SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Vláda a parlament tvoří nesystematické a nepromyšlené zákony

Vláda a parlament tvoří nesystematické a nepromyšlené zákony

VládaSoučasná politická reprezentace nemá potenciál ke komplexnímu uvažování a promýšlení zákonů s veškerými dopady na více, či méně ovlivněné oblasti.

Neschopnost získávat relevantní informace a provádět profesionální analýzu stavu různých oblastí lidského života vede ke krátkozrakým rozhodnutím, která jsou plochá a v brzké době se musí zákon novelizovat, protože dnešní politici pracují systémem pokus – omyl.

Postupem času se přichází na chyby poslaneckých a vládních výtvorů a teprve po selhání zákona v praxi se narychlo novelizuje, ovšem zase bez analytického myšlení, bez profesionality.

U všech zákonů vláda a parlament zapomíná kromě ekonomického hlediska zohlednit i sociální aspekty. A to je jen jeden z mnoha příkladů.

V televizi často slyšíme pouze obraty z ekonomie a finančních trhů, dozvídáme se o o míře inflace, úrokových sazbách, pohybu aktuální cenných papírů a řeč se vede pouze kolem kumulace oběživa a virtuálních platebních jednotek, což ovšem neřeší 80% života běžného občana, protože jde pouze o spekulativní obchodování, živící miliardářskou a velmi malou skupinku investorů, kteří však díky nedokonalým zákonům využívají různých děr a parazitují na produktivní části populace České republiky.

Řeší se uzavření dolů a žaloba OKD na Bakalu o 24 546  499 252 Kč, řeší se prodej bytů ČEZ, řeší se dostavba dálnice, která se prodražuje, ale nikdo neřeší životy propuštěných horníků OKD, životy lidí bez domova ani fakt, že dnešní vláda pokračuje v dlouholeté a drahé přestavbě zastaralé D1, která i po nedohledné dostavbě v někde budoucíchých letech již nebude stačit soudobému počtu přepravovaných automobilů a už vůbec se neřeší kvalita dálnice z pohledu technologického vývoje aut a změny klimatu a nároky na povrch komunikací z hlediska několika desetiletí dopředu. Vyhazují se tak peníze na dálnici, která bude po dokončení nedostačující a nevyhovující. Už jen fakt, že stát nezvažoval alternativu přidání jízdních průhů v obou směrech a zajištění objízdných tras kolem dálnice, pro případ vážné kolize a nutnosti dálnici objíždět okolními silnicemi, které často nesplňují podmínky přejezdu většího počtu aut různé tonáže a velikosti. To řeší až potom policie, nikoliv předem opatření a zákon.

Řeší se odsun nádržaí a výstavba nového Brna v oblasti dnešního AZ Toweru a M-Paláce, ale ten projekt byl na stole již v devadesátých letech a dodnes nádraží nestojí, ačkoliv původní plán první etapy měl být dokončen v roce 2010.

Žádný zákon, který je v návrhu neobsahuje aspekty populačního vývoje jak ČR tak Evropy a světa a to nehovořím o imigraci,

Za 3 roky vlády se pouze ”zlepšuje výběr daní” snižují se sociální dávky nejchudším a Marksová rodává košťata všem, bez ohledu na věk a vzdělání a vrací se k nuceným pracem u lidí na Úřadu práce a porušuje se tak nález Ústavního soudu, který toto zakázal již v roce 2012. ČSSD a ODS se točí v kruhu a zdržují vývoj a provoz celého státu.

Velká část populace v Česku neumí anglicky, ani jiný druhý jazyk, například německy. Úřad práce toto neřeší. Velká část populace nemá základní vědomosti o finanční gramotnosti a Úřad práce toto neřeší. Místo potřebného vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných a opětovnému návratu do práce rozdává ministryně práce a sociálních věcí košťata a bundy s nápisem ”Pracujeme pro Brno střed” v nichž se krčí bývalí pracovníci bank a pošt, obchodů a ostatní, jimiž pohrdá pracovní trh.

Současné přežitky zaměstnavatelů odstrkují padesátileté občany mimo pracovní trh, na rozdíl od USA a většiny Evropy, kde běžně narazíte na policistu, barmana, či recepčního ve věku 58 let. S jedním 58 letým úředníkem ze Švédska jsem nedávno hovořil. Doplnil si vzdělání v konkrétním programu a pracuje na městském úřadě v oblasti migrace. A pracuje dobře.

Podle ČSÚ bude u nás kolem roku 2040 každý druhý pracovník cca 47 % populace, spadat do věkové kategorie starší 50 let. Firmy by tedy měly uvažovat, jak co nejlépe využít lidi vyššího věku. Zatímco 20 až 30 let je věkem získávání kvalifikace, mezi třicítkou a čtyřicítkou už je věk akcí a úspěchů, hlavní výhodou padesátníků je jejich sociální kapitál a bohaté zkušenosti.

V týmu, v němž převažují mladí, se bude vždy dařit jen předsudkům a bude narážet na nedokonalost komunikace s klienty, pro nedostatek citu a umění jednání s lidmi. Jakmile ale získají mladí lidé osobní zkušenosti z práce se starším člověkem, tyto předsudky mizí a starší člověk si dobude přirozený respekt. Ve Švédsku jsou naprosto běžné pracovní týmy složené z mnoha generací i obou pohlaví, protože u každé kategorie lze využít jiných vlastností pracovníka a v obchodní branži i nasměrování vhodného pracovníka na konkrétního zákazníka, kterému se lépe komunikuje vždy s jiným pohlavím či s určitou věkovou skupinou.

Poněkud komicky nedávno vyzněla nabídka zaměstnance jedné finanční poradenské společnosti předložená 23 letých chlapcem, který předal nabídku optimalizace domácích financí finančnímu řediteli jisté leasingové společnosti.

Silnou vnitřní motivací pro staršího zaměstnance je mít práci a ještě něco v profesi před odchodem do důchodu dokázat. Hledá podvědomě pocit bezpečí, sounáležitosti i sociální vazby. Potřebuje uznání a sebepotvrzení a motivaci pro další vzdělávání a práci.

Vždyť udržovat dnešní padesátileté v činorodé práci, je současně i zajištěním příjmů z jejich daní a pojištění a tím i zajištění budoucí kupní síly neustále se zvětšujícího počtu starších osob 10 až 15 let před starobních důchodem. Podle ČSSD a ODS tyto lidi sestěhují do ubytoven a dají jim existenční minimum. Tečka.

Moje řešení nabízí změnu zákoníku práce a také změnu koncepce a charakteru úřadů práce, kde tyto úřady budou současně vzdělávat, tak jako ve Švédsku, v kooperaci se vzdělávacími společnostmi a budou přizpůsobovat pracovní trh nabídce pracovních il, které máme a budeme mít. Je kupodivu, že MPSV ČR na toto za 3 roky existence pod ČSSD a za 7 let pod ODS a TOP09 na tuto základní potřebu nepřišel.

Je totiž daleko jednodušší večer ve sněmovně už myslet u rozpočtu na odjezd domů a hlasovat NE pro všechny investice do čehokoliv, c má název “sociální”.

Ovšem to, že máme dnes statisíce lidí v hmotné nouzi a to, že statisíce lidí nenajdou práci, protože mají pět i více exekucí, to se nemuselo stát, pokud by ODS a ČSSD v roce 2001 nevytvořila paskvil v podobě Exekučního řádu a neodflákla Občanský soudní řád.

Jen tak je možné, že soudy jsou fabriky na exekuce a prosperují tu pouze advokáti, soukromí exekutoři a soudci, ale jejich oběti se dostávají díky špatnému systému exekucí do dluhových pastí a na český stát se řítí katastrofa, kterou netuší ani Evropská unie o České republice. Totiž miliony nemajetných s exekucemi, které narostou poplatky do statisícových nesplatitelných částek a statisíce lidí hluboko pod hranicí bídy a v šedé ekonomice a v konečném důsledku padající kupní síla po desítkách procent rok od roku. To nás čeká. K tomu je třeba si připočíst dnešní třicátníky, kteří pracují, ale pod agenturami a bez pojištění – tedy po výše uvedené katastrofě následuje druhá – ztráta nároku velké části populace České republiky na starobní důchod. Práce na černo je mnohdy záchranou lidí před reálnou smrtí hladem, nebo na ulici, ale neřeší budoucnost. Statisíce lidí bez nároku na starobní důchod nám budou za 50 let pochodovat ulicemi a v jejich bytech budou žít levné pracující síly z Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Číny, Ruska, Ukrajiny, Iráku, Sýrie, a dalších zemí.

Domácí populace dnes přežívá, ale díky nekoncepční politice a v podstatě nevládnutí už 27 let, se hroutí majorita české společnosti do totýální bídy, což bude také logicky znamenat ohrožení okolních států a celé EU, neboť krize v ČR bude hluboká a trvalá a možná nebude EU existovat v dnešní podobě po zamýšleném odchodu Německa a tak nebudou ani dotace a to vše díky tomu, že členové dnešní a minulé vlády ČSSD a ODS nepracují, ale chodí do práce a berou platy.

Jediným cílem vládních politků nyní, je zajistit si zákony, které přijali, totalitní režim, který udrží ve sněmovně jen stávající strany a nové budou vytlačeny podmínkami, které stanovila Novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických. Hnutích, jejíž schvalovací proces trval jen něco přes rok a zákon byl vyhlášen 21. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 302/2016 Sb.

Tento zákon komplikuje novým neparlamentním stranám existenci úmyslně, aby se upevnila a zakořenila současná koalice politopadových partají tunelářů a není se tedy čemu divit, že jej odhlasovaly společně ODS spolu s ČSSD a ve všech vládách přítomná KDU-ČSL. Je velmi zvláštní, že poslanec Okamura se tohoto hlasování nezúčastnil a tak lze předpokládat, že se svými miliony a kontakty ve sněmovně se hodlá udržet ve skupině nepřemožitelných a přiblížit tak Českou republiku ke stavu, který si pamatujeme z dob před listopadem 1989, kdy se sice muselo chodit volit, ale volilo se z toho, co stát nařídil.

Kdyby takto rychle byly zpracovávány i jiné zákony, které mají spoluvytvářet demokratický systém s fungující ekonomikou a silnou spotřebou domácností, byl bych velmi rád. O to ale ČSSD ani ODS nikdy nešlo. Zlikvidovali policejní útvar, který odhaloval jejich zločiny, umlčeli policejního prezidenta Lessyho, ÚOOZ a jeho šéfa Šlachtu a udržují soudce, kteří jsou na straně současné vlády, protože v rozpočtu je na ně pamatováno vždy na prvním místě.

A občan? Je jedno, zda bude jíst, nebo bydlet, nebo se bude drkocat z Brna do Prahy po polní cestě, za kterou někdo z ministrů vybudoval své rodinné sídlo. Občan ČSSD a ODS nikdy nezajímal. ODS utáhla opsky a deregulovala nájmy a poté od roku 2006 do jejího konce vlády 2013 kterou ukončil zásah právě ÚOOZ celé roky brzdila růst minimální mzdy, která je základem pracovní politiky každého státu a existuje v USA i v EU, ale pro českou ODS je minimální mzda nepřijatelná. Poté nastoupila ČSSD a k tomu všemu navíc zvedla nájmy v obecních bytech a v celostání politice posílila moc soudů a soukromých exekutorů a za podpory ODS snížila sociální dávky těm nejslabším v zemi.

Jinak se v této zemi netvoří vůbec nic. Vláda se chlubí výzkumem, tedy cizí prací lidí, kteří s žádnou vládnou nemají nic společného. Vláda se chlubí výstavbou, kterou ovšem realizují soukromé subjekty, nikoliv vláda, nebo některý z poslanců. Centrální banka drží kurz koruny dole a intervenuje proti koruně stovkami miliard nákupy Eura a zdražuje tak dovážené zboží.

Neděje se nic systematického a prorůstového, ani nic co by občanům zajišťovalo klidné stáří.

Je tedy čas na obměnu Sněmovny i Senátu, protože jak ČSSD tak ODS již ukázaly, že jsou nevolitelné, protože nejsou pro stát ani občana žádným přínosem.

Karel Fleischer - Místopředseda SPR-RSČ

Komentáře

  1. Praděd
   14 Prosinec 2016 14:31 Odpovědět Citovat

   S článkem Karla Fleischlera nelze než jen souhlasit. Jen v některých poznámkách bych ještě požil rozšíření činnosti poslanců,kteří zhoršují pozici těch nejchudších a ještě jim přikazují co a jak mají dělat.Nyní mám na mysli zákon, který je z doby kdy byla u moci ODS tedy 2012 o revizich kotlů. Kdo donutí občana ,aby do svého domu pustil kdejakého úředníka ,aby zkontroloval zda má patřičné doklady.Nevím proč vůbec se taková nařízení dělají, když úplně nejjednodušší by bylo zlevnit plyn, elektřinu a ne místo tohoto dávat všelijaké pochybné dotace, na které stejně dosáhnou jen ti, kteří s tímto jen kšeftaří. Tady končí veškerá starost o sociálně slabé a jen tito nejvíce doplatí na všechna zbytečná nařízení.
   Takto bych mohl pokračovat v mnoha jiných otázkách. Například rekonstrukce D1. Nepochopím,proč se již nestaví nové vozovky s přihlédnutím na nové technologie, které jdou velice rychle kupředu. Toto dnešní konání mi připomíná, jako bychom opravovali starou Císařskou cestu a chtěli s ní udělat moderní. Myslím si, že takové články a úvahy by měli naši politici číst a toto sledovat a ne se věnovat všelijakým udavačským zákonům ,které sami připravují.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.