SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Na čí straně je Ombudsman

Na čí straně je Ombudsman

ombudsman

V Brně na Údolní ulici v domě bývalého sídla Okresního výboru KSČ Brno-venkov, sídlí dnes tzv. Ombudsman, neboli Veřejný ochránce práv.

Dům číslo 39 na Údolní ulici je rozsáhlý a má 3 547 m2 zastavěné plochy plus cca dalších 2 000 m2 ploch s parkovištěm a trávníkem kolem budovy. Jedná se o tří až pětipodlažní budovu, jejíž oprava v roce 2001 i s jeho vybavením stála přibližně 90 milionů korun.

Úrad Ombudsmana uvádí na svém webu:

”Chrání osoby před jednáním úradu a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úrady nečinné.

Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.”

Pojem ombudsman je znám ze Švédska kde vznikl. V anglické vezri znamená ” public advocate” což není nutné překládat.

Ve své pravlasti ve Švédsku má ombudsman funkci státního úredníka, s posláním chránit občany proti nezákonným opatřením, zejména ze strany úradu.

Slovo ombudsman vzniklo ze starošvédštiny spojením slov ”umbuds man” což znamená něco jako reprezentant. Ve Švédsku byl Ombudsman v dnešní podobě zřízen v roce 1809 proto, aby jako úrad zajišťoval práva občanů a to nezávisle na aktuální vládnoucí moci v zemi.

Během 19. Století pronikl tento typ úradu do řady jiných zemí a slovo Ombudsman se zařadilo do slovníku němčiny, angličtiny, ale třeba i ruštiny.

V Brně na webu jsem zaregistroval asi stovku poradců a vedoucích různých odborů. Z ověřených informací vím, že platy právních poradců se pohybují kolem 40 000 Kč měsíčně.

Z vlastních zkušeností mohu říci, že jsem navštívil Ombudsmana asi 3x a pokaždé jsem dostal, po krátkém nastudování mého problému, nějakou obecnou odpověď a poté jsem obdržel svazek předtištěných obecných poučení o úradu a “právní” rady – vše tištěné na zeleném papíře a musel jsem podepsat protokol, že proběhlo poradenství. Toť vše. Statisticky “odfajfkován” případ. A peníze ze státu tečou.

V současné době řeší Ombudsman asi dva roky můj spor s jednou institucí a stále bez výsledku. Většinou je mi řečeno, že právník je na jednání, že právník je jako host ve výboru sněmovny atd.

Poslední můj telefonát s úradem Ombudsmana dopadl tak, že mi asi 25 letá pracovnice sdělila, že nejsou advokátní poradna a že v mém případě není řešení. Krátce a stručně a to s vzděláním právnické fakulty a patřičným titulem Mgr.

Jiná pracovnice mi sdělila, že v jistém jiném případě nemám šanci. Sdělovala mi to do telefonu poté, co jsem jí volal, že jdu právě od soudu, kde mě nikdo nezastupoval a soud jsem vyhrál, protože jsem sám jako laik nastudoval příslušný zákon a poté jsem soudkyni pouze vyjmenoval skutečnosti a předložil důkazy, na základě kterých žalobu proti mé osobě zamítla. Tu informaci jsem si už nechal pro sebe. Nechal jsem studovanou právní poradkyni v dojmu, že onen soud prohraji, protože ona to tak spatřovala na základě mnou podaných podkladů k případu.

Obecně řečeno – nikdy se mi nestalo, že by mi Ombudsman v ČR někdy něco vyhrál.

Já sám jsem si vyhrál již tři spory s jistými institucemi a jinde jsem zase dosáhl smíru dohodou.

Naskýtá se pak otázka, proč Česká republika, která je majitelem pozemků a budovy na Údolní ulici, poskytuje tuto rozsáhlou budovu úradu, který není schopen občanovi efektivně pomoci a proč platí vysoce nadprůměrné platy lidem, kteří nejsou schopni podat informace a pomoc a splnit tak úcel úradu.

V souvislosti s Ombudsmanem mě překvapily aktivity tohoto úradu, které využívají svých agentů provokatérů k šikane pronajímatelů bytů a majitelů bytů. Narazil jsem na článek Babišova deníku iDnes.cz jehož titulek zněl:

“Jste Romové? ptala se realitka. Inspektoři jí za to vyměřili pokutu.”

dále Babišovy listy uvádějí:

”Podle ČOI padlo za diskriminaci při poskytování realitních služeb v posledních čtyř letech více pokut.”

Nedoufal jsem, že by novinář, pracující pro Babišovy noviny iDnes měl IQ přesahující 70 bodů ani schopnost sehnat si relevantní informace předtím, než něco zveřejní. Doufal jsem ale, že jak ČOI tak Úrad Ombudsmanky, budou znát okolnosti a mít přehled o činnosti realitních zprostředkovatelů, což by se u právníků opravdu dalo očekávat.

Abych věc upřesnil – pokud Česká obchodní inspekce a Veřejný ochránce práv využívá tzv. ”agentů provokatérů” a poté ČOI uděluje podnikatelům pokuty za to, že odmítne například Romy při zajišťování své realitní zakázky, pak se ČOI dopouští bezdůvodného obohacení a Ombudsman se dopouští nepřípustného chování s ohledem na poslání tohoto úradu, čímž není spolupráce na likvidaci podnikatelů na základě nespravedlivých vyhodnocení chování realitních zprostředkovatelů.

Realitní zprostředkovatel je povolání běžné po celém světě, nejen v Evropě a na Americkém kontinentě. Zde je v každém případě nutné zdůraznit, že zprostředkovatel pouze zajistí pronájem bytu, ale v žádném případě nemůže majiteli domu, či bytu vnucovat jakékoliv nájemníky.

Majitel domu, nebo bytové jednotky, má právo byt pronajmout a žádný zákon mu nepřikazuje se nechránit. Žádný zákon nehovoří o tom, že pronajímatel musí pronajmout svůj byt komukoliv, koho určí realitní zprostředkovatel, nebo státní úredník, či jakákoliv jiná třetí osoba bez vztahu k pronajímané nemovitosti.

Realitní zprostředkovatelé mají pouze poradní hlas, ale nemohou v žádném případě diktovat majiteli bytu ani cenu, ani podmínky pronájmu a ani koho majitel bytu nakonec do bytu přijme a ským podepíše smlouvu a také to nedělají. O ceně nájmu a o tom kdo, rozuměj jaký typ nájemníka, bude v jeho vlastním bytě bydlet, rozhoduje vlastník bytu. Na to má jako vlastník právo.

V Listině základních práv a svobod se praví ve Článku 11 toto:

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.”

Majitel bytu tedy při přijímání nájemníků musí dbát na to, aby jeho nájemník neporušoval práva ostatních nájemníků.

Nucené omezení vlastnického práva je rovněž nepřípustné.

Nikdo nemůže diktovat vlastníkům domů a bytů, koho budou ve své nemovitosti ubytovávat.

Na problematiku je třeba se dívat nejen z pohledu důsledku, ale především příčiny.

Proč tedy majitelé bytů a domů nechtějí Romy?

Před několika lety jsem pracoval jako realitní makléř na zakázce prodeje bytu. Byt obývala romská rodina a po jejím odstěhování majitelka chtěla byt prodat a protože byla ze vzdáleného Zlína, tak mi poslala klíče od bytu, abych prováděl prohlídky. Byt jsem nafotil a fotky poslal majitelce mailem, protože jsem usoudil, že byt v tomto stavu nelze publikovat a nabízet k prodeji. Majitelka bytu se zděsila a okamžitě přijela do Brna, aby se přesvědčila, že jsem opravdu fotil její byt. Dáma v letech vstoupila do bytu a poté propukla v pláč. Během toho mi sdělila, že protože není rasistka, přijala romskou rodinu do bytu a první měsíce vše fungovalo. Pak ale nastaly potíže. Stížnosti nájemníků v domě na noční hluk, nezaplacené nájemné a nakonec po obtížích sice vyklizený byt, ale 50 000 korun dluh na nájemném a k tomu zcela zničené všechny dveře a kování v bytě, podlahy i malba. Abychom byt vůbec mohli prodávat, museli jsme provést rekonstrukci především zdiva, které bylo jednak vymalované tmavými barvami a polepené stovkami nálepek a dveře byly v bytě již zcela nepoužitelné a bylo nutné koupit nové. Není to však jediný případ zdevastovaných bytů, které mi jako makléři, předváděli mnohdy zoufalí lidé s pláčem. Pravda ne vždy se jednalo o Romy, v několika případech byt zcela zdevastovaly arabské rodiny, jindy skupina studentů, jindy zase skupina krátkodobě ubytovaných stavebních dělníků, ale také v jednom případě skupina IT inženýrů z Německa, kteří dokázali luxusní byt zdevastovat na úroven doupěte obývaného asociálnímy squatery. Bohužel se mnou majitelka bytu v tomto případě už odmítla spolupracovat v oblasti nájmů, protože z toho vinila moji osobu – makléře. Sama však požadovala Němce a VŠ vzdělané.

Pokud vše shrnu, je jasné, že majitelé bytů reagují na základě ne barvy kůže, ale na základě zkušeností s jistými lidmi a nehodlají již podruhé, v některých případech i po třetí riskovat znovu a zadají realitnímu zprostředkovateli své podmínky.

Nechápu však, jakou roli hraje v této věci “rasa” stejně jako nechápu zač byli pokutováni zprostředkovatelé nájmů – realitní makléři, když tito nemají majitelům do jejich podmínek co mluvit.

Žádný zákon v ČR neuděluje realitnímu makléři pravomoc rozhodovat za majitele bytu o tom, komu byt pronajmou. Makléř je osoba, která pouze inzeruje, komunikuje se zájemci, provádí prohlídky a poté zprostředkuje nájemní vztah s osobou, kterou si ovšem vybere svobodně sám majitel nemovitosti, kterému rovněž žádný zákon neurčuje koho ve své nemovitosti musí strpět. Je to jako kdyby ČOI dávala pokuty prodavačkám v obchodech za kvalitu výrobku, nebo za výši ceny výrobku, protože ani prodavačka nerozhoduje o tom, zda v řetězci se budou prodávat takové či onaké druhy výrobků a že ceny budou takové či onaké výši o čemž rozhodují jiní.

