SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Pro dobrotu na žebrotu

Pro dobrotu na žebrotu

Tak zní staré české přísloví, které v dnešní době nabývá silnějšího významu. Evropané jsou příliš hodní. Byli jsme vychováni v míru. Současná generace neví co je válka, ale víme co je láska, rodina, respekt, úcta, tolerance, spravedlnost, čistota, hygiena, zdraví a mnoho dalšího. Kdo a proč nám chce naše evropské hodnoty vzít? Článků na téma migrace, muslimové a ilegálové byla napsána celá řada. Spousta významných osobností se k tomuto tématu vyjádřila. Evropští lídři jsou však stále hluší a slepí nebo jsou to jen ignorantští, sebestřední a arogantní sobci? Smutno je nám lidem, kteří nedokážeme hru mocných ovlivnit. Ano, máme volby, ale obávám se, že krajské volby tuto situaci také nevyřeší. Kandidují lidé zaslepení mocí s vidinou peněz a možností ovládat, ideálně i hrabat pro sebe. Kandidují i lidé bez mozku, kteří budou nadále plnit úlohu poslušných oveček. Je jen málo osobností z řad kandidátů napříč politickými stranami se skutečně vlastním názorem a přesvědčením ve prospěch českých lidí.

V zahraničí se nám již smějí. Humánní Evropa, využijte jejich dobročinnosti a lásky k bližnímu, jděte do Evropy, množte se tam. Tak zní výzvy v arabských i afrických zemích. Jsme jim pro smích. Právě pro naši lidskost se nám posmívají. Připomíná mi to chování malých dětí, které se posmívají například kamarádovi, že na sebe vylil polévku v jídelně. Ne aby mu pomohli kalhoty očistit, ještě na kamaráda vylijí čaj – ať si to užije a vychutná v plné míře. Neříká se tomu ponižování a šikanování? Mezi bílými Evropany ano. Tak proč se proboha necháme ponižovat a šikanovat od lidí mimoevropských? Proč jim posluhujeme a podbízíme se? Proč platíme výpalné – Turecku, Jordánsku, Nigérii a jinde po světě?

Za tuto naši dobrotu se nám smějí, že neumíme rodit děti. Neumíme? Vážně si to myslíme i my v Evropě? Ani náhodou. Rodit děti umíme, ale na rozdíl od posměváčků rodíme děti do prostředí klidného, chceme děti zabezpečit, věnovat se jim. Děti jsou pro nás vším, především jsou to pokračovatelé našich rodů. Co však dělá africká a arabská část světa? Rodí a rodí. Kdo se jim o děti stará? Nesmějte se, ale o jejich děti se staráme my, Evropané.

Uvedu příklad. Víte kolik přibylo lidí v Africe a kolik v arabských zemích. Oni se nedokáží uživit. Sami se níže v tabulce podívejte na vývoj počtu obyvatel v Nigérii (zdroj wikipedie)

Rok

Počet obyvatel Nigérie v milionech

1950

33

1971

55

1980

71

1990

95

2000

125

2004

138

2008

151

2016?

167

Pro srovnání, pokud by v České republice rostla populace stejnou rychlostí, je počet obyvatel uveden níže v tabulce.

Rok

Počet obyvatel ČR v milionech

1950

8,9*

1971

14,81)

1980

22,61)

1990

25,61)

2000

33,71)

2004

37,21)

2008

40,71)

2016?

45,01)

* údaj dle ČSÚ

1) fiktivní čísla pouze pro ilustraci tempa vývoje obyvatel v Česku, pokud by populace rostla stejným tempem jako v Nigérii

Každý soudný člověk, když uvidí číslo 45 milionů obyvatel v Česku, tak se musí zhrozit. Tolik lidí naše republika nemůže pojmout. Na takovou situaci nejsme připraveni. Nejsou zdroje obživy, není lékařská péče, nejsou školy, silnice, bydlení. Prostě nic. Co by dělali lidé, kteří by byli „nad rámec možností Česka“? Pravděpodobně by odešli jinam. Tedy co dělají Nigerijci? Odchází. Kam? Do Evropy, neboť Evropa je slabá a křičí do světa, že nám chybí lidé, že vymíráme. Do Evropy tak proudí davy lidí ze všech možných zemí světa, kde je jich zkrátka „příliš mnoho“. A jsme u jádra problému. Lidé, kteří přichází, nejsou ani ekonomickými migranty, nejsou ani osobami s nárokem na azyl.

Jsem ráda, že my Češi jsme odpovědní a udržujeme počet obyvatel v České republice na 10,5 milionu. To je adekvátní. Není třeba více obyvatel, není třeba razantně zvyšovat porodnost. Nechceme ji však ani snížit. Každopádně si pro rozvoj naší republiky vystačíme s vlastními zdroji, nepotřebujeme osoby, které proudí do Evropy. Nechtějme naplnit do poslední kapky ono přísloví „Pro dobrotu na žebrotu“. A už vůbec nechceme v Česku 45 milionů obyvatel!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.