SPR-RSČ » Hlavní zásady SPR-RSČ

Hlavní zásady SPR-RSČ

 1. SUVERÉNNÍ NÁRODNÍ STÁT SPOLUPRACUJÍCÍ SE VŠEMI ZEMĚMI ZÁPADU I VÝCHODU NA ZÁKLADĚ ROVNOPRÁVNOSTI EKONOMICKÉ I POLITICKÉ.
 2. VYPSÁNÍ REFERENDA O SETRVÁNÍ V EVROPSKÉ UNII A SEVEROATLANTICKÉ ALIANCI.
 3. PŘISTĚHOVALECKOU KRIZI UKONČÍME ODSUNEM VŠECH ILEGÁLNÍCH PŘISTĚHOVALCŮ A ZAJIŠTĚNÍM HRANIC PROTI PŘÍCHODU NOVÝCH.
 4. CHCEME LEVNÝ A FUNKČNÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM PODPORUJÍCÍ VŠECHNY SLUŠNÉ LIDI – SENIORY, RODINY S DĚTMI, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY A VŠECHNY PRACUJÍCÍ OBČANY OHROŽENÉ BÍDOU.
 5. SPRAVEDLNOST, PRÁVO, ŘÁD MŮŽE ZAJISTIT JEDINĚ STÁT SLOUŽÍCÍ OBČANŮM.
 6. ODVOLATELNOST A VOLBA SOUDCŮ UKONČÍ VLÁDU SOUDCOVSKÉ MAFIE.
 7. TĚŽKÉ ZLOČINY MUSÍ BÝT TRESTÁNY HRDELNÍM TRESTEM.
 8. O VŠECH PODSTATNÝCH OTÁZKÁCH MUSÍ OBČANÉ SAMI ROZHODOVAT V REFERENDU.
 9. SNÍŽÍME NEBO ÚPLNĚ ZRUŠÍME ZBYTEČNÉ DANĚ.
 10. ZJEDNODUŠENÍ LEGISLATIVY A ZRUŠENÍ ZBYTEČNÝCH ZÁKONŮ.
 11. OBNOVÍME POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST.
 12. NASTARTUJEME HOSPODÁŘSKÝ RŮST PODPOROU ŽIVNOSTNÍKŮ A PODNIKATELŮ.
 13. ZAVEDEME ODVOLATELNOST POLITIKŮ, JEJICH HMOTNOU I TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ČINNOST V PARLAMENTU NEBO VE VLÁDĚ. SAMOZŘEJMOSTÍ JE PROKÁZOVÁNÍ MAJETKU PŘI NÁSTUPU I ODCHODU Z FUNKCE, PŘÍPADNĚ PŘEDÁNÍ FIRMY DO VEŘEJNÉ SPRÁVY.
 14. PROVĚŘENÍ VŠECH STÁTNÍCH ZAKÁZEK, KTERÉ OBDRŽELY FIRMY SPOJENÉ S ČLENY VLÁDY A POSLANCI.
 15. SNÍŽÍME PLATY MINISTRŮ, POSLANCŮ, SOUDCŮ
 16. ZRUŠENÍ SENÁTU A SNÍŽENÍ POČTU MINISTERSTEV.
 17. BUDOUCNOST BEZ DLUHŮ ZAJISTÍME LIKVIDACÍ JAK LICHVÁŘSKÉ, TAK EXEKUTORSKÉ MAFIE.
 18. ZRUŠENÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ.
 19. ZRUŠENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, POKUD SE ZABÝVAJÍ NĚČÍM JINÝM NEŽ PÉČÍ O OBČANY NAŠÍ ZEMĚ.
 20. OMEZENÍ POČTU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN