nebo situace, kdy nájemníci sami podají výpověď, protože po několika měsících zjistili, že na nájem nedosahují společně s dalšími náklady, kterými jsou především energie, internet a telefon.

Velkým problémem bývají i nedoplatky na energiích, které v prvé řadě tíží majitele domů a bytů. Tito musejí dodavatelům za vyfakturovanou spotřebu za rok nejprve zaplatit a až potom dostávají mnohdy s velkými prodlevami od nájemníků nedoplatky zpět. V některých případech nájemníci utíkají a majiteli bytu zůstane jen dluh na elektřině, plynu, či vodě.

Dalším problémem se stálým střídáním nájemníků je fakt, že každoroční střídání se prodraží. Majitel musí byt vždy po nájemnících opravit, vyčistit, vymalovat, což stojí nemalé peníze. Vlastníci nájemních domů hradí navíc nejen provoz budovy, ale občas jsou nuceni provést rekonstrukci bytu, nebo i několika bytů současně, což vyjde na řádově statisíce korun a tyto peníze může pak pronajímatel z běžného nájemného těžko a dlouho vydělává zpět.

Co je příčinou neplacení nájmů? Na první pohled by se mohlo zdát, že hlavním důvodem je špatná platební morálka lidí v poslední době. Bezpochyby tomu tak u jisté části populace je, ale tito lidé netvoří rozhodně většinu v celé armádě neplatičů nájemného.

Jedním z důvodů je také nízká schopnost, zejména u mladých lidí, odhadnout své výdaje a zasadit je k příjmům tak, aby bez problémů zvládali platit pravidelně nájemné, ale i služby a energie za byt. Mnohdy se tak, jak již bylo řečeno stává, že se mladý pár po půl roce stěhuje do menšího bytu a dva lidé pak žijí i v bytě 1+kk, protože větší byt finančně prostě nezvládají, spolu se stále rostoucími cenami potravin a dalšího spotřebního zboží.

Největší podíl na škodách, způsobených pronajímatelům, jsou ale exekuce. A to nejen mobiliární exekuce, kdy majiteli bytu je zabaven nábytek, který mu patří, protože exekutor se domníval, že vše co je v bytě patří povinnému – dlužníkovi v exekuci, který si byt pronajal. Mnohdy tak pronajímatelé proto osoby v exekuci odmítají a ti se pak snadno ocitnou na ulici.

Podstatným problémem většiny dlužníků na nájemném je však špatný systém exekucí, který platí v České republice od roku 2001. Ten umožňuje jednak zabavovat exekutorovi doslova vše a jednak provádět exekuci všemi způsoby naráz, takže povinnému nezůstane ani majetek, ani peníze a z hodiny na hodinu je de facto bez jakýchkoliv finančních zdrojů a nemá ani na nájem, ani na dopravu a ani na jídlo. Pomoc v hmotné nouzi nepřichází v úvahu, neboť povinný v daný den z hlediska zákona není v hmotné nouzi – den před exekucí ještě pobíral normální mzdu a ta se počítá jako příjem bez ohledu na exekuci. Stává se velmi často, že exekutor nařídí přikázání pohledávky srážkou ze mzdy a zaměstnavatel povinného pošle zbytek po srážce povinnému na jeho bankovní účet, kde mu je i tento zbytek exekutorem zabaven. Pak je zcela bez peněz a roztáčí se nekonečná spirála předlužení.

Každý rok je v ČR nařízeno něco pod milion exekucí. Celkem v ČR bylo nařízeno již přes 7 000 000 exekucí. Problémem českých exekucí je, že výkon práva v ČR vykonávají obchodníci – soukromí exekutoři a ti předlužují povinné o desetitisíce korun svými poplatky a lichvářskými úroky a z bagatelních sum se stávají celoživotní splátky.

