SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Parlamentní listy

Parlamentní listy

Fleischer

Zaviněním ČSSD se z výkonu spravedlnosti stal sprostý byznys. Sama ale nehradí své závazky, a to v nezanedbatelné výši, rozčiluje se Karel Fleischer. Naopak pokutování prezidenta republiky považuje za nedůstojné. Exekuce byla ústředním tématem našeho rozhovoru. Nikoliv však jediným. Podělil se s námi o své zkušenosti ze zahraničí, poukázal na největší úskalí v současné exekutorské praxi a navrhl řešení. S lídrem jihomoravské kandidátky strany jsme si povídali také o blížících se volbách, a to nejen těch sněmovních.

Co očekáváte od roku 2017? Jaký podle vás bude?

Rok 2017 je rokem důležitým zejména proto, že se konají volby do Poslanecké sněmovny a potažmo se sestavuje nová vláda, což velmi ovlivní další politický, ale i ekonomický vývoj takřka všeho v České republice. Bude to rok mnohých změn i z pohledu zahraničí, protože 20. ledna se ujímá úřadu prezident USA, republikán Donald Trump, se zcela jinou zahraniční politikou, než měl jeho předchůdce, a mnohem tvrdší imigrační politikou, což je společným cílem i nás českých republikánů. Pro nás jako republikánskou stranu v České republice to bude rok pracovní, jednak nelehký úkol se po jisté odmlce opět prezentovat veřejnosti, protože oficiální tzv. veřejnoprávní média naši stranu a naše kandidáty již tradičně ignorují. A pracovní bude, doufám, po získání mandátů ve volbách, protože chceme být aktivní od samého počátku a začít plnit veškeré sliby, které jsme voličům dali.

Vy sám s největší pravděpodobností povedete na podzim kandidátku SPR-RSČ Miroslava Sládka v Jihomoravském kraji. Jak vidíte šance strany?

Věc opět souvisí s informační blokádou médií. Bude na nás a všech členech SPR-RSČ a našich kandidátech, abychom o sobě dali vědět. Když ovšem zvážím fakt, že v krajských volbách téměř žádná větší kampaň naší strany neprobíhala a ve veřejnoprávní televizi dostávaly přednost početně i historicky mnohem méně významné strany, věřím, že ve volbách do Sněmovny se nám 5% hranici, nutnou pro postup, podaří získat. Není to jen odhad od stolu, ale je to můj osobní poznatek, protože jsem před volbami objel několikrát celou Českou republiku a také svůj rodný Jihomoravský kraj a setkal jsem se spíše s pozitivními reakcemi na návrat republikánů do politiky a zaznamenal jsem i velmi vstřícné reakce občanů napříč republikou na pana doktora Sládka a možnost jeho návratu do Sněmovny.

Dlouhodobě se věnujete problematice exekucí. Pokud srovnáme systém jejich fungování u nás a v zahraničí, v čem jsou zásadní rozdíly? A v jaké zemi podle vás systém funguje nejlépe?

Nedá se to jednoznačně říci, kde je systém nejlepší, ale je jisté, že nejhorší je bohužel u nás v ČR. Jiný systém mají USA, jiný Švédsko a jiný státy jako Německo a Rakousko, ale všude jde především o to, vymoci dluh a vrátit věřiteli, avšak nezruinovat ekonomicky dlužníka. Mnohé státy pojem „soukromý exekutor“ nemají, jiné mají, ale ti se zabývají dluhy např. v USA až od 5000 dolarů výše a náklady exekuce nesmí překročit ani polovinu výše dluhu. U nás se často setkáváme s bagatelními dluhy, jejichž náklady jsou mnohdy až dvacetinásobkem samotného dluhu, což je pro nás naprosto nepřípustné.

Nabízí se také otázka, jaké změny u nás oproti stávající praxi v exekučních řízeních navrhujete?

Požadujeme, aby exekuce byla výkonem práva, nikoliv výnosným byznysem na jedné straně a pádem na dno společnosti na straně druhé. Potřebujeme ekonomicky činné obyvatelstvo a současný systém jen nahrává odsunu populace do šedé ekonomiky. Zaznamenáváme rovněž ústup obchodních řetězců z ČR z důvodu nízké kupní síly, na což má jistě vliv i několik set tisíc exekucí, téměř milion ročně, se zdrcujícími náklady exekucí pro dlužníky. Bankám ubývají klienti a jistě jste zaznamenali vysoké ztráty zisků bank, což je následek toho, že exekuovaní se stahují z bank, protože v zákoně neexistuje žádná ochrana alespoň jednoho finančního zdroje dlužníka. Exekuce smí v ČR probíhat všemi způsoby naráz, což je likvidační a způsobuje to další platební neschopnost. Efekt exekucí pro věřitele je nízký, mnohdy nulový. Je nutné oddělit byznys a justici. Je nutné upravit nezabavitelné existenční minimum a jasně stanovit mantinely, za které exekutor nesmí jít. Uvedu příklad – provede se srážka ze mzdy, zbývající peníze přijdou dlužníkovi po srážce na účet a exekutor tyto peníze zabaví. Toto umožňuje zákon v dnešní podobě a toto mimo mnohé jiné chceme změnit svými návrhy novel občanského soudního řádu a exekučního řádu. Chceme rovněž zavést promlčení v případech, kdy dlužník je např. invalidní nebo v hmotné nouzi a již nemůže vydělávat. Promlčují se vraždy a jiné trestné činy, jen ne exekuce. My navrhujeme promlčení po 15 letech, v případě, že dluh vznikl trestnou činností, po 20 letech. Každá exekuce bude moci být nařízena pouze po stání u soudu a výslechu žalobce i žalovaného a exekutor bude muset konat ihned, ne čekat pět let, až „náklady exekuce“ nabobtnají.

Shledáváte v boji proti bezohledným praktikám exekutorů nějakou pozitivní změnu za poslední roky?

Jde ovšem bohužel pouze o kosmetické úpravy, které neřeší podstatu problému a to, že exekuce v ČR jsou především obchod, a to bez ohledu na věřitele i dlužníka. Změny, které vyšly z ústavně právního výboru, ať již vládní návrhy, nebo poslanecké návrhy, většinou nic nezměnily k lepšímu.

Ze statistik ČSSZ vyplývá, že v září loňského roku dlužil každý 34. důchodce. Průměrná výše exekuce činila 1910 Kč. Půjčují si ale dokonce i lidé, kteří již nějakou exekuci mají nebo s ní mají zkušenosti. Na jaké úrovni je podle vás u nás finanční gramotnost? A neuvažujete na základě vašich zkušeností zřídit poradenství lidem, které se dostanou do finanční tísně nebo jim hrozí exekuce?

Především je třeba si uvědomit, že dluhy nevznikají jen z půjček. Ale samozřejmě vnímáme také tzv. „šmejdy“, kteří zneužívají naivity a dobré víry důchodců a zavlékají je nekalými praktikami do dluhů, které pak důchodci nejsou schopni splatit do konce života díky špatným zákonům. Proto chceme i jasně definovat procentuální částkou trestný čin lichvy mým návrhem novely trestního zákoníku a samozřejmě i občanského zákoníku tak, abychom těmto praktikám „šmejdů“ navždy zabránili. Chceme to ovšem na rozdíl od současné a minulé vlády tvořit tak, aby zákony na sebe navazovaly a byly systematické a promyšlené a neumožňovaly různé triky podvodníkům. U tvorby zákonů je třeba myslet komplexně, což současné vládě evidentně moc nejde, proto máme tolik zmetků a následně spousty dalších novel těchto nepodařených zákonů. Budeme vše promýšlet a diskutovat s odbornou veřejností, ne jako současná vláda systémem „pokus–omyl“.

Pokud jde o finanční gramotnost, já na rozdíl od ministryně práce a sociálních věcí Marksové bych nevyháněl dlouhodobě nezaměstnané stále dokola bez efektu a zase za státní peníze zametat chodníky. Evidovaným na úřadě práce bych nařídil povinnou docházku do škol, kde by se učili právě finanční gramotnosti, ale třeba i základům angličtiny, což by obojí rozhodně více přispělo k návratu těchto lidí do normálního života a k nalezení práce než stání na ulici ve studu s koštetem v ruce. Veřejnoprávní televize se rovněž vůbec problematice finanční gramotnosti nevěnuje, a měla by. I to je náš cíl.

Navzdory odborným připomínkám nejen Exekutorské komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, ale dokonce i navzdory kritice ze strany pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace ministr spravedlnosti podepsal vyhlášku, jež významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Souhlasíte s kritikou?

Pan ministr Pelikán je ve věcech řešení problému exekucí příliš pomalý a málo důrazný. Proč to tak je, může být předmětem řady spekulací. Samotné kosmetické snížení poplatků neřeší věc komplexně. Problematika exekucí je velmi široká, a pokud se nepodaří prosadit výrazné úpravy všech dotčených zákonů, tak kosmetické úpravy poplatků nemají smysl a neřeší tento problém, jak by veřejnost očekávala. Exekuce v ČR znemožňují podnikání i zaměstnávání lidí, kteří exekuce mají, a tady nějaké snížení o stokoruny nepomůže. Chce to komplexní systematický zásah do OSŘ a ExŘ, ale také změnu kontrolních orgánů a dozoru nad exekutory. Naše představa je taková, že soukromý exekutor jako podnikatel existovat vůbec nebude. Právo a spravedlnost nelze slučovat s obchodem a podnikáním.

Poslanec Marek Černoch je přesvědčen o tom, že povolání exekutora nemůže být volná živnost a nemůže zde být prostor pro podnikání. ,,Současný exekuční systém je navíc protiústavní, proti listině práv a svobod a vytváří korupční prostředí,“ dodává poslanec. Má pravdu?

Samozřejmě a psal jsem o tom již v roce 2010 na Facebooku ve své skupině Stop soukromým exekutorům v ČR a na svém webu Exekuce není byznys, tehdy jako občan, dnes ovšem jako kandidát do Poslanecké sněmovny. Jen mě zaráží, že poslanci často o těchto problémech hovoří, ale jejich aktivity ve Sněmovně jsou příliš slabé nebo nulové. Většina poslanců sedí v Parlamentu 12 i více let, někteří přes tři roky, a žádných změn v tomto smyslu jsme se nedočkali. Proto beru slova pana poslance pouze jako slova, nikoliv jako činy člověka s mandátem navrhovat, měnit a hlasovat o zákonech.

Jak jste uvedl na svém profilu na PL.cz, mnoho obětí exekucí, ale i několik právníků a finančních a právních poradců vám potvrdilo čtyři skutečnosti, které jsou v ČR běžné u cca pětiny exekutorů. A jedna z těchto skutečností pomáhá exekutorům vydělávat miliony na státu a připravuje český daňový systém o stamiliony korun zneužitím nedokonalosti zákona. Jde o snahu exekutorů udržovat exekuce i proti lidem, kteří jsou prokazatelně nemajetní, např. bezdomovci nebo osoby v hmotné nouzi. Čím si vysvětlujete, že ministerstvo financí takové praktiky toleruje? V čem je to pro něj výhodnější než dluhy prominout, což navrhujete stejně, jako je tomu například u promlčení trestných činů?

Exekutor v ČR je podnikatelem. Vede-li exekuci proti zjevně nemajetné osobě v nezměněném stavu pět a více let, pak mu samozřejmě narůstají náklady, které ovšem nejsou skutečnými výdaji, nýbrž účetními položkami. Pak mohou vykazovat vysoké ztráty, protože jim tito povinní skutečně nic nehradí. Je to tedy jednoduchá podnikatelská rovnice – vysoké náklady + žádné příjmy = vysoké ztráty, což mi asi těžko někdo vysvětlí, že nemá vliv na výši daně z příjmů, kterou pak podnikatel-exekutor platí mnohem nižší, než by měl. Lze v tom tedy spatřovat i úmysl udržovat právě nemajetné a navyšovat po celá léta jejich dluhy, přestože exekutoři mají možnost zjistit, zda potenciál toho či onoho dlužníka je dostatečný na to, aby se mu vyplatilo čekat, až bude mít příjmy, jimiž se pokryjí nejen náklady exekuce, ale i dluh. Netvrdím, že takto jednají všichni exekutoři, ale opravdu tomu odpovídá 20 % exekutorů, kteří takto postupují. Proto navrhujeme i revizi některých soudních rozhodnutí, která zamítají návrhy na zastavení exekuce pro nemajetnost bez jakýchkoliv argumentů. V této oblasti by měl Parlament vyjít vstříc i Policii ČR a jejím složkám, které se zabývají daňovými úniky nebo korupcí soudců. Policie má dnes svázané ruce a málo možností k odhalování těchto trestných činů a my máme v programu i změny v oblasti trestního řádu, zákonu o policii a trestního zákoníku a další výše jmenované dotčené právní normy.

Proč je podle vašich slov nemožné uspět proti exekutorům v návrhu podjatosti či v jakékoliv stížnosti na způsob výkonu exekuce? A lze nějak zabránit obstrukcím, kterých se dle vašeho mínění a zkušeností dopouští tím, že zasílají exekuční příkazy v pátek večer nebo před svátkem večer, což má svůj význam vzhledem k dodržování lhůt na opravné prostředky a také jde o jistou formu stresování povinného?

Na to jsem odpověděl výše, ta problematika je začarovaný kruh a je třeba změnit tento systém, a to změnou všech zákonů, kterých se to týká, a zejména zostřit dozor, protože dnešní Exekutorská komora je komická a stížnosti neřeší, a také možnosti Policie ČR, aby mohla konat, a pokud je tam náznak trestného činu, aby neměla různé bloky v zahájení trestního řízení u věcí, kde je zjevné, že tam už dochází pravděpodobně k trestné činnosti ze strany exekutora či soudce. S tím samozřejmě jde současně i zvýšení trestních sazeb pro soudce a exekutory v případech prokázané korupce. Ovšem jak říkám, policie musí mít možnosti a nesmí být likvidována politiky jako pan Šlachta a jeho ÚOOZ. O to v případě získání mandátů ve Sněmovně budeme intenzivně usilovat.

Žádný návrh už dlouho nevyvolal tak silné emoce jako otázka zavedení teritoriality exekutorů. Shodnout se nedokážou ministři, poslanci, odborná veřejnost ani samotní exekutoři. Jaké stanovisko zaujímáte vy?

Stačil mi názor advokáta z jedné země EU, který nad systémem exekucí v ČR žasl, zejména nad možností provádět exekuce všemi způsoby naráz, ale také nad tím, že dlužníka v Brně řeší exekutor z Prahy, který má svůj sklad zabavených věcí v Ostravě. Naše stanovisko je jasné – úředník soudu bude spravovat exekuce v jeho lokalitě. Důvod je jasný a logický – nižší náklady exekucí.

Mnozí nelibě nesou, jak se ČSSD staví k zaplacení dluhu nyní již zesnulému Zděňkovi Altnerovi. Jak se na to díváte vy sám? Neměla být jít strana příkladem?

Je smutné, že strana, která obludný zákon 120/2001 Sb., exekuční řád a posléze další zákony s exekucemi spojené sama prosadila a jejímž zaviněním se z výkonu spravedlnosti stal sprostý byznys, sama nehradí své závazky, a to v nezanedbatelné výši. Proto zvažujeme navrhnout, aby činnost ČSSD byla pozastavena, protože zákony platí pro všechny stejně, ať pro občana, nebo politickou stranu. ČSSD dluh má a snažila se z něj vykroutit. Nyní snad, doufám, tato strana, která nepřinesla nic dobrého, jen aféry a korupci, zanikne nebo by měla být dle zákona minimálně její činnost pozastavena až do zaplacení dluhu.

Exekuce byla uvalena i na Hrad. Ten se ale odvolal. I přesto. Nedomníváte se, že to poškozuje vážnost úřadu? Měl se podle vás prezident zachovat jinak?

Pokutování prezidenta republiky, ať je jím kdokoliv, je nedůstojné, stejně jako je nedůstojné nařizovat exekuci na Kancelář prezidenta republiky na základě žalob soukromých osob. Zde jen soudcovsko-exekutorská mafie ukazuje, že je schopna zajít až hodně daleko, a proto se domnívám, že je čas je zastavit. Nikde jinde ve světě se nic podobného neděje, a proto také ani exekutoři neuspějí se svými žalobami u mezinárodního soudu. Zasedají v něm totiž soudci ze států, které mají čistý systém exekucí, a jsem přesvědčen, že se na stranu něčeho takového, jako je český soukromý exekutor-podnikatel, mezinárodní soud nikdy nepostaví. Exekuce na Hrad je pro nás republikány nepřípustná a je stejně urážlivá jako trenýrky na střeše Pražského hradu a zničený státní symbol prezidenta republiky. Nedovedu si představit, že by se podobné excesy děly ze strany nějaké úzké skupinky zbohatlíků třeba v USA vůči Bílému domu a institutu prezidenta Spojených států.

Ptala jsem se i proto, že již příští rok nás čeká také volba prezidenta. Kandidaturu znovu zvažuje i Miroslav Sládek. Má vaši podporu? V čem vidíte jeho klady oproti Miloši Zemanovi?

Jistě, pan doktor Sládek moji plnou podporu má a já věřím, že bude dobrým prezidentem. Znám pana Sládka od roku 1990, kdy jsem v létě vstoupil do SPR-RSČ. Byl jsem v jeho blízkosti, stejně jako dnes, a proto mohu vyvrátit veškeré pomluvy, které šíří zejména Česká televize a TV Nova na základě lživých výpovědí zhrzených bývalých členů nebo poslanců za SPR-RSČ. Média mají bohužel velkou sílu a pomluvě se těžko brání. Pan Sládek má neuvěřitelnou sílu bojovat a zajímá se o rozhovory doslova s každým občanem, o čemž jsem se přesvědčil při společných cestách, kdy jsme jezdili i do té nejmenší vísky někde na severu Moravy. Koneckonců na YouTube běží moje video, kde jsme byli tentokrát zase na návštěvě obce Rozkoš na Znojemsku, kde nám letos dali občané přes 12 procent hlasů a doufám, že nás budou volit i letos v těch nejdůležitějších volbách do Poslanecké sněmovny. Petice za kandidaturu pana předsedy Sládka již probíhá. Jako místopředseda SPR-RSČ jsem samozřejmě s panem Sládkem v každodenním kontaktu a vím, že je stejně dobrým tátou čtyř dětí jako dobrým politickým partnerem, a jsem přesvědčen, že bude i dobrým prezidentem pro všechny občany naší země, i pro ty, kteří dnes mají pochybnosti, ale pouze na základě zprostředkovaných informací, kdežto já nemohu říci, že by pan Sládek někdy nedodržel slovo, které dal.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro občany?

Chci pozdravit všechny občany. Chci také povzbudit zoufalé občany, kteří se zmítají léta v exekucích a přišli mnohdy o všechno. Zatím jsme nedostali tak silný mandát od voličů, abychom byli schopni své návrhy zákonů a novel zákonů prosadit. Apeluji na ty čtyři miliony voličů, kteří zůstali vloni doma. Letos jde o další čtyři roky životů nás všech a celé České republiky, dejte nám svou důvěru v letošních volbách, mobilizujte své známé a příbuzné a kamarády, kteří již ztratili důvěru v politiku, i když ani já se jim vůbec nedivím.

My ovšem nejsme miliardáři, jsme lidé, kteří dodnes žijí běžné životy v různých koutech naší vlasti, a máme bohaté zkušenosti jako OSVČ, zaměstnanci, nezaměstnaní, studenti. My víme, co potřebujeme, abychom mohli spokojeně žít v zemi, ze které nebudou prchat obchodní řetězce, ale která bude růst, stejně jako Švédsko s téměř nulovou korupcí a žádnými dotačními podvody. Proto si mohou dovolit lidem postavit třeba ve Stockholmu až 3500 městských bytů ročně, a to chceme i my. Od nás i od voličů stačí málo – prostě jen nekrást a pracovat a naslouchat lidem i odborné veřejnosti a tvořit svědomitě a promyšleně zákony. A pro voliče je rovněž snadné věnovat půlhodinku procházky do volební místnosti a zvolit naši stranu v masovém měřítku, abychom měli dostatečnou sílu své sliby splnit. Děláme to pro zemi, kde žijeme a budeme žít, a mnozí z nás máme zkušenosti nejen s exekutory a nespravedlivými soudy, ale i špatnými zákony, které neřeší bolesti občana, ale místo toho hloupé příkazy z EU o obrázcích na cigaretách. Nebudeme vás nutit udávat hostinské, že vám nedali EET stvrzenku – budeme vládnout tak, abychom nám všem vytvořili stejně dobré životní podmínky, jaké mají v Rakousku, Německu či Holandsku. A po dobré práci já jako politik se nebudu muset bát vyjít na ulici bez ochranky, ale budu moci po čtyřech letech v roce 2021 v dalších volbách klidně přijít k jakémukoliv občanu a zpříma mu pohledět do očí bez ostychu a strachu. V této fázi je míč na straně voličů, pak následuje naše tvrdá práce, a máte-li někdo ambice a zájem, rádi vás mezi námi uvítáme.

Dodatečně přeji šťastný nový rok a ať je rok 2017 vítězný nejen pro SPR-RSČ MS, ale především pak pro všechny občany bez rozdílu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.