SPR-RSČ » Publikace » Autorské články » Proč nás tak nenávidí

Proč nás tak nenávidí

nenávist

Na stránkách EuroZprávy.cz jsem „narazil“ na článek se zajímavým titulem.
Proč nás tak nenávidí? Útoky v Bruselu otřásly světem, Belgie vyhlásila nejvyšší stupeň ohrožení.
Rád bych se pozastavil u první věty. Proč nás tak nenávidí.

Proč? Protože jsme zkrátka jiní. Protože jsme civilizovaní lidé. Protože jsme úspěšně překonali staletí vývoje evropské civilizace. Protože jsme se úspěšně dokázali vyrovnat se svou minulostí. Protože nás ve vývoji nezastavila inkvizice ani války. Protože se neustále rozvíjíme. Protože nás, Evropany nezabrzdilo žádné náboženství ani přes to, že u nás může každý věřit čemu chce, pokud to neublíží jinému člověku. Protože evropský člověk dokáže přemýšlet, plánovat, řešit problémy současné i možné budoucí. Protože v Evropě žije vyspělá civilizace. Proto nás nenávidí. Protože nejsme ochotni přijmout jakési náboženské učení, které vzniklo někdy v rané době železné. Protože nechceme věřit, že slunce se točí kolem země. Protože nechceme věřit, že skutečně existuje bůh, nadpřirozená bytost, která si žádá lidské oběti. Protože nechceme věřit, že žena má menší hodnotu než hospodářské zvíře. Protože nechceme kamenovat naše ženy a dcery za nesmyslné hříchy. Protože nechceme useknout ruku dítěti, které na tržišti ukradne banán. Protože nechceme pětkrát denně všeho nechat a tlouci hlavou o zem a chválit boha, který tak miluje krev. Protože my se nepodřídíme. Nikdy!

My nemáme kam utéct. Kolem nás již neexistuje země, kterou by neznesvětily nohy dobyvačných a nenávistných přivandrovalců. My, malý kousek ještě nedotčené země uprostřed Evropy, jsme onou panenskou zemí, kde zatím ještě nevybuchují bomby a neumírají lidé. My nemáme kam utéct. My máme povinnost bránit svou vlast. Ne slovy, ale činy.

Nestačí lajkovat na facebooku. Je potřeba organizovat lidová shromáždění. Je potřeba zúčastnit se demonstrací. Je potřeba svou přítomností podpořit zdravý rozum. Je potřeba podporovat svým členstvím a svou účastí strany, kterým věříme.

Je tu mnoho stran a hnutí. Není lehké si vybrat. Co člověk, to názor. Nikomu nevnucuji ten svůj.

Já osobně podporuji Republikánskou stranu pana Sládka.

Proč? Protože program republikánské strany se nemění. Není to, kam vítr, tam plášť.

Program republikánské strany se nezabývá jen přivandrovaleckou krizí. Program Republikánské strany v sobě zahrnuje veškeré oblasti občanského života. Program Republikánské strany myslí na lid naší země od kolébky až do důchodového věku. Zahrnuje v sobě novelu práva trestního i občanského. Pan Miroslav Sládek je významnou osobností naší politické scény. To, co předpověděl pan Sládek před dvaceti lety, kdy se mu všichni vysmáli, se jaksi záhadně dnes naplňuje.

Pravda. Mnohým se to nelíbí. Mnozí lidé, kteří jsou jinak slušní, se změnili na kydače hnoje. Nemají žádné argumenty, které by dokázali podložit důkazy, ale přes to všechno jim nic nebrání v kydání hnoje. Jejich „zaručeně správné“ informace pocházejí z televize a tisku. Zřejmě jsou hluboce přesvědčeni o absolutní pravdomluvnosti a neomylnosti těchto médií.

Přes tyto podrazy Republikánská strana žije. Republikánská strana vždy byla, je a bude sloužit lidu naší republiky. Ne naopak.

Já osobně Republikánskou stranu pana Sládka podporuji. Rozhodnutí, koho podpořit, je věcí cti a svědomí každého občana. Já jsem se již rozhodl.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.