Ani makléř není ten, kdo rozhoduje o tom, kolik bude byt stát a kdo v něm bude bydlet. To je výlučně právem majitele. A doufám, že to tak zůstane.

V České republice se s nástupem Babišovy ANO a ČSSD doslova roztrhl pytel s regulacemi a sankcemi, které jsou zaměřeny očividně proti podnikatelům, živnostníkům a pronajímatelům bytů. Vláda se snaží stále něco diktovat, určovat ceny, určovat kdo bude klientem a kdo nebude a samozřejmě doslova šmírovat s kým kdo obchoduje, za kolik a už se celá třese až bude moci online šmírovat každého živnostníčka, který si přijde v ČR na nějakou korunu za svoji činnost.

Sliby před volbami jsou v přímém rozporu s činy po volbách. Podnikatelé a živnostníci jsou pronásledováni a tlačeni do situací, v nichž se v zoufalství vzdají a ukončí činnost. A to je, zdá se, cílem této vlády. Zastavit zákazy a pokutami a exekucemi podnikatelskou a samostatně výdělečnou činnst a nahnat nás do fabrik za jídlo a nocleh.

Je to cílená likvidace všech, kteří chtějí sami pracovat na svém. Je to diktatura vládních úredníku, kteří chtějí omezovat práva podnikatelů a pronajímatelů a ždímají je na pokutách za sebeparadoxnější věci, jako je pokuta makléři za to, že odmítl zprostředkovat nájem bytu v majetku třetí osoby Romské rodině.

Černobílé vidění a reakce jsou důkazem amaterismu a já jsem osobně přesvědčen, že pokud v parlamentu budou lidé, kteří nikdy vlastníma rukama ani hlavou nic nevydělali za celý jejich život a kteří nikdy nepodnikali, ale od školy jen seděli v parlamentu, pak tento stav nebude nikdy překonán a svoboda podnikání bude v ČR nadále ohrožena.

Pánové Benda, Sobotka jsou toho příkladem. Od školy rovnou do parlamentu. Paní ministryně práce a sociálních věcí byla v polovině 90. let byla několik roků redaktorkou časopisu Cosmopolitan ve vydavatelství Stratosféra. To ji pravděpodobně kvalifikovalo přímo na post ministra vlády ČR. A tak bych mohl pokračovat dále.

Občané České republiky mohou dnes a denně vidět důsledky amatérismu české vlády a snad už se mnozí již dnes rozhodli, že strany jako ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, nebo dokonce ANO již volit nebudou.

Nabízíme Vám alternativu novou. Volte SPR-RSČ a buďte si jisti, že do Poslanecké sněmovny se dostanou za naši stranu lidé, kteří mají za sebou nejen životní zkušenosti, ale léta strávená v pozici zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. A kdo jiný, než člověk, kterého živí práce nebo podnikání, může rozhodovat o zákonech, které mají řídit naše životy, nás zaměstnanců a podnikatelů, živnostníků a pronajímatelů. Známe problematiku jinou optikou, než současní poslanci, kteří věci řeší od svého stolu ve své luxusní poslanecké kanceláři a nemají ani základní přehled o tom, kdo je to realitní zprostředkovatel a jaké má poslání. Řídí nás lidé, kteří ničemu nemohou rozumět, protože sami si nikdy na sebe nevydělávali. V naší straně budou na kandidátkách lidé zkušení, znalí a mající patřičný přehled o věcech, o kterých mají jako poslanci rozhodovat.

Máme dost diktatury ze strany vlády a poslanců a nehodláme trpět žádné nesmyslné příkazy a zákazy ani platit pokuty za skutky, za které nemůžeme odpovídat. Řídíme se Ústavou České republiky a s ní spojenou Listinou základních práv a svobod Článek 23

“Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a úcinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.”

My využíváme svých práv a zákonnou cestou jsme založili demokratickou stranu a sjednáme pořádek.

Chceme aby Česká republika byla státem svobodných občanů, kteří si o svém majetku budou rozhodovat sami a nikoliv jejich vláda.

A budova Ombudsmana v Brně? Jestliže přeplácené služby a vysoké náklady na její provoz nejsou v praxi občanům k ničemu, pak tyto peníze i budovu po volbách navrhneme využívat ve prospěch občanů, třeba jako startovací byty pro mladé, nebo osoby vracející se zpět do ekonomické činnosti a do společnosti poté, co v exekuci přišli o domov, díky špatným zákonům. Jestliže Ombudsman neplní svůj původní úkol, tedy hájit práva občana proti úradum, ale pouze šikanuje podnikatele a pronajímatele, pak není důvod, abychom takový moloch krmili z kapes daňových poplatníků.

Pokud s námi souhlasíte, volte nás v letošních volbách do krajských zastupitelstev a také v příštím roce ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jsme jako vy, jsme jedni z vás. My jsme na vaší straně.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.