SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Slovenské setkání

Slovenské setkání

slovensko

Dne 27. 1. 2016 se v Praze sešli zástupci politických stran a občanských iniciativ z Polské republiky, Slovenské republiky a České republiky. Posoudili situaci v Evropě i ve světě zvláště s ohledem na úpadek Evropské unie. Vědomi si významu spolupráce národů Evropy pro jejich budoucnost a blížícího se konce Evropské unie rozhodli se zúčastnění zástupci ustanovit Společenství evropských národů (SEN). Toto společenství bude sdružovat suverénní národní státy, ponechá výhody současného uspořádání Evropy, avšak vrátí rozhodovací pravomoci a svrchovanost jednotlivým národům. O měsíc později se sešli zástupci zakládajících uskupení ke slavnostnímu podpisu Deklarace Společenství evropských národů na Trojmezí.

Předpokládáme, že další politické strany a hnutí budou k tomuto společenství přistupovat tak, aby v co nejkratším termínu mohly jednotlivé národní státy opustit Evropskou unii s její protinárodní likvidační politikou. To umožní mimo jiné zrušit Evropskou komisi, nikým nevolený orgán a zdroj největších současných problémů lidu Evropy.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.