SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Zhoubný nádor s názvem „Džungle“ metastázuje

Zhoubný nádor s názvem „Džungle“ metastázuje

Lidský a společenský organismus jsou si ve velké míře podobné. Z hlediska struktury i fungování. Proto lze použít pro oba organismy analogické postupy a zobrazení. Naprosto laicky, tedy srozumitelně, tak jak je zhoubné bujení nebo také rakovina chápána.

Jestliže je lidský organismus napaden rakovinou, průběh je většinou dán tím, že na jednom místě začne zhoubné bujení, vznikne nádor. Pokud se podaří nádor a okolní tkáň odstranit, je velká naděje, že se zhoubné bujení nerozšíří na celý organismus a ten přežije. Pokud nádor metastázuje, tedy rozšíří se do dalších částí těla, je nutné podstoupit radioaktivní ozařování a chemoterapii, tedy otrávit tělo chemickou látkou, která sice přednostně hubí rakovinné buňky, ale jejíž vedlejší účinky mohou zničit i buňky zdravé.

Doufám, že jsem srozumitelně popsal situaci, kdy je zhoubnou chorobou napaden jedinec. Podobné jevy se však mohou odehrát i v rámci většího organismu, kterým je lidská společnost.

Zhoubný nádor se s největší pravděpodobností také vyskytne na jednom místě. Pokud je včas odstraněn, dříve než se rozšíří do celé společnosti, je možné zabránit metastázám a tím zkáze celé společnosti. Pokud tento zákrok není proveden včas a důsledně, je třeba použít jak ozařování, tak chemoterapii.

Poblíž průlivu La Manche u města Calais se vytvořil tábor pro přivandrovalce, kteří tam měli čekat na vyřízení vstupu do Británie anebo se pokoušeli ilegálně dostat do cíle svého snažení. Tento tábor se stal z hlediska společenského i medicínského nádorem. A to velmi zhoubným, protože jeho dočasní obyvatelé neuznávali a neřídili se francouzskými zákony, chovali se tedy stejně, jako by se chovalo zhoubné bujení, porušující všechna pravidla chodu lidského organismu. Po dlouhém, až příliš dlouhém váhání francouzské úřady konečně přistoupily k jeho likvidaci. To samo o sobě by bylo jistě prospěšné, pokud by jako řešení nebyla zvolena z onkologického hlediska nejhorší možná varianta. Přivandrovalci budou z Džungle převezeni do 450 (pro odstranění nejasností přepisujeme tuto sumu slovy, čtyři sta padesáti) míst po celé Francii. Řídící centrum státu Francie tak, pravděpodobně zmateno signály, které do něj dodávala jednotlivá čidla, vydalo sebevražedný pokyn k rozšíření nákazy a založení metastáz na obrovském množství míst společenského organismu.

Tak jako v Džungli u Calais, nyní se budou přivandrovalci chovat jako zhoubně bující buňky ne již na jednom izolovaném místě, ale na většině uzlových bodů Francie. Zasažen tak bude celý společenský organismus.

Z medicínského hlediska je řešení zcela jasné. Když již nebyl odstraněn prvotní nádor a metastázy se objeví na velkém množství míst organismu, není možné použít radioaktivní ozařování, které by jinak mohlo být použito na jednom omezeném místě, bez větších následků pro celý organismus. Nyní je tedy na místě pouze chemoterapie, která bude soustředěna pouze na chorobou postižená místa s minimalizací škod na zbytku organismu.

Otázkou ovšem je, zda přes podobnost obou, jak lidského, tak společenského organismu, lze k vyléčení druhého jmenovaného použít metody osvědčené v lékařství. Avšak pokud bude toto řešení odmítnuto z jakýchkoliv důvodů nebo uplatňování falešných představ o humanitě, bude další průběh nemoci společnosti mít velmi rychlý a fatální průběh. Metastázy se rozšíří po celém organismu a ten zničí. V tomto případě nebude následovat smrt jedince, ale smrt celé společnosti, která přestane existovat tak, jak ji známe. Změní se základy společnosti, její historie bude vymazána, změní se uspořádání i pravidla a společnost začne fungovat na úplně odlišných principech. Vzhledem k latentnosti nemoci je však velmi pravděpodobné, že sice nezahyne přímo na zhoubné bujení, ale na některý z doprovodných projevů. Jako je nedostatek vody, hladomor, epidemie exotických nemocí a následný rozvrat a chaos, ze kterého vzejdou jednotlivé izolované ostrůvky ovládané tyranskými vládci. Ty budou mezi sebou soupeřit o základní zdroje nemilosrdným vražděním a odvlékáním do otroctví. Lidská společnost se vrátí tisíce let zpět.

Přitom je třeba zdůraznit, že pád lidské společnosti nebude následkem technického rozvoje, oteplování a jiných ekoteroristy hlásaných bludů, ale pouze a jedině následkem chybných rozhodnutí vládnoucí vrstvy, za naprosté, až nepochopitelné lhostejnosti zmanipulované masy lidí.

Naplní se předpověď z Planety opic. Nejhlubší archeologické vrstvy se vyznačovaly nálezy kardiostimulátorů, kybernetiky, mladší vrstvy byly stále chudší na vyspělou techniku, obsahovaly stále primitivnější nástroje, až jakékoliv nástroje mizí a lidské bytosti se změní v primitivní tvory, po kterých nezůstávají vůbec žádné stopy.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.