SPR-RSČ » Registrace do strany

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že souhlasím s programem strany a budu dodržovat stanovy strany a rozhodnutí orgánu strany. Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politické straně Sdružení pro republiku – Republikánská strana Miroslava Sládka, se sídlem Brno, Štefánikova 119/50, PSČ 612 00 (dále jen SPR - RSČ) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPR - RSČ. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu ústředního sekretariátu SPR - RSČ.

Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.

Dále prohlašuji

Že veškeré údaje, zadané v elektronické přihlášce mou osobou, jsou pravdivé a že se chci stát členem SPR - RSČ dobrovolně a po zralé úvaze.
Beru na vědomí, že právoplatným členem SPR - RSČ se stávám až po zaplacení členského příspěvku ve výši 350,- Kč. Členství vzniká dnem připsání platby na bankovní účet strany SPR - RSČ