Exekuce je tedy největší příčinou proč lidé neplatí nájemné, ač by chtěli. Za současného stavu je tento problém neřešitelný. Povinné v exekuci to vylučuje z možnosti dostat byt od města, či městské části, nebo i od soukromníka k pronájmu. Pro pronajímatele je to pak problém, že se zpravidla nikdy svých peněz nedočká, protože exekutor zatíží povinného svými maržemi a poplatky spolu s advokátem žalobce natolik, že mu na nájemné vlastně nezbývá.

Zdálo by se, že věc nemá řešení. Ovšem samozřejmě exekuce probíhají ve všech státech EU, ale takové problémy nikde nemají. Příčin je hned několik.

Jednou je fakt, že jinde není spravedlnost a výkon práva kšeftem, jako v ČR. Dále že nikde jinde na světě nepřekračují tzv. „náklady“ exekuce někdy až 20 násobně samotný dluh. Další věcí je, že nikde jinde na světě nerealizuje exekutor exekuci všemi způsoby naráz a neodstřihne tak povinného od veškerých možných finančních zdrojů.

Velmi důležitým momentem je také skutečnost, že například ve Švédsku při srážkách ze mzdy existuje každoročně nově navyšované nezabavitelné existenční minimum, které je postaveno tak, že pokryje nejnutnější náklady na život jedince, či rodiny a k tomu ještě navíc zvlášť nelze postihnout dosavadní náklady na bydlení v plné výši. Člověku v exekuci tak zůstanou peníze na nájemné a energie plus každoročně dle cenových nárůstů navyšovaná částka nezabavitelného existenčního minima za každý měsíc, kdy probíhají srážky ze mzdy. Navíc ve Švédsku neznají pojem „soukromý exekutor“ a místní právníci jen těžko dokáží pochopit, jak může v jedné ze zemí EU fungovat takový systém exekucí, jaký funguje v České republice. Poplatky za exekuci ve Švédsku se pohybují za různé úkony jednorázově 600, 300 a 150 švédských korun. Je zvolen jeden způsob vymožení pohledávky a ostatní zdroje jsou dlužníkovi ponechány. Dlužník tak má na nájem a jídlo, nemá však již na nadstandardy a to je dostatečným trestem pro neplatiče, ne česká typická totální likvidace dlužníka a jeho nedobrovolné předlužení náklady exekutora a následně pak druhotné dluhy na nájemném, protože český systém na rozdíl od všech ostatních po celém světě,  jednoduše odejme povinnému dlužníkovi všechny peníze a ten pak zcela logicky „dělá“ další dluhy, a i když  pracuje, nemá na nájem a v nejlepším případě skončí ve spolubydlení v bytě s dalším nájemníkem, nebo s majitelem bytu.

Dluhy na nájmech v České republice tedy způsobují soukromí exekutoři a špatné zákony Exekuční řád a Občanský soudní řád a mj. špatně stanovené nezabavitelné existenční minimum, které by mělo být v plné výši skutečných nákladů dosavadního bydlení povinného dlužníka v exekuci, pakliže zrovna nebydlí v nadstandardním bytě.

Pronajímatelé tak nechtěně platí výdělky soukromým exekutorům a z nájemníků se stávají sociálně vyloučené osoby proti jejich vůli.

Změna je možná, avšak za stávajícího složení Poslanecké sněmovny naprosto vyloučená, protože současné parlamentní politické strany stojí pevně za současným systémem exekucí a za celých 15 let bylo provedeno pouze pár kosmetických úprav v Občanském soudním řádu, kde se vyloučily z mobiliárních exekucí věci, o které exekutoři již stejně neměli zájem. Před volbami jen slibuje ministr Pelikán za ANO, že sníží poplatky exekutorů, za měsíc však o ničem už nebude vědět.

 

Karel Fleischer

Kandidát do Zastupitelstva JM kraje

Místopředseda SPR-RSČ MS

Admin skupiny na Facebooku STOP SOUKROMÝM EXEKUTORŮM V ČR

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.