SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Volíme cizince nebo Čechy?

Volíme cizince nebo Čechy?

Již brzy nás čekají krajské volby. Kdo bude volen? Zástupci lidu. V tomto případě zástupci, kteří budou na úrovni kraje pracovat ku prospěchu všem občanům daného kraje. Co je však důležitým faktem je, že zvolení zástupci operují s finančními prostředky státu a přerozdělují tyto prostředky tam, kde je to důležité a žádoucí. To je má, zcela zjednodušená definice. V Listině základních práv a svobod je uvedeno: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ To, k čemu směřuji je skutečnost, že zvolení zástupci pracují s penězi nás občanů, které ze svého výdělku v podobě různých daní odvádíme do státního rozpočtu.

Kdo by tedy měl mít právo s těmito financemi nakládat a rozhodovat o nich? Samozřejmě zase občané České republiky. Zjednodušeně: ten, kdo přispívá do státního rozpočtu má také právo rozhodovat o využití finančních prostředků.

Jedním naším právem je právo volit, tzv. volební právo aktivní a druhým je právo být volen, tzv. volební právo pasivní.

Jak je to s občany, kteří žijí v zahraničí? Žijí v USA, Německu, Švýcarsku, kdekoli na světě, avšak dlouhodobě. Neodvádí daně v Česku (nepřispívají do naší státní kasičky), neměli by tedy mít možnost volit naše zástupce. Proč tito občané ovlivňují život v České republice tím, že volí, když sami zde nežijí a žít nechtějí?

Další právo, právo být volen, náleží všech občanům s volebním právem aktivním. Zamýšlím se pro změnu nad tím, že mnozí politici mají dvojí občanství. Pro kterou zemi, jejichž jsou občany, pracují lépe. Je to Česko nebo ta druhá země? Uvedu například mnou nemilovaného pana Diestbiera. Tento pán má občanství české a americké. Pracuje lépe pro Česko nebo pro USA? A co pan Karel Schwarzenberg, pracuje lépe pro Česko nebo pro Švýcarsko? A pan Pavel Telička a Jan Švejnar. Pracují ku prospěchu USA nebo Česka?

Je vhodné pasivní volební právo omezit pro občany s dvojím občanstvím. Není možné to zcela zakázat, přesto je vhodné omezit počet zástupců s dvojím občanstvím ve všech zastupitelstvích – od obcí, přes kraje, poslaneckou sněmovnu až k senátu – tak, aby počet zástupců, kteří mají dvojí občanství, byl omezen deseti až dvaceti procenty z celkového počtu v daném zastupitelstvu. V samotné vládě bych účast osob s dvojím občanstvím vyloučila, stejně tak pan prezident může být výlučně českým občanem. Toto omezení považuji za jeden z mnoha kroků k zaručení suverenity České republiky.

Pokud chce být někdo ve vládě a má dvojí občanství, dostatečně prokáže svou loajalitu k Česku tím, že se druhého občanství vzdá. Pokud se nechce cizího občanství vzdát, nemá ve vládě co dělat. Občanství volených osob by mělo být povinně uváděno již na volebních lístcích při volbách. Každý z nás má právo vědět, jakého volíme zástupce a i občanství může ovlivnit naši volbu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.