SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Estébácké metody v podání dua Babiš – Sobotka, anebo gestapácké?

Estébácké metody v podání dua Babiš – Sobotka, anebo gestapácké?

Nežije již mnoho pamětníků druhé světové války a okupace naší země nacisty. Je jich stále ale ještě dost a především máme množství archivních dokumentů. Lze tedy dokumentovat podmínky, které tehdy panovaly a porovnávat je s dneškem.
Takřka vše bylo zakázáno od zabíjačky po poslouchání jiného než oficiálního rozhlasu. Za každé porušení nařízení vládnoucí smečky byly kruté tresty od deportace do koncentračního tábora, tedy na jistou smrt anebo zastřelení přímo na místě. Těžko mudrovat nad tím, co bylo vlastně horší. Výsledek byl vždy stejný, šlo jen o to, zda si nejprve prožít utrpení s nepatrnou jiskřičkou naděje na přežití anebo to skončit hned.
Když s tímto stavem porovnáme dění dnes, tak se lze jen těžko zbavit pocitu, že se historie opakuje. Sice na jiné technické úrovni, ale jinak takřka k nerozeznání.
Bruselské befehlabteilungy vydávají předpisy na cokoliv. Jejich nedodržení je tvrdě trestáno. Nelze sice vyndat z rádia elektronku a zamezit tak poslouchání vysílače na určité frekvenci (technici jistě podají důkladný rozbor dnes již takřka neznámého pojmu elektronka), ale lze zamezit přístup na internet, provádět cenzuru, anebo rovnou média skoupit. Je zakázáno podělit se s produkty domácí zabíjačky se sousedy. Pod přísnými tresty je zakázáno kritizovat okupační, pardon státní správu. A že nepohodlní a neposlušní nejsou dosud deportování do věznic třeba na druhém konci Evropy? To určitě také přijde, jen co se dořeší drobné technické problémy. Ty konec konců trápily i velitele koncentračního tábora Rudolfa Hesse.
Dále si musíme uvědomit, že největší překážkou pro zdárný chod státního aparátu a pohodlné vládnutí jsou samotní občané. Kdyby jich nebylo, tak by vládnutí bylo procházkou růžovou zahradou. Jelikož se jich ale lze jen velmi těžko zbavit, kdo by potom také na vládu vydělával, je třeba je mít důkladně pod kontrolou a mít nástroje na likvidaci těch zvláště nepohodlných buřičů. Současná vláda České republiky a především její skutečný vůdce Babiš se při zavádění všemožných zákazů a omezení, včetně omezování a pošlapávání základních lidských práv a svobod skutečně činí. Registr účtů umožňující kontrolovat veškeré aktivity občanů a v případě potřeby jim účet zablokovat nebo provést měnovou reformu a tak všechny nepohodlné, tj. obyčejné občany, registrační pokladny umožňující zavedení přídělového systému, registr zdravotnické dokumentace, který je dobrý nejspíše pro budoucí provádění rasové selekce, a tak dále. Bez těchto vysvětlení totiž postrádá zavádění všelijakých registrů umožňujících špiclování občanů, jejich zadupávání do země a případnou likvidaci nepohodlných jakýkoliv smysl. I tento aspekt museli řešit vůdci Třetí říše, když plánovali jak obsadit, využívat a řídit území na východě.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.