SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Nenápadný nástup zla

Nenápadný nástup zla

zlo

Začíná to v tichosti budováním mešit, pokračuje to nenávistným demolováním vánočního stromu, přes znásilňování žen a dětí a vrcholí to uřezáváním hlav bezvěrců. Nazývejme to TO, zhoubu, kterou kolaborantské vlády a parlamenty podporují a mnoho lidí zbaběle přehlíží.

V těch zemích Evropy, kde je dnes přivandrovalců mnohem více, než v České republice, pokročila i jejich drzost, bezohlednost. Ta dále roste s vědomím beztrestnosti. Na internetu je dostatek odkazů, zatímco ve Švédsku natočili ničení symbolu vánoc šílenou tlupou mohamedánů, v Německu mohou již beztrestně znásilňovat. Protože zatím hlavní masa přivandrovalců směřovala dále na Západ, my žijeme ve zdánlivém klidu. Nenechme se však tím zdánlivým klidem ukolébat, je to jen ticho před bouří. Celá desetiletí zde arabská menšina byla, s jejich chováním a kulturou nebyly žádné problémy. Teprve nyní přicházejí ti, kdo nechtějí v naší zemi žít a pracovat, ale jen ničit, rozložit zevnitř a ovládnout.

V České republice zatím jen budují tajné mešity. Co se za jejich zdmi děje se můžeme jen dohadovat, podle zkušeností sousedů však můžeme s určitostí tvrdit, že nic dobrého. Budování mešit a islámských kulturních center v našich městech, povede jen k izolaci těchto lidí od naší většinové populace a tedy zákonitě k její radikalizaci. Jasné podhoubí pro terorismus.

Již několik měsíců občané Brna a brněnské městské části Královo Pole s obavami sledují vybudování tajné mešity či islámského kulturního centra. A nebýt právě občanů, radnice vedená hnutím ANO, TOP 09 a Lidovci, by tajila její existenci dodnes. Jedenáct let jsem v této městské části bydlel a není mi lhostejný osud druhého největšího města v ČR. Proto jsem se o tuto záležitost staral. Účast na jednání zastupitelstva je právem každého občana, kritika nečinnosti nebo neschopnosti rady městské části, nebo kritika jejich multikulturní zhoubné politiky snad také. Nemám pravdu?

Účastnil jsem se i zasedání, na kterém bylo pod tlakem občanů, nespokojených s falešným chováním radnice, přijato usnesení vyzývající radnici ke všem opatřením, která by vedla ke zrušení mešity. Hnízda a semeniště nezákonnosti. Vzápětí spustily Lidové noviny nenávistnou kampaň proti mně. Daly prostor muslimovi a to je v pořádku. Ten však spustil, že po něm jdu, že ho pronásleduji a že jsem nebezpečný já. Přitom jméno toho sektáře neznám a nikdy jsem se o něm nezmínil. Jen jsem se staral, jak by politik měl, o věci veřejné. Kdo tedy radikalizuje problém hned v začátku?

Jestliže se občan České republiky stará o záležitosti svého města, své země a svého národa, tak bude obviňován z radikalizace a eskalace problémů s přivandrovalci? Jestliže je člověk veřejně činný a tedy lze ho nazvat politikem, tak si nemá všímat dění kolem sebe a naslouchat názorům a obavám svých spoluobčanů? Pokud by se přivandrovalci chovali jako my všichni, dodržovali zákony naší země a ctili naši kulturu a křesťanskou víru neměli by problémy.

Pokud tak nečiní, musíme jejich neúctě k naší zemi a národu a nedodržování našich zákonů učinit přítrž a to ihned, bezodkladně.

Naše země, naše pravidla, pokud to nehodláte respektovat, vraťte se, odkud jste přišli.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.