SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Evropská Unie rozdává peníze

Evropská Unie rozdává peníze

peníze

Evropská unie rozdává peníze z fondu určeného pro oběti živelných katastrof

Možná, že slovo rozdává, není na místě, možná, že by bylo lepší nazvat akci, kterou se chystá spustit Brusel za zlodějnu nebo zpronevěru.

V rámci Evropské unie je vytvořen fond na pomoc obětem živelných pohrom. Tedy záplav, sesuvů půdy, požárů, vichřic, sucha a dalších rozmarů přírody. Fond dosahuje sedmi set milionů Euro a je určen pro obyvatele Evropy a pro záchranu jejich životů a vybudování nových domů a infrastruktury.

Záslužná rezerva pro zlé časy. Co se však nyní chystá udělat Evropská komise. Těchto sedm set milionů Euro chce rozdat přivandrovalcům. Na jedné straně jsou přivandrovalci také pohromou, ale ne přírodní a její řešení není až tak obtížné, jako u přírodních pohrom. Stačí je odsunout zpět, odkud přišli a pokud se nepřiznají, odkud opravdu jsou, tak stačí je vystrčit za hranice schengenského prostoru.

Evropská unie a Evropská komise velmi pečlivě dbají na to, aby formy EU byly skutečně používány zákonným způsobem a jen na ty účely, na které jsou určeny. Je zajímavé, že takového porušení pravidel EU dokonce Brusel plánuje sám a hodlá jej také sám uskutečnit.

Je to tedy jen další důkaz toho, že Evropská unie a Evropská komise nejsou sdružením a vedením rovnoprávných evropských národů a mimo jiné důkazem toho, že v rámci Evropské unie stanovená a prosazovaná pravidla platí jenom pro někoho, zvláště pro malé země a malé národy, které utiskují unijní hegemoni.

Další důvod pro vystoupení z EU a vytvoření Společenství evropských národů SEN.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.