SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Velká dohoda

Velká dohoda

Jednotná lidová a vlastenecká síla boje proti pokusu o opětovné nastolení totality v České republice

Sociální, ekonomická, kulturní i politická situace v České republice se nachází v bodu zlomu. Zdánlivý růst ekonomiky je zajišťován zahraničními firmami, které sdírají zaměstnance v rozporu s právními normami platnými v naší zemi. Přitom veškerý zisk těchto firem odchází do zahraničí. Národní banka posunula Českou republiku na druhé místo ve světě, co se týká rychlosti tisku bankovek. Třeba jenom tyto dva rysy jsou charakteristickými pro úpadek země, ze které se stává banánová republika ovládaná diktátorem a hroutící se do chaosu. I tento stav však může trvat i desetiletí, podle zkušeností z jiných částí světa, v nichž je tato forma vládnutí obvyklá.

Samotná politika ztratila svůj původní cíl, kterým je péče o chod věcí veřejných a veřejné blaho. Zapomenuty jsou ideály, program i plnění slibů daných voličům, které by měly být určujícím hybným faktorem každé politické strany.

V České republice politické strany a hnutí dělají jen politiku pro politiku tedy zajištění placených míst pro svůj funkcionářský aktiv. Jelikož ale ani tento způsob financování nestačí pokrýt všechny potřeby pouze chamtivostí ovládaných poslanců, senátorů a ministrů, nabízejí jako úplatek svým věrným další příjmy z účasti ve vedení společností, jak státních tak v majetku krajů a obcí, tentokrát tedy již zcela nepokrytě zajišťované ze státního rozpočtu a naplňující všechny znaky úplatkářství.

Postupný přechod od demokratického a právního státu k totalitní diktatuře je zahalován záměrně pod roušku zlepšení fungování státu. Který tak sice vybere více daní, zajistí základní sociální potřeby a naprosto paralyzuje každou svobodnou a samostatnou činnost. Veškeré aktivity tak budou nejprve podřízeny důkladnému státnímu dohledu a poté přímo státem řízeny. Přesně tak, jak byl vybudován v České republice socialistický stát po roce 1948. Jenže zde narážíme na contradictio in adjecto na problém, zda skutečně chceme návrat k diktatuře a centrálně plánované ekonomice a to po pouhém čtvrtstoletí jakéhosi mátožného pokusu o tržní ekonomiku, demokracii a uplatňování všech základních lidských práv a svobod.

Nikdo zvenčí nám nepomůže, protože nadnárodním koncernům, které dnes ovládají českou ekonomiku, bude naopak model diktatury a centrálně plánované ekonomiky naprosto vyhovovat, protože zajistí podmínky pro ničím nerušené vykořisťování domácího obyvatelstva. Proto tento typ uspořádání budou podporovat, právě tak, jako budou podporovat diktátora a jeho kliku, aby se udržela u moci co nejdéle. Příkladem je manipulace, kterou dnes zcela nepokrytě se světovou ekonomikou a světovou politikou provádějí nejbohatší lidé.

Další vývoj České republiky bude tedy jen a jen výsledkem našeho snažení. Přes jakékoliv výhrady k politice a politikům je nezbytné vysvětlit lidem, že se vracíme k původnímu smyslu těchto slov a k původnímu účelu jejich činnosti. To znamená ovlivňování věcí veřejných, péče o veřejné blaho. Jasně formulované cíle a program. Přímé a otevřené, každodenní osobní setkávání s občany.

Uznáváme, že je deprimující slyšet den po volbách projevy nespokojenosti, zvláště od lidí, kteří se ani neobtěžovali volit. Je deprimující studovat volební výsledky a zjistit, že právě tam, kde má nástupnická organizace NSDAP a KS svoje podniky a tím pádem zaměstnance již natolik vystrašené z nebezpečí ztráty místa a obživy pro rodinu, že raději volí svého zaměstnavatele, aby třeba nemusel jít na detektor lži, který kádrová oddělení těchto podniků mají asi k dispozici. Stejně tak může někoho deprimovat bídný výsledek všech stran a hnutí, která se alespoň částečně dotýkají svým programem národních a vlasteneckých otázek. Bídných výsledků všech, protože dokonce i ti, kdo se zaprodali jako nevěstky za peníze svých chlebodárců, za zisk několika křesel zastupitelů, by v parlamentních volbách naprosto propadli. Toto konstatování si můžete ověřit na oficiálních výsledcích voleb do krajských zastupitelstev.

Všechny tyto důvody nás vedou k opětovnému vyhlášení naší nabídka spojenectví.

Toto spojenectví bude sdružovat všechny občany, kteří jsou nespokojeni se současnou situací bez ohledu na to, zda se účastnili voleb, protože s velkou pravděpodobností většina se voleb skutečně nezúčastnila. Program navazuje na pokus o ustavení Velké dohody, bude naprosto přehledný a sestávající se jenom z tolika bodů, na kterých bude panovat jednoznačná shoda všech zúčastněných stran a hnutí.

Neúčast tří čtvrtin dospělých obyvatel České republiky ve volbách jsou skutečně příliš velkým pochybením systému. Nápravou může být mimo jiné zavedení povinnosti volit.

Doufáme, že tuto výzvu vyslyší všechny strany a hnutí, jejichž cíle jsou vyšší než pouhé sbírání státního příspěvku za hlasy a zajišťování pravidelného příjmu pro svoje funkcionáře. A samozřejmě předkládáme, že se již nebudou zbytečně zakládat antidatované kopie, pokud to jejich tvůrci z minulosti již konečně prozřeli, jistě chápou, že není dobré něco kopírovat a tříštit, ale naopak výsostně prospěšné je připojit se k originálu.

Vyzýváme všechny občany, kteří chtějí být aktivní, aby se zapojili do přípravy Svatomikulášské deklarace (protože předpokládáme její slavnostní podpis k tomuto datu, alespoň pracovně jsme zvolili tento název), vyjadřující jednotnou vůli po změně. Stačí však i jen sledovat průběh přípravy a volební kampaň této fronty a stát se jejím voličem. Tato výzva platí především pro ty občany, kteří se dosud volbám vyhýbali.